Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Zakaz wyprzedzania, Compass, Silnik Toyoty, Sport, Drogi
TESTY | Dziecko w Kii XCeed - wyposażenie samochodu
POLSKIE DROGI | Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - część 4

www.jedz-bezpiecznie.pl
#ZostańWGarażu

www.jedz-bezpiecznie.pl

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy ruchu drogowego

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpieczeństwo i porządek | Służby mundurowe

MSW o strażach miejskich i gminnych w 2014 roku
01-09-2015 | źródło: MSW

Ponad 2,5 mln interwencji przeprowadzili strażnicy miejscy w 2014 roku - wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nałożono ponad 1,3 mln mandatów na prawie 205 mln złotych. Blisko 67 proc. wszystkich ujawnionych przez straże wykroczeń dotyczyło tych popełnionych w ruchu drogowym.W 2014 roku straże miejskie i gminne przeprowadziły 2 683 186 interwencji, z których 1 384 095 zakończyło się wystawieniem mandatu, a 162 829 skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. W ubiegłym roku straże wystawiły o ponad 250 tys. mandatów mniej niż w 2013 roku. Łączna kwota mandatów wystawionych przez strażników w 2014 r. wyniosła 204 058 000 złotych.

1 788 923 interwencji strażników związanych było z wykroczeniami popełnianymi przez kierowców. Dzięki fotoradarom udało się ujawnić 912 843 wykroczeń związanych z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Przy pomocy urządzeń rejestrujących straże wystawiły 751 317 mandatów na ponad 130 mln złotych.

Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (106 669 mandatów na łączną kwotę 7 874 565 zł) oraz zakłócanie porządku publicznego (37 320 mandatów na łączną kwotę 5 206 445 zł).

W 2014 roku strażnicy ujawnili również 2936 przestępstw oraz ujęli i przekazali policji 6331 podejrzanych o popełnienie przestępstwa osób. Dodatkowo 84 123 razy strażnicy blokowali koła źle zaparkowanym pojazdom, a 22 534 razy usuwali pojazdy z drogi.

W 2014 roku w Polsce funkcjonowało 466 oddziałów straży miejskich i 122 oddziały straży gminnych. W porównaniu z 2013 rokiem było ich o 5 mniej. Najwięcej oddziałów funkcjonuje w województwach zachodniopomorskim (72) oraz wielkopolskim (62), najmniej w podlaskim (11) oraz świętokrzyskim (20).

W ubiegłym roku w strażach zatrudnione były 11 358 osoby, z czego 9 542 to strażnicy miejscy i gminni, a 1 816 to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. W porównaniu z 2013 rokiem liczba osób zatrudnionych zmalała o 54. Stan zatrudnienia w strażach w przeciągu ostatnich 10 lat zwiększył się prawie dwukrotnie. W 1994 roku w Polsce było zaledwie 5 551 strażników.

W 2014 roku ruszył pilotaż Programu Standaryzacji Straży Gminnych i Miejskich. Program został opracowany wspólnie przez MSW i Zespół Wojewody Pomorskiego na terenie jego województwa. Przyznanie straży certyfikatu oznacza, że jednostka - w ocenie wojewody - właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki. Angażuje się w działania profilaktyczne, współpracuje z mieszkańcami i Policją, kompleksowo dba o porządek publiczny w zakresie powierzonych jej uprawnień, nie koncentrując się na ujawnianiu i ściganiu jedynie wybranych wykroczeń. Ponadto spełnia wymagania formalno-prawne, np. związane z prawem pracy, szkoleniami, umundurowaniem, wyposażeniem jednostek, czy prowadzoną dokumentacją w sprawach o wykroczenia. Ocenę standardu przeprowadza powołany przez wojewodę zespół (w jego skład wchodzą przedstawiciele wojewody oraz komendanta wojewódzkiego policji), który dokonuje weryfikacji. W 2014 roku Wojewoda Pomorski przyznał certyfikaty Straży Miejskiej w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim.

Dane pochodzą z ?Informacji statystycznej o działalności straży miejskich i gminnych". Jest to coroczny raport przygotowywany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na podstawie danych otrzymanych od poszczególnych wojewodów.
 
www.jedz-bezpiecznie.pl

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry