Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass
TESTY | Dziecko w Jeepie Compass - foteliki i wózki
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Toyota Yaris | Wrzesień 2020

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Wielkanoc 2017

Tragiczniejsze �wi�ta na polskich drogach
18-04-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Tegoroczne �wi�ta Wielkiej Nocy up�yn�y pod znakiem deszczowej i zimnej pogody. Prawdopodobnie te nie najlepsze warunki panuj�ce na drodze przyczyni�y si� do powstania wielu wypadk�w.

Statystyki wypadk�w drogowych prowadzone przez policj� do �wi�t Wielkiej Nocy zaliczaj� okres od pi�tku do poniedzia�ku. W tym roku wypad�y one w dniach od 14 do 17 kwietnia. W tym czasie - wed�ug wst�pnych danych - dosz�o do 303 wypadk�w, w kt�rych rannych zosta�o 343 os�b, a 29 ponios�o �mier�.

Najwi�cej wypadk�w drogowych - po 86 - odnotowano w pi�tek i w poniedzia�ek. Jednak to w dniu wyjazd�w na �wi�ta zgin�o najwi�cej, bo a� 10 os�b. Warto w tym miejscu wspomnie� o 12 ofiarach �miertelnych w czwartek. By� to drugi, obok 20 stycznia, tak tragiczny dzie�2017 roku.

"Najbezpieczniejszym" dniem tegorocznych �wi�t Wielkiej Nocy by�a niedziela, 16 kwietnia. W 51 wypadkach drogowych rannych zosta�o 77 os�b, a 4 ponios�y �mier�.

W por�wnaniu do statystyk z lat 2016 i 2015, te z tego roku oznaczaj� znaczne pogorszenie poziomu bezpiecze�stwa. By� mo�e przyczyni�y si� do tego nie najlepsze warunki atmosferyczne panuj�ce w ca�ym kraju. Poza licznymi opadami deszczu, temperatura w nocy spada�a poni�ej zera, miejscami odnotowano te� opady �niegu.

Od pi�tku do poniedzia�ku funkcjonariusze policji ujawnili 1029 nietrze�wych kieruj�cych, co oznacza, �e w por�wnaniu do lat poprzednich chocia� pod tym wzgl�dem by�o "lepiej". Najwi�cej takich os�b zatrzymano w poniedzia�ek, czyli dniu powrot�w z wyjazd�w �wi�tecznych.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry