Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - wyposażenie samochodu
SALON SAMOCHODOWY | Innowacyjne poduszki powietrzne Klasy S, a montaż fotelików

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Marzec 2017

Zn�w wi�cej ofiar na polskich drogach
03-04-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwumW styczniu i w lutym w statystykach policji widnieje po jednym dniu bez ofiary �miertelnej na polskich drogach. W marcu by�y dwa takie dni, jednak ju� wst�pne podsumowanie wskazuje, �e by� to najtragiczniejszy do tej pory miesi�c 2017 roku.Dwa pierwsze miesi�ce tego roku przynios�y zdecydowan� popraw� bezpiecze�stwa na polskich drogach. Wed�ug potwierdzonych ju� przez policj� danych w styczniu w 1769 zgin�o 149 os�b, w lutym w 1776 wypadkach 141 os�b (nale�y przy tym uwzgl�dni�, �e by� to kr�tszy miesi�c). Z kolei wst�pne dane za marzec informuj� o 1973 wypadkach, 2369 rannych i a� 164 zabitych. Dane te, w ostatecznym podsumowaniu, niestety wzrosn�.

W marcu odnotowano dwa dni bez ofiary �miertelnej na polskich drogach. By�a to niedziela 19 marca (tego dnia dosz�o te� do najmniejszej liczby wypadk�w -39) i �roda 29 marca (59 wypadk�w). Z kolei najmniej poszkodowanych zosta�o w �rod� 1 marca - w 50 zdarzeniach tyle samo os�b. Warto odnotowa�, �e w pi�tek 24 marca zgin�a "tylko" jedna osoba, a we wtorek 7 marca "tylko" dwie.

Najniebezpieczniejszym dniem miesi�ca okaza� si� pi�tek 31 marca, w kt�rym dosz�o do 89 wypadk�w (96 rannych i 7 zabitych). Najwi�cej jednak rannych w wypadkach drogowych zosta�o we wtorek 21 marca - w 80 zdarzeniach a� 105 os�b. Ten dzie� by� r�wnie� najtragiczniejszy w skali miesi�ca - 10 ofiar �miertelnych. Tyle samo os�b zgin�o w 72 wypadkach (90 rannych), do kt�rych dosz�o w poniedzia�ek 27 marca.

W marcu policjanci ujawnili 7011 nietrze�wych kieruj�cych.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry