Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
logo

NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Ozon na wirusa, e-tron coupe, AutoMoto, Drogi
STACJE PALIW | Stacje paliw w czasach COVID-19
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Koronawirus a wypadki na drogach

TESTY

www.jedz-bezpiecznie.pl

www.jedz-bezpiecznie.pl

TESTY

POLECAMY

Dekada BRD 2011-2020

SERWISY

Wydanie na weekend

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy ruchu drogowego

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

Praca w motoryzacji

 
Projekty i nowelizacje | Ustawa Prawo o ruchu drogowym i inne

Surowsze kary dla piratów drogowych
02-06-2017 | opr. na podst. materiałów Ministerstwa Sprawiedliwości | foto: archiwum

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wchodzą w życie zmiany w kodeksie karnym, wykroczeń, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowe regulacje wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2015 roku ponad 1000 sprawców groźnych wykroczeń drogowych (w tym 150 kolizji i 320 przekroczeń prędkości) nie spotkała kara, bo ich sprawy się przedawniły. Spośród prawie 1400 osób, które skazano za jazdę bez prawa jazdy odebranego decyzją administracyjną, zaledwie wobec czterech orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.


Z kolei na 112 wyroków skazujących pijanych lub odurzonych kierowców, którzy zabili na drodze człowieka lub spowodowali ciężkie uszkodzenia ciała, 26 wymierzono w zawieszeniu (w 2014 roku: 38 zawieszeń na 151 wyroków, w 2013 roku: 93 zawieszenia na 252 wyroki).

Obowiązujące dotychczas przepisy nie pozwalały na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowiły wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki. Takim przykładem był wypadek z 2016 roku na warszawskiej Pradze, w którym zgnięła 14-letnia dziewczynka. Jego sprawca miał już wcześniej zatrzymane prawo jazdy, pomimo to nadal prowadził samochód, za co też był trzykrotnie karany. Wprowadzone zmiany w kodeksie karnym, wykroczeń, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w ustawie Prawo o ruchu drogowym mają zagwarantować sprawne i zdecydowanie działanie organów państwowych w ściganiu przestępstw i groźnych wykroczeń spowodowanych przez pijanych kierowców i piratów drogowych.

"Trzeba powiedzieć STOP temu, co dzieje się na polskich drogach, koniec z piractwem drogowym!" - powiedział na konferencji prasowej Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2016 roku w 33 664 wypadkach śmierć poniosło 3026 osób, a 40 766 zostało rannych.

Nowe regulacje:

- pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona. Dziś dolna granica kary przy takim przestępstwie to zaledwie 9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do jednego roku więzienia można zawiesić,

- organy ścigania i sądy dostaną wystarczający czas, by skutecznie wymierzyć sprawiedliwość sprawcy wykroczeń drogowych. Będą się one przedawniać w sprawach, w których wszczęto postępowanie, dopiero po trzech latach od momentu popełnienia czynu. Dziś przedawnienie następuje już po dwóch latach (np. w przypadku sprawy Froga przedawnienie karalności wykroczeń nastąpiło po wydaniu wyroku skazującego w pierwszej instancji a przed rozpoznaniem apelacji przez sąd odwoławczy i uniemożliwiło uprawomocnienie się tego wyroku),

- kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia, tak jak obecnie (w praktyce sądy rzadko ją orzekają, a jeśli już - to najczęściej w zawieszeniu). Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat,

- kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Dziś - do 3 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat,

- kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Dziś nawet najbardziej brawurowa ucieczka stwarzająca ogromne zagrożenie na drodze traktowana jest jak wykroczenie, za które grozi zaledwie grzywna lub kara aresztu do 30 dni,

- przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców. Obecnie nie ma takiego obowiązku, co sprzyja wydawaniu łagodnych wyroków wobec notorycznych piratów drogowych, gdyż sądy najczęściej nie wiedzą o dotychczasowym łamaniu przepisów przez takie osoby,

- w Prawie o ruchu drogowym znajdzie się uszczegółowiona regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

 
www.jedz-bezpiecznie.pl

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry