Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Skodzie Scala - wyposażenie samochodu
Z RYNKU | Blisko sto tysięcy mniej nowych rejestracji
TESTY | Pierwsze wrażenia - Przeskalowana Skoda

www.jedz-bezpiecznie.pl
#ZostańWGarażu

www.jedz-bezpiecznie.pl

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy ruchu drogowego

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Projekty i nowelizacje | Taryfikator mandatów

Ważne zmiany w taryfikatorze mandatów karnych
10-08-2017 | opr. Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od 11 sierpnia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładach w drodze mandatów karnych. Dotyczą one zasad przewożenia dzieci w samochodach.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Te dotyczące łamania zasad przewozu dzieci zawarto w załączniku B, rozdział II. przepisy dotyczące ruchu pojazdów, A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe, pkt. 22 i 23.

Do tej pory mandat karny w wysokości 150 złotych (i 6 pkt. karnych) nakładany był za przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci (pkt. 22) bądź w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera (pkt. 23).

Ten drugi zapis budził też wiele niejasności wśród rodziców, ponieważ wprost nie uwzględniał możliwości dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera. Dawało to więc podstawy do ukarania kierowcy mandatem karnym, jednak w praktyce policjanci mieli do tego zdroworozsądkowe podejście. Przy okazji warto przypomnieć, że w sytuacji ustawienia z przodu fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy, poduszka powietrza pasażera bezwględnie musi być wyłączona! Jeśli takiej możliwości nie ma, to nie wolno w ten sposób przewozić dziecka! I nie jest to kwestia otrzymania mandatu, a jego zdrowia i życia.

Najnowsze zmiany, opublikowane 27 lipca 2017 roku w Dzienniku Ustaw poz. 1436, uwzględniają już możliwość dezaktywacji poduszki. Ponadto znacznie rozszerzono definicje wykroczeń dotyczących sposobu przewożenia dzieci, które do ustawy Prawo o ruchu drogowym zostały wpisane w... 2015 roku. Oto obowiązujące od 11 sierpnia zapisy w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładach w drodze mandatów karnych:

pkt. 22
Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1. na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami,

2. w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

pkt. 23
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka.

Ponadto dodano:

pkt. 23a
Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci.

pkt. 23b
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

pkt. 23c
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Bez zmian pozostaje wysokość mandatu karnego, czyli kwota 150 złotych i dodatkowo 6 punktów karnych.
Definicje kategorii pojazdów, których dotyczą wprowadzone zmiany:
M1 - pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy,
N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,
N2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t,
N3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

POLECAMY:

 
www.jedz-bezpiecznie.pl

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry