strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
Przepisy ruchu drogowego
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
www.jedz-bezpiecznie.pl Reklama


Wydanie na weekend


Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa 2011

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy ruchu drogowego

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Wywiady

Testy zderzeniowe EuroNCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Czytelnia

Targi, wystawy, imprezy

Sport

Aktualności

Obowiązkowe odblaski na ciężarówkach
08-11-2009, foto: redakcja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce po 10 października 2009 roku powinny posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 75 pozycja 639) wprowadziło zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dotyczą one m.in. wprowadzenia obowiązku oznakowania odblaskowego konturowego nowo zarejestrowanych w Polsce pojazdów ciężarowych. Nowe przepisy obowiązują od 10 października 2009 roku.

Oznakowanie odblaskowe konturowe tylne obowiązuje na pojazdach o szerokości większej niż 2100 mm należących do kategorii N2* (o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3 (nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego) oraz O3 i O4.

Natomiast boczne obowiązuje na pojazdach o długości większej niż 6000 mm należących do kategorii: N2 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz N3 (nie dotyczy podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego) oraz O3 i O4.

W przypadku innych, nie wymienionych powyżej kategorii pojazdów, w tym podwozia samochodu ciężarowego z kabiną i ciągnika siodłowego oznaczenie takie jest dobrowolne, natomiast nie umieszcza się go na pojazdach kategorii M1 i O1.

Oznakowanie odblaskowe konturowe może być wykonane za pomocą linii ciągłych lub przerywanych (przerwa nie może być większa niż 50 proc. najkrótszego elementu pasa) w kolorze białym lub żółtym. Ustawodawca nakazuje, aby oznakowanie na boku "możliwie dobrze obejmowało długość", a z tyłu "możliwie dobrze obejmowało szerokość".

Według ustawy wewnątrz oznakowania konturowego umieszczać odblaskową grafikę lub reklamę - elementy te powinny być jednak "umiarkowane". Z objaśnień zawartych w treści ustawy wynika, że "Warunek umiarkowania jest spełniony, jeżeli zastosowano do nich materiały odblaskowe klasy D lub E według Regulaminu nr 104 EKG ONZ oraz: liczba znaków nie przekracza 15, wysokość liter lub znaków zawiera się między 300 mm a 1000 mm, a łączna powierzchnia odblaskowa materiału klasy D nie przekracza 2 m2".

Zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń nawiązującym do art. 66 Prawa o Ruchu Drogowym i ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury za brak oznakowania odblaskowego konturowego na wymienionych pojazdach nakładany będzie mandat karny od 20 do 500 złotych.

* Szczegółowe kategorie pojazdów określa Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) "Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej".
www.jedz-bezpiecznie.pl

copyright 2002-2019 | polityka prywatno¶ci | wydawca: Williana | kontakt | do góry