Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | BMW i3

Dziecko w BMW i3 - wyposa�enie samochodu
18-06-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wyposa�enie podnosz�ce bezpiecze�stwo i komfort podr�y dzieci samochodem elektrycznym jest takie samo, jak w modelach z tradycyjnym uk�adem nap�dowym. Konstrukcja drzwi BMW i3 eliminuje jednak konieczno�� stosowania kilku rozwi�za�.
Wy��cznik poduszek powietrznych pasa�era montowany jest fabrycznie w ka�dej wersji wyposa�enia BMW i3. Do zmiany jego statusu, zgodnie z widniej�cym schematem, potrzebny jest kluczyk. Schowano go w module pilota b�d�cego cz�ci� bezkluczykowego dost�pu do auta. Wy��cznik poduszek znajduje si� z boku kokpitu, dost�p do niego mo�liwy jest przy pe�nym otwarciu prawych drzwi.Dezaktywacja dzia�ania poduszek powietrznych pasa�era sygnalizowana jest pomara�czow� diod� PASS AIRBAG OFF umieszczon� w obudowie lusterka wstecznego. W tym po�o�eniu dioda �wieci si�przez ca�y czas.Na os�onach przeciws�onecznych pasa�era umieszczono ostrze�enia przed monta�em na jego miejscu fotelika dziecka odwr�conego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnych poduszkach powietrznych.Ostrze�enie ma form� uniwersalnego piktogramu.Dodatkowe ostrze�enie w formie piktogramu znajduje si� na wewn�trznej stronie prawych drzwi z ty�u. Gdy s� zamkni�te mo�emy potraktowa� je jako �rodkowy s�upek.W plecach kanapy (dzielonej 50:50) znajduj� si� dodatkowe punkty kontwiczenia fotelik�w typu Isofix (tzw. top-tether).BMW i3 homologowane jest jako auto 4-osobowe. Na obu miejscach kanapy znajduj� si� pary mocowa� Isofix. Gdy nie s� u�ywane chroni� je przed zabrudzeniem (i podnosz� estetyk�) zamykane klapki.Konstrukcja drugiej pary drzwi BMW i3 wymusza montowanie szyb na sta�e. R�wnie� sam spos�b otwierania drzwi eliminuje konieczno�� zak�adania blokady ich otwarcia od �rodka. Przyciemniane szyby z ty�u s� opcj� kosztuj�c� a� 1529 z�otych. W testowym egzemplarzu plecy foteli wykonano z tworzywa z jasn�, tapicerowan� wstawk�. Pomimo tego w �atwy spos�b uda�o nam si� usun�� z niej zabrudzenia pozostawione przez buty dziecka.Ka�da wersja BMW i3 wyposa�ona zosta�a w 4 uchwyty pozwalaj�ce za zamocowanie siatki lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Znajduj�ce si� na �ciankach baga�nika paski mocuj�ce wchodz� w sk�ad Pakietu dodatkowych schowk�w (493 z�).

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Elektryzuj�cy
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | Nam si� spodoba�o
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry