Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Honda HR-V II

Dziecko w Hondzie HR-V - wyposa�enie samochodu
07-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W nowej Hondzie HR-V zastosowano dok�adnie te same elementy i rozwi�zania, kt�re niedawno opisywali�my podczas testu Jazz'a. Japo�ski producent nie rozpieszcza nas opcjami i np. przyciemniane z ty�u szyby dost�pne s� jedynie w topowej wersji wyposa�enia.Wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era jest standardem w ka�dym z trzech poziom�w wyposa�enia Hondy HR-V. Umieszczono go w prawym boku kokpitu, dost�p do niego mo�liwy jest dopiero po pe�nym otwarciu drzwi, a do zmiany statusu potrzebny jest kluczyk od zap�onu silnika. Schemat dzia�ania prze��cznika opisuje umieszczona nad nim naklejka.Panel z kontrolkami statusu poduszki powietrznej pasa�era umieszczono na dole �rodkowej cz�ci kokpitu. Pod�wietlenie diody ON - przez minut� od przekr�cenia kluczyka w stacyjce silnika - sygnalizuje aktywn� poduszk�.Pod�wietlenie diody OFF - na sta�e w trakcie pracy silnika - sygnalizuje dezaktywacj� dzia�ania poduszki powietrznej pasa�era.Ostrze�enia przed ustawieniem na prawym miejscu z przodu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej umieszczono po obu stronach os�ony przeciws�onecznej pasa�era.Maj� one form� uniwersalnych piktogram�w.Dodatkowy punkt kotwiczenia fotelik�w typu Isofix (tzw. top-tether) umieszczono w podsufitce na wysoko�ci tylnego s�upka.Pary uchwyt�w Isofix umieszczono na skrajnych miejscach kanapy. Schowano je w specjalnych naci�ciach w tapicerce opar�. Punkty Isofix oznaczono piktogramami standardu i-Size.Standardem wyposa�enia wszystkich wersji Hondy HR-V s� elektrycznie regulowane szyby z przodu i z ty�u. Do ich otwarcia lub zamkni�cia wystarczy jedno wci�ni�cie wybranego prze��cznika, st�d ka�da szyba posiada funkcj� zapobiegaj�c� przyci�ciu palc�w. Kierowca mo�e zablokowa� ich dzia�anie przyciskiem umieszczonym w panelu swoich drzwi.W ramie tylnych drzwi umieszczono manualn� blokod� mo�liwo�ci ich otwarcia od �rodka. Do jej za��czenia wystarczy przesun�� do do�u d�wigni�.W testowanej wersji wyposa�enia Elegance standardem jest tapicerka tekstylna. Pokryto ni� tak�e plecy foteli - nie utrudnia to jednak usuwania z nich zabrudze� pozostawionych przez buty dzieci. Uwag� zwraca tylko jedna kiesze� w plecach fotela pasa�era, za kierowc� dost�pna jest tylko w topowej wersji Executive. R�wnie� tylko w niej montowane s� przyciemniane szyby z ty�u.Za �rodkowym tunelem znajduje si� gniazdo zasilania 12V, do kt�rego mo�na pod��czy� elektroniczne gad�ety umilaj�ce dzieciom podr� (w ofercie firmowych akcesori�w znajduje si�m.in. uchwyt na tablet). Kolejne gniazda 12V umieszczono w panelu pomi�dzy fotelami (obok 2xUSB i 1xHDMI) oraz w baga�niku. System bezprzewodowy bluetooth jest standardem w ka�dej wersji wyposa�enia Hondy HR-V.Standardem wyposa�enia baga�nika Hondy HR-V s� 4 uchwyty do mocowania siatki lub linek podtrzymuj�cych przewo�one przedmioty.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry