Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | BMW serii 2 Active Tourer

Dziecko w BMW serii 2 Active Tourer - wyposa�enie samochodu
27-03-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Zmiana nap�du na przedni� o� nie mog�a mie� �adnego wp�ywu na bezpiecze�stwo podr�uj�cych dzieci. W BMW serii 2 Active Tourer znajdziemy wszystkie podstawowe dzi� elementy w tym zakresie.Wy��cznik poduszek powietrznych pasa�era jest standardem, umieszczono go po prawej stronie kokpitu - dost�p mo�liwy jest przy pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany statusu poduszki - zgodnie z widniej�cym schematem - potrzebny jest kluczyk, kt�ry schowano w obudow� pilota (do otwarcia drzwi i uruchomienia silnika wystarczy mie� go w kieszeni).O aktywnych poduszkach powietrznych pasa�era informuje pomara�czowa dioda ON (�wieci si�przez 60 sekund od uruchomienia silnika). Po ich dezaktywacji zapala si� na sta�e dioda OFF. Panel z nimi umieszczono w obudowie lusterka wstecznego.O od��czeniu poduszek informuje te� komputer pok�adowy. Informacja o tym znika po kilkunastu sekundach.Przed ustawieniem na przednim miejscu pasa�era fotelika dzieci�cego skierowanego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnych poduszkach powietrznych ostrzega uniwersalny piktogram.Umieszczono go po obu stronach os�on przeciws�onecznych pasa�era.Ostrze�enie - tak jak w ostatnich modelach BMW - powt�rzono jeszcze na wewn�trznej stronie s�upka B po prawej stronie samochodu.Mocowania Isofix znajduj� si� na skrajnych miejscach kanapy. Plastikowa obudowa u�atwia monta� szyn, a zamykana klapka chroni przed zabrudzeniem (i zapewnia estytyczny wygl�d siedze�).Dodatkowy punkt mocowania fotelika Isofix (grupa 1) znajduje siďż˝ w plecach kanapy.Wszystkie szyby w BMW serii 2 Active Tourer s� elektrycznie regulowane (z funkcj� zapobiegaj�c� przyci�ciu palc�w). W panelu drzwi kierowcy znajduje si�przycisk do zablokowania pasa�erom mo�liwo�ci ich otwierania i zamykania.W ramie tylnych drzwi znajduje si� manualny prze��cznik do blokady (w g�r�) mo�liwo�ci ich otwarcia od �rodka.Przyciemniane szyby z ty�u s� opcj� (1529 z�otych) w ka�dej wersji BMW serii 2 Active Tourer. Podobnie jest ze sk�rzan� tapicerk� Dakota (6944 z�). W testowanym modelu plecy foteli pokryto tworzywem, przez co �atwiej usun�� zabrudzenia pozostawione przez buty dzieci. Trudniej jest to zrobi� z siatek tworz�cych kieszenie.W testowanym modelu znajdowa�y si� 4 uchwyty do mocowania linek lub siatki zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Firmowa siatka oddzielaj�ca baga�nik wymaga dop�aty 830 z�otych. Pakiet dodatkowych schowk�w (standard w ka�dej wersji wyposa�enia) zawiera m.in. siatk� po lewej stronie oraz dwa punkty do mocowania baga�u.

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Nie taki diabeďż˝ straszny
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
· Plusy i minusy | Nadmiar zalet
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry