Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Pierwszy miesiąc wakacji na polskich drogach
WYDANIE NA WEEKEND | Smartfon, ProAce Kamper, VW w Polsce, Dacia Duster, Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
WYDARZENIA
IAA Frankfurt 2013 | BMW

"i" elektryzuje nowďż˝ seriďż˝ BMW
13-09-2013 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Niegdy� niewyobra�alne, latem tego roku sta�o si� faktem - BMW wdro�y� do seryjnej produkcji samoch�d elektryczny. Ale i3 to nie jedyne s�owo Bawaryjczyk�w w tym temacie.Dla cz�ci fan�w BMW to profanacja, ale koncern nie mo�e pozwoli� sobie na pozostanie w tyle za konkurencj�. Decyzja ta dojrzewa�a od kilku lat, a kolejne salony samochodowe by�y miejscem testowana reakcji publiczno�ci. Ale chyba najbardziej ryzykownym krokiem wydaje si� bry�a samochodu.Niby to 5-drzwiowy kompakt. Jednak przednie drzwi s� d�u�sze jak w coupe, a tylne kr�tkie przywo�uj� na my�l MINI Clubmana. ��czy je przeciwstawny kierunek otwarcia oraz brak �rodkowego s�upka. We wn�trzu i3 nie ma r�wnie� �rodkowego tunelu przez co zyskano wi�cej miejsca dla pasa�er�w, a kokpit wydaje si� unosi� w powietrzu.

"Elektryk" ma 3999 mm d�ugo�ci przy rozstawie osi 2570 mm, 1775 mm szeroko�ci i 1578 mm wysoko�ci. W rezultacie homologowany jest dla 4 os�b. Standardowo baga�nik ma 260 litr�w pojemno�ci, kt�ra po z�o�eniu opar� kanapy mo�e wzrosn�� a� do 1100 litr�w.

Pod jego pod�og� schowano baterie, a poni�ej uk�ad przeniesienia nap�du na tyln� o�. Silnik elektryczny generuje moc 170 koni mechanicznych co pozwala na osi�gni�cie pr�dko�ci maksymalnej 150 km/h. Zasi�g auta liczony jest od 130 do 160 kilometr�w, kt�ry mo�na podwoi� domawiaj�c... silnik spalinowy.Na dniach prasowych we Frankfurcie kilka egzemplarzy i3 stanowi�o �rodek transportu pomi�dzy halami. Dzi�ki nietypowej konstrukcji drzwi wsiadanie i wysiadanie ze wszystkich miejsc nie nastr�cza�o wi�kszych trudno�ci. Sama jazda nie r�ni�a si� od zwyk�ego samochodu poza panuj�c� cisz� pod mask� silnika. Na zewn�trz o nadje�d�aniu pojazdu �wiadczy�y jedynie odg�osy tocz�cych si� opon - w rzeczywisto�ci mo�e to stwarza� zagro�enie dla pieszych!Skoro powiedziano "a", to trzeba i "b". Tym razem b�dzie to "B" godne tej marki, czyli i8 - sportowe coupe o nap�dzie spalinowo-elektrycznym. Pod mask� trafi� benzynowy silnik TwinPower Turbo o pojemno�ci 1.5 litra i mocy 231 KM wspomagany "pr�dem" wytwarzaj�cym kolejne 131 koni mechanicznych. Co prawda ma on zasi�g 35 kilometr�w (przy pr�dko�ci maksymalnej 120 km/h), ale podczas jazdy jest on ponownie do�adowywany. Wed�ug zapewnie� producenta 2,5 litra benzyny pozwoli na przejechanie 100 km.i8 ma 4689 mm d�ugo�ci przy 2800 mm rozstawu osi, co przy 20-calowych ko�ach daje bardzo kr�tkie zwisy. We wsiadaniu do auta, kt�rego wysoko�� wynosi zaledwie 1293 mm, pomagaj� unoszone do g�ry drzwi. Po odchyleniu opar� przednich foteli do ty�u wsi�d� jeszcze dwie osoby, chocia� wydaje si� to zadaniem karko�omnym.

Oba auta umieszczono ju� na polskiej stronie BMW, cho� to raczej zapowied�, ni� konkretna oferta. i3 prawdopodobnie kosztowa� b�dzie 140 tys., drugie trafi do sprzeda�y w po�owie przysz�ego roku.Inn� nowo�ci�, a raczej zapowiedzi� jest Concept Active Tourner Outdoor. To propozycja dla aktywnych os�b poszukuj�cych jednocze�nie presti�owego auta do jazdy na co dzie�. Tutaj te� znajdziemy po��czenie 1,5 litrowego silnika benzynowego z elektrycznym, kt�ry przeznaczono do nap�du i8.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry