Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wystawa motocykli i skuter�w

Wystawa motocykli i skuter�w 2016
22-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W miniony weekend w warszawskim EXPO XXi odby�a si� kolejna wystawa, chcia�oby si�powiedzie� jedno�lad�w, ale by�y na niej r�wnie� tr�jko�owce oraz quady. Z roku na rok na tej imprezie znajdujemy coraz wi�cej element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo.Motocyklista to wci���jeden z najmniej chronionych uczestnik�w ruchu drogowego. Dla nas jedn� z najwa�niejszych nowo�ci na tegorocznej wystawie by�a kurtka Street AIR Dry zaprezentowana przez BMW. Mo�na j� doposa�y� w kamizelk� Street AIR z poduszk� powietrzn�! Kurtka dodatkowo posiada liczne wzmocnienia na �okciach, barkach i plecach. Do prezentacji tego zestawu powr�cimy niebawem na naszym portalu.Asystent martwego pola lusterka staje si� ju� standardem wyposa�enia nowych samochod�w osobowych. W motocyklach to wci�� nowo�� - tutaj opcja w modelu BMW C 650 GT.Wci�� du�� popularno�ci� ciesz� si� "stodwudziestkipi�tki", kt�rymi od po�owy 2014 roku mog� kierowa� posiadacze, od co najmniej 3 lat, prawa jazdy kat. B. Wed�ug wst�pnych danych Polskiego Zwi�zku Przemys�u Motoryzacyjnego jedno�lady z silnikiem o pojemno�ci do 125cm3 stanowi�y blisko 75 proc. ca�ej sprzeda�y motocykli w Polsce w 2015 roku. Importerzy, co nas cieszy, stawiaj� nie tylko na zysk, ale bior� na siebie r�wnie� odpowiedzialno�� za nowych u�ytkownik�w oferuj�c im bezp�atne jazdy doszkalaj�ce.Skutery nie osi�gaj� du�ych pr�dko�ci, jest to wi�c idealna - obok kabriolet�w - okazja do zadawania szyku. Takiego po��czenie na mog�o zabrakn��na stoisku w�oskiej marki Piaggio. O ile nie pochwalamy u kieruj�cych kobiet but�w na wysokich obcasach, to to jest jedyna sytuacja, gdy jeste�my na TAK!Premiera Yamahy - FJR1300 ABS z czterocylindrowym silnikiem o pojemno�ci 1298 cm3 o mocy 146 KM przy 8000 obr/min. i 6-biegow� skrzyni� z ko�ami w sta�ym zaz�bieniu.Premiera Suzuki - GSX-R 1000 z silnikiem o pojemno�ci 999 cm3 o mocy 185 Km przy 11 500 obr/min.Premiera Hondy - CRF1000L Africa Twin z silnikiem 998 cm3 o mocy 95 KM przy 7500 obr/min. i 6-biegow� przek�adni� DCT z trybami jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych.Prawdziwy wysyp nowo�ci mia� miejsce na stoisku Rometu. Jedn� z nich by��motocykl Classic z silnikiem o pojemno�ci 397 cm3 o mocy 26,5 KM przy 7500 obr/min. i 5-biegow� skrzyni�. Jako opcja oferowany jest boczny w�zek.Firma Planto zaprezentowa�a gam� zestaw�w do bezprzewodowej komunikacji zar�wno pomi�dzy kieruj�cym i pasa�erem, jak i grupy kilku motocyklist�w. W�r�d nowo�ci znalaz� si� SmartPack, kt�ry w oparciu o bluetooth pozwala na rozmow� pomi�dzy dwoma motocyklistami znajduj�cymi si� w promieniu ponad p�tora kilometra, jednocze�nie do systemu mo�e by� pod��czonych 9 os�b. Urz�dzenie to wsp�lpracuje m.in. z nawigacj� GPS, odtwarzaczem mp3 i telefonem GSM.Coraz wi�cej element�w odzie�y i akcesori�w dla motocyklist�w produkowanych jest w jaskrawych kolorach, cz�� z nich - co r�wnie� nas cieszy - ma w�a�ciwo�ci odblaskowe.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry