strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Aktualnoci

Policyjna akcja "Pasy" i symulator zderze
20-04-2010, rdo: policja, foto: archiwum

Pasy bezpieczestwa s najskuteczniejszym znanym rodkiem ratujcym ludzkie ycie podczas zdarzenia drogowego. Zapite pasy bezpieczestwa w momencie uczestniczenia w wypadku drogowym to najczciej jedyna szansa na przeycie.Jedn z gwnych przyczyn miertelnoci i urazowoci ofiar wypadkw drogowych jest naruszenie przepisw dotyczcych obowizku korzystania z pasw bezpieczestwa i urzdze przeznaczonych do przewozu dzieci. Dlatego, policjanci wydziau ruchu drogowego Komendy Miejskiej we Wrocawiu przeprowadz 21 kwietnia w godzinach 6-20 na drogach powiatu wzmoone dziaania kontrolne majce na celu skontrolowanie jak najwikszej liczby pojazdw i sprawdzenie czy osoby w nich jadce stosuj si do tego obowizku.

W trakcie kontroli policjanci sprawdz rwnie kierowcw pod ktem trzewoci. Dodatkowo funkcjonariusze skontroluj dokumenty wymagane przy kontroli drogowej oraz stan techniczny pojazdw.

W dziaaniach tych funkcjonariusze wykorzystaj symulator zderze. Urzdzenie to suy do prezentacji skutkw niestosowania pasw bezpieczestwa przez podrujcych pojazdami.

Symulator zderze jest to rwnia pochyla, po ktrej stacza si platforma z fotelem samochodowym, oczywicie z pasem bezpieczestwa. Fotel rozpdza si do prdkoci ok. 7 km/h, po czym nastpuje gwatowne zahamowanie - wtedy wanie dziaaj pasy bezpieczestwa. Osoba poddajca si prbie odczuwa mocne lecz niegrone szarpnicie i zadziaanie pasw. W ten sposb osobicie moe si przekona jak cenne jest zapicie pasw w razie zderzenia.

Dziaania profilaktyczno-kontrolne z uyciem symulatora odbd si przy ul. lnej, przy Wzgrzu Andersa w godzinach rannych. Akcja ma na celu uwiadomienie uczestnikom ruchu drogowego powanych konsekwencji jakie w przypadku kolizji lub wypadku niesie za sob jazda bez zapitych pasw oraz jak niebezpieczne jest nieprawidowe przewoenie dzieci.

Przypominamy, e obowizek zapinania pasw maj rwnie osoby siedzce na tylnych siedzeniach.

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry