portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Rajd Polski • DS4 • Nowe logo Dacii • Pure ETCR • Wieści z dróg A1 oraz S10 i S16
Z RYNKU | Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy
TESTY | Plusy i minusy - Forma przysłoniła ergonomię | Mazda MX-30

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Statystyki policyjne | Wielkanoc 2017

Tragiczniejsze �wi�ta na polskich drogach
18-04-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Tegoroczne �wi�ta Wielkiej Nocy up�yn�y pod znakiem deszczowej i zimnej pogody. Prawdopodobnie te nie najlepsze warunki panuj�ce na drodze przyczyni�y si� do powstania wielu wypadk�w.

Statystyki wypadk�w drogowych prowadzone przez policj� do �wi�t Wielkiej Nocy zaliczaj� okres od pi�tku do poniedzia�ku. W tym roku wypad�y one w dniach od 14 do 17 kwietnia. W tym czasie - wed�ug wst�pnych danych - dosz�o do 303 wypadk�w, w kt�rych rannych zosta�o 343 os�b, a 29 ponios�o �mier�.

Najwi�cej wypadk�w drogowych - po 86 - odnotowano w pi�tek i w poniedzia�ek. Jednak to w dniu wyjazd�w na �wi�ta zgin�o najwi�cej, bo a� 10 os�b. Warto w tym miejscu wspomnie� o 12 ofiarach �miertelnych w czwartek. By� to drugi, obok 20 stycznia, tak tragiczny dzie�2017 roku.

"Najbezpieczniejszym" dniem tegorocznych �wi�t Wielkiej Nocy by�a niedziela, 16 kwietnia. W 51 wypadkach drogowych rannych zosta�o 77 os�b, a 4 ponios�y �mier�.

W por�wnaniu do statystyk z lat 2016 i 2015, te z tego roku oznaczaj� znaczne pogorszenie poziomu bezpiecze�stwa. By� mo�e przyczyni�y si� do tego nie najlepsze warunki atmosferyczne panuj�ce w ca�ym kraju. Poza licznymi opadami deszczu, temperatura w nocy spada�a poni�ej zera, miejscami odnotowano te� opady �niegu.

Od pi�tku do poniedzia�ku funkcjonariusze policji ujawnili 1029 nietrze�wych kieruj�cych, co oznacza, �e w por�wnaniu do lat poprzednich chocia� pod tym wzgl�dem by�o "lepiej". Najwi�cej takich os�b zatrzymano w poniedzia�ek, czyli dniu powrot�w z wyjazd�w �wi�tecznych.
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry