strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Aktualnoci

Bezpieczna droga do szkoy 2010
01-09-2010, rdo i foto: policja.gov.pl

Dzisiaj rozpocznie si nowy rok szkolny. Policyjne statystyki wskazuj, e rozpoczcie roku szkolnego to okres zwikszonego zagroenia na drogach. Nasila si ruch pieszy i samochodowy, zmniejsza za - koncentracja.Stoeczni policjanci po raz kolejny wyszli z inicjatyw akcji, ktra zapewni bezpieczestwo najmodszym w newralgicznym czasie pierwszych ponad dwch tygodni nauki.

Statystyki wypadkw z lat poprzedzajcych akcj prowadzone przez Policj jednoznacznie wskazuj, e w porwnaniu z innymi miesicami w pierwszych dniach wrzenia wzrasta liczba zdarze drogowych z udziaem dzieci i modziey. Ich wystpowanie zwizane jest przede wszystkim z okolicami placwek edukacyjnych, do ktrych dzieci podaj lub z ktrych wracaj po lekcjach do domu.

Corocznie na przeomie wakacji i roku szkolnego odbywa si kolejna edycja oglnopolskiej akcji prewencyjnej "Bezpieczna droga do szkoy". Stoeczni funkcjonariusze aktywnie wczaj si w jej przygotowanie i realizacj. Opracowali ju plan warszawskiego przedsiwzicia, ktre w tym roku odbdzie si w dniach 1 - 17 wrzenia.

Podczas realizacji "Bezpiecznej drogi do szkoy" policjanci stoecznej drogwki bd prowadzi wzmoone dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa dzieci i modziey funkcjonujcych w ruchu drogowym. W podanych dniach podjte zostan dziaania profilaktyczno-prewencyjne w pobliu oraz wewntrz placwek edukacyjnych wszystkich stopni w obrbie Warszawy i okolic.

Funkcjonariusze sprawdz, czy okolice szk s dostatecznie i prawidowo oznakowane, aby zapewni najmodszym bezpieczestwo. Obejm wzmoon opiek zwaszcza te rejony przyszkolne, ktre charakteryzuj si wysokim poziomem ryzyka wystpienia wypadku komunikacyjnego. Do tego celu oddelegowane zostan specjalne patrole i posterunki. Stoeczni policjanci przeprowadz ponadto profilaktyczno-edukacyjne spotkania z uczniami w uczestniczcych w akcji 162 szkoach, podczas ktrych zapoznaj ich z zagadnieniami bezpieczestwa dzieci i modziey w ruchu drogowym - opowiedz, jak bezpiecznie dotrze do szkoy, na jakie przepisy drogowe zwraca szczegln uwag.

Wydzia Prewencji Komendy Stoecznej Policji przygotowa rwnie dla uczniw specjalny poradnik opisujcy sposb unikania zagroe podczas poruszania si po drogach. Wydawnictwo dostpne jest w formie elektronicznej.

Do szczeglnie interesujcych inicjatyw naley ta podjta przez komisariat Policji na Ursynowie. W porozumieniu z wadzami samorzdowymi zosta wydrukowany elementarz dla dzieci "Zborsukiembezpieczniej". Pozycja opracowana przez Wydzia Prewencji Komendy Stoecznej Policji, za pomoc rebusw, krzywek, wierszykw i kolorowanek przekazuje najmodszym wiedz o bezpiecznych zachowaniach nie tylko w ruchu drogowym, lecz take na podwrku, w domu i w szkole. Na pocztku roku szkolnego ksieczka trafi do dzieci.

Wydzia Ruchu Drogowego KSP uruchomi ponadto specjalny numer telefonu, pod ktry zgasza mona uwagi i informacje zwizane z prowadzon akcj. W dni robocze w godzinach od 8 do 15 jest to warszawski numer 603 72 99, natomiast caodobowo mona dzwoni do dyurnego pod 603 77 55 oraz 603 77 56.

Z policyjnych statystyk wynika, e wraz z kolejn edycj akcji "Bezpieczna droga do szkoy" w 2009 roku zmniejszya si liczba zdarze drogowych z udziaem modziey szkolnej. Pocztkowe tygodnie lat szkolnych 2007 i 2008 przyniosy po 3 wypadki z udziaem dwch grup wiekowych: 7-14 oraz 15-17 lat. Jeden ucze z modszej oraz dwie osoby ze starszej grupy wiekowej zostali w 2008 roku sprawcami wypadkw drogowych.

Policyjne analizy wskazuj wyranie, e rok 2009 przynis w tym zakresie istotn zmian. Wwczas od 1 do 7 wrzenia w zdarzeniu drogowym nie ucierpiao ani jedno dziecko w wieku 7-14 lat, natomiast z grupy wiekowej 15-17 lat poszkodowany zosta jeden ucze. Pord przedstawicieli obydwu grup ani jedna osoba nie spowodowaa wypadku.

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry