strona główna
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Aktualności

III edycja konkursu "Bezpieczne drogi" rozstrzygnięta
14-03-2009, foto: archiwum

13 marca kapituła konkursu "Bezpieczne drogi", ogłosiła wyniki jego III edycji. Przyznano po 3 nagrody za działania lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Dodatkowo uhonorowano "Tarczami bezpieczeństwa" 7 inicjatyw.Działania ogólnopolskie

I miejsce: "Europejska noc bez wypadku"
Fundacja "Krzyś" (50 000 złotych)
To międzynarodowe przedsięwzięcie ma ograniczyć liczbę nietrzeźwych kierowców. Kampania odbywa się co roku w trzecią sobotę października. 18 października 2008 roku odbyła się V edycja m.in. dzięki zaangażowaniu 180 wolontariuszy. Obok Polski w akcji udział wzięły: Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja oraz Szwajcaria. Ochotnicy - w 52 klubach 18-tu polskich miast - namawiali kierowców, by nie spożywali alkoholu i bezpiecznie odwieźli swoich znajomych do domu. Osoby, które piły namawiano do pozostawienia pojazdu i powrotu do domu innym środkiem transportu. Uczestnicy kampanii, na znak przyłączenia się do akcji, założyli rozpoznawalną, jednorazową niebieską opaskę.

II miejsce: "Kampania społeczna bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj"
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (40 000 złotych)
Ma kształtować zachowania kierowców, pieszych, rowerzystów na skrzyżowaniach dróg kołowych z liniami kolejowymi. W dalszej perspektywie zaś - poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych i przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków. Akcja prowadzona od 4 lat, w okresie wakacyjnym. Z prowadzonych przez Policję i PKP PLK SA statystyk wynika, że 98 proc. wypadków na przejazdach jest spowodowanych nieostrożnością kierowców. Program ma ich nauczyć większej ostrożności.

III miejsce: "Widoczny rowerzysta - uczyć, a nie karać”
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi (30 000 złotych)
Ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów oraz pośrednio - pozostałych uczestników ruchu drogowego. Program wytyka rowerzystom beztroskę - ubrani w ciemne lub czarne okrycia, poruszają się rowerami nieoświetlonymi i bez jakichkolwiek elementów odblaskowych. W okresach prowadzenia akcji rowerzyści nie są karani za popełnione wykroczenie, a zostają im wręczone pakiety (opaska fluorescencyjna z elementami odblaskowymi do założenia na nogę i dwie nalepki odblaskowe do naklejenia na rower).

Działania regionalne

I miejsce: "Wyjście z ciszy Tobie z pomocą"
Automobilklub Mielecki (40 000 złotych)
Główny cel, to łagodzenie barier w komunikowaniu się z osobami głuchoniemymi i niesłyszącymi. Środek - zawody sportowo rekreacyjne dzieci i młodzieży, połączone z nauką techniki jazdy rowerem oraz znajomością przepisów drogowych. Ponadto - przekazanie uczestnikom szkoleń i spotkań otwartych wiedzy teoretycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nauczanie technik opatrywania ran, złotychamań, układania osób poszkodowanych w pozycji bezpiecznej, itd. Łączy pracę, zabawę i bezpieczeństwo dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

II miejsce: "Wioska rowerowa - jak być bezpiecznym rowerzystą"
Urząd Gminy Zawady (30 000 złotych)
Cel, to stworzenie w parku wiejskim placu rowerowego wraz z magazynem sprzętu. Tam młodzież może się uczyć z asad bezpiecznego korzystania z dróg rowerem, motorowerem oraz pieszo i poznaje zasady ruchu drogowego. Gmina kupiła rowery, motorower i programy do nauki przepisów ruchu drogowego, a także zestaw szkoleniowy z pierwszej pomocy. Młodzież opuści drogi, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo. Teren ma być oświetlony, by można było z niego korzystać po zmroku. Na całości ustawione ławki, by spacerujący dorośli mogli jednocześnie kontrolować zachowanie młodzieży. Projekt będzie promowany wśród mieszkańców gmin sąsiednich, turystów.

III miejsce: "Na wszelki wypadek"
TER Enterprises - Biuro Obsługi Szkód Powypadkowych (20 000 złotych)
Podejmuje problem prawnej prewencji przed i powypadkowej. Motto tej akcji to: "Bądź mądry przed, w szkodzie i po szkodzie". Kierowana jest do dzieci, rodziców, pracowników i pracodawców. Jej najważniejszy cel, to propagowanie bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym i w życiu codziennym oraz przeciwdziałanie ludzkiej bezradności. W ramach kampanii na terenie szkół woj. pomorskiego odbywają się spotkania, podczas których omówione są zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w ruchu drogowym. Dzięki wystąpieniom specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu, techniki samochodowej, ratownictwa, rehabilitacji, ubezpieczeń i odszkodowań, uczestnicy dowiadują się, jak zachować się w czasie i po wypadku.

Działania lokalne

I miejsce: "Młodzi bezpieczni do kwadratu”
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach (40 000 złotych)
W skrócie - MB2. Integracja środowiska lokalnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego okazała się kluczem do osiągnięcia zaskakujących rezultatów. Zorganizowano konkurs na wskazanie niebezpiecznych miejsc w gminie oraz propozycje ich rozwiązań. Wnioski za pośrednictwem policji trafiły na sesję Rady Gminy. W efekcie poprawiono widoczność niektórych zakrętów. Zapadła decyzja o budowie parkingu rowerowego. Powstała strona internetowa dotyczącą wychowania komunikacyjnego, z której korzystają rodzice i dzieci. Organizowano też m.in. akcje propagujące bezpieczną jazdę na sprawnym rowerze w kasku i odblaskach.

II miejsce: "Stryszowianin w trosce o bezpieczeństwo"
Fundacja Stryszowianin (30 000 złotych)
Fundacja realizuje m.in. program poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez tworzenie projektów zmian w docelowej organizacji ruchu, ich wdrażaniu w życie (nowe znaki) oraz akcje uświadamiające. Zadanie jest realizowane w małej i biednej miejscowości o zwartej i gęstej zabudowie skupionej przy głównej drodze gminnej. Fundacja sama wykonała projekty zmian w organizacji ruchu, a zatwierdziło je Starostwo Powiatowe w Wieliczce. Pozyskano 18 sztuk znaków drogowych. Po uzyskaniu odpowiednich zgód, w ramach pracy społecznej, zamontowano oznakowanie.

III miejsce: "Bezpiecznie z nami i wokół nas"
Zespół Oświatowy w Mysłowie - Gimnazjum w Mysłowie (20 000 złotych)
Cel, to zwrócić uwagę uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego, na to, że nie tylko inni są sprawcami wypadków. Musimy nauczyć się tego, że od nas samy także wiele zależy. W ramach wychowania komunikacyjnego organizowane są akcje i spotkania, które zwiększą znajomość przepisów, odpowiedzialność i poziom bezpieczeństwa wśród uczniów (filmy edukacyjne, warsztaty z pierwszej pomocy, prezentacje przygotowywane przez uczniów, inscenizacje scen z życia, których tragicznymi bohaterami są młodzi uczestnicy ruchu, w Dniu Zakochanych - akcja środowiskowa "Walentyna dla kierowcy".)

Nagroda specjalna - rodzice wzorem dla dziecka

"Mamo, tato - chcę być bezpieczny na drodze"
Zespół Szkół nr 5 w Krakowie (35 000 złotych)

Cel, to uświadomienie uczniom i ich rodzicom zagrożeń płynących z niewłaściwego przewożenia małych dzieci w samochodzie oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci - jako uczestników ruchu drogowego. Projekt dla uczniów od 6-9 lat dzieli się na dwie części. Działania obejmują cały rok szkolny 2008/2009. Są to: warsztaty z policją dla rodziców i dzieci, lekcje internetowe "Bezpieczny na drodze", wizyta w miasteczku rowerowym i poznanie przepisów ruchu drogowego, podsumowanie cyklu "Wielka gala bezpieczeństwa" z udziałem Straży Miejskiej.

"Rodzice dobrze postępują, dzieci naśladują"
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie (35 000 złotych)
Edukacja, dotyczącą zasad ruchu drogowego wśród uczniów placówki, którzy są upośledzonych umysłowo, a także ich rodziców, nauczycieli oraz współpracujących z ośrodkiem pięcioma innymi ośrodkami województwa warmińsko-mazurskiego. Cel, to sprawić, by uczniowie opanowali zasady ruchu drogowego i mieli świadomość, na jakie niebezpieczeństwa na drodze są narażeni. Aby najmłodsi byli bardziej widoczni na drodze dzięki własnoręcznie wykonanym odblaskom, a społeczność lokalna była bardziej wrażliwa na najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wydawana jest też szkolna gazetka "Stopek" o bezpieczeństwie na drodze.

Nagroda specjalna - ratownictwo/pierwsza pomoc

Kodeks drogowy
Zarząd rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim (25 000 złotych)
Młodzież z Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej oraz Grupy SIM PCK przez cały rok w przedszkolach, szkołach i świetlicach środowiskowych powiatu ostrowieckiego prowadziła zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci i nauczycieli. Zorganizowano też Piknik - Wakacyjny Kodeks Bezpieczeństwa, podczas którego mieszkańcy poznali pracę służb ratunkowych, zasady bezpiecznego zachowania sie podczas wypoczynku, na drodze. Jako podsumowanie zajęć dla licealistów odbyły się również Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. W 2008 r. w ramach przeszkolono również 169 osób - nauczycieli, kierowców, rehabilitantów, ratowników WOPR i lekarzy.

Nagroda specjalna - niepełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego

"Niepełnosprawni - widoczni, bezpieczni"
Fundacja Pomagam - Katarzyna Dorosz (25 000 złotych)
Wydanie ogólnopolskiego katalogu "Jestem widoczny -jestem bezpieczny" oraz kamizelek i świateł odblaskowych dla dzieci niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, o kulach, dzieci ze Szkół Specjalnych oraz osób starszych, emerytów i rencistów. Inicjatywa lokalnie w woj. pomorskim wdrażana od października 2008r. Przy wsparciu PFRON, wydano wkładkę dla osób niepełnosprawnych, mającą na celu zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywnego spędzania wolnego czasu i wychodzenia z domu. Tematem wiodącym drugiego dodatku jest zagadnienie, jak rodzice i opiekunowie mogą zabezpieczyć dzieci niepełnosprawne oraz osoby starsze w specjalne odblaski. Spotkania z uczniami szkół specjalnych i ich rodzicami.

Nagroda specjalna - działania edukacyjne

"Lubuski konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym - W Europie jeździmy bezpiecznie"
Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Zielonej Górze (25 000 złotych)
Cel konkursu, to podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej oraz rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Najważniejszą zasadą turnieju (różniącą go od innych) jest zaangażowanie wszystkich uczniów szkoły do udziału oraz zachęcanie nauczycieli do udziału poprzez system awansowania wszystkich najlepszych szkół na wyższy szczebel. Etap szkolny obejmuje odpowiedzi wszystkich uczniów na codzienne pytania konkursowe, umieszczane na szkolnych tablicach ogłoszeń przez okres dwóch tygodni. Pytania dotyczą zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Codziennie jest wywieszane jedno pytanie, a na drugi dzień prawidłowa odpowiedź. Etap rejonowy, to test pisemny oraz sprawdzenie umiejętności jazdy rowerem. Biorą w nim udział szkolne drużyny. Finał, to test pisemny i praktyczny - bierze w nim udział 10 najlepszych drużyn województwa. Pula nagród to 25 000 złotych, wśród fantów są pomoce dydaktyczne.

Nagroda specjalna - niechroniony uczestnik ruchu drogowego

"Drogi rowerowe przy każdej drodze"
Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku (25 000 złotych)
Stowarzyszenie walczy o drogi rowerowe i daje przykład swojego miasta - Białegostoku, gdzie powstały one tanim kosztem, poprzez wymalowanie pasów i ustawienie znaków przy szerokich asfaltowych chodnikach. To umożliwiło ich powstanie nawet w zatłoczonym centrum, gdzie teoretycznie brakowało miejsca na budowę dróg rowerowych. Drogi rowerowe powinny powstawać ze względu na bezpieczeństwo, płynność ruchu i ochronę środowiska przy budowie, przebudowie i modernizacji każdej drogi, na której samochody poruszają się z prędkością powyżej 30 km/h. Z sieci korzystaliby też niepełnosprawni na wózkach matki z dziećmi itp.

Nagroda specjalna - działania instytucjonalne

"Przebudowa dróg gminnych nr 43 i nr 345, w celu wykonania objazdu, szczególnie dla rowerzystów”
Gmina Radwanice (25 000 złotych)
Inicjatywa polegała na przebudowie istniejącej gruntowej nawierzchni drogi na nawierzchnię tłoczoną, by umożliwić objazd dla drogi krajowej nr 12, szczególnie dla rowerzystów (dzieci, turystów parku krajobrazowego) . Miejscowość Buczyna zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 12 , która jest również drogą do szkoły. Budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane są po obu stronach drogi na odcinku 1,5 km, chodnik jest wąski. Bardzo duże natężenie ruchu stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego szczególnie pieszych w tym dzieci uczęszczających do szkoły (również rowerzystów). Roboty związane z przebudową nawierzchni prowadzone były tylko w istniejącym pasie drogowym znajdującym się wśród przyległych łąk.

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry