strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Aktualnoci

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
10-09-2010, rdo: KGP, foto: archiwum

10 wrzenia policja przeprowadzi oglnopolsk akcj "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Wzmoone dziaania pod tym hasem, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczestwa pieszym oraz rowerzystom, bd realizowane raz w miesicu przez cay okres jesienno-zimowy.
Policjanci bd zwracali szczegln uwag na zachowanie waciwych relacji kierujcy pieszy, a take zgodne z przepisami poruszanie si pieszych na odcinkach drg bez wydzielonych chodnikw. Wanym elementem bdzie te propagowanie uywania elementw odblaskowych.

Kadego roku, poczwszy od wrzenia, gwatownie ronie liczba zdarze z udziaem pieszych, jest to zwizane z pogarszajc si widocznoci na drogach. Piesi, ktrzy s najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie staj si zawinionymi bd mimowolnymi ofiarami tragicznych wypadkw.

Gwne przyczyny wypadkw spowodowanych przez pieszych to:
- nieostrone wejcie na jezdni (ponad poowa wszystkich wypadkw spowodowanych przez pieszych),
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
- wejcie na jezdni zza pojazdu.

Do wikszo potrce dochodzi w miejscach udostpnionych dla ruchu pieszego, tj. na:
- przejciu dla pieszych,
- skrzyowaniu,
- chodniku,
- poboczu,
- przystanku komunikacji publicznej.

W 2009 roku na naszych drogach mier ponioso 1477 pieszych tj. 32,3 proc. ogu ofiar miertelnych w wypadkach drogowych, a 12 328 zostao rannych.

Stosowanie elementw odblaskowych przez pieszych powoduje, e s oni o zmroku znacznie lepiej widoczni w wiatach samochodu. Nawet jeli popeniaj bdy np. poruszaj si niewaciw stron jezdni, kierowca dostrzega ich znacznie wczeniej ni osoby, ktre nie posiadaj takich elementw, i wczeniej moe zmniejszy prdko aby bezpiecznie omin pieszego. Obecnie elementy odblaskowe s dostpne w rnej formie: zawieszki, opaski, kamizelki, jaskrawe parasolki i inne. Kady pieszy znajdzie dla siebie co co spodoba mu si i pomoe by lepiej widocznym i bardziej bezpiecznym w ruchu drogowym.

Prawidowo noszone odblaski powinny by umieszczone w takim miejscu, aby znalazy si w polu dziaania wiate samochodowych i byy zauwaalne dla kierujcych nadjedajcych z obu kierunkw (z tylu i z przodu).

wiato odblaskowe to bysk rozsdku na drodze!

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to take rowerzyci. W warunkach pogarszajcej si widocznoci bardzo du rol odgrywa waciwe owietlenie. Przypominamy, e prawidowo wyposaony rower powinien posiada: jedno wiato pozycyjne barwy biaej lub tej z przodu, z tyu - jedno wiato odblaskowe barwy czerwonej o ksztacie innym ni trjkt oraz jedno wiato pozycyjne barwy czerwonej, ktre moe by migajce. W warunkach zej widocznoci wiata naley wczy.

Podobnie jak piesi, rowerzyci take powinni zadba o swoje bezpieczestwo i wyposay rower w prawidowe owietlenie a take nosi na ubraniu dodatkowe elementy odblaskowe np. kamizelki, opaski. Najwicej ofiar w tej grupie uczestnikw ruchu jest przede wszystkim w miesicach letnich, jednak jesieni, zwaszcza wczesn, zagroenie wypadkami wrd rowerzystw take jest wysokie.

Na drogach - gwnie tych, ktre prowadz przez niewielkie miejscowoci, gdzie nie ma chodnikw dla pieszych ani cieek rowerowych - mona spotka pieszych i rowerzystw poruszajcych si poboczem bd jezdni. Niestety, nie wszyscy piesi i rowerzyci korzystaj z rad policjantw i nosz elementy odblaskowe. Kierowcy musz by przygotowani, e o tej porze roku niechronionego uczestnika ruchu czsto zobacz w ostatniej chwili. Powinnimy zatem jedzi wolniej, uwaa w miejscach sabo owietlonych, zdecydowanie zwalnia przed przejciem dla pieszych.

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry