strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Aktualnoci

Nowelizacja Kodeksu Karnego - komentarze
02-07-2010, foto: archiwum

1 lipca 2010 roku wesza w ycie nowelizacja Kodeksu Karnego zaostrzajaca sankcje dla nietrzewych kierowcw (czytaj take: Bdzie bezpieczniej na polskich drogach). O komentarz w tej sprawie poprosilimy kilka osb zwizanych z bezpieczestwem na drodze i rozwojem infrastruktury.

Marek Konkolewski, m. insp. Biuro Ruchu Drogowego KGP:
"Jest to dobry przepis, jest to duy krok do przodu w walce z plag nietrzewoci na polskich drogach. Jest to te duy or w rkach wymiaru sprawiedliwoci. Jestem jednak wiadomy tego, e wprowadzenie tak ostrych kar, wprowadzenie moliwoci zatrzymywania na zawsze prawa jazdy w sytuacji, gdy kierowca znajdujcy si w stanie nietrzewoci spowoduje katastrof w ruchu ldowym, czy wypadek drogowym, w wyniku ktrego kto poniesie mier lub cikie obraenia ciaa lub te zbiegnie z miejsca zdarzenia nie jest antidotum na rozwizanie problemu nietrzewoci. Kara nie moe by zemst, lepym odruchem za popenione przestpstwo, ale rodkiem celowym i wiadomym, sucym do zapobiegania przestpczoci - ale nie jedynym.

Tak wic nie wpadabym w huraoptymizm pomimo tego, e jestem zwolennikiem wprowadzenia tego przepisu i ciesz si, e Kodeks Karny zosta w kocu znowelizowany. Jestem realist i praktykiem i twierdz, e przez pierwszych kilka miesicy liczba zatrzymywanych pijanych kierowcw moe si troszeczk obniy ze wzgldu na frontalny atak rodkw masowego przekazu, ktre bd trbiy o tym przepisie prawa i by moe to trafi do wiadomoci tych ktrzy maj skonnoci do jazdy po alkoholu. Jednak po pewnym czasie ta sytuacja moe wrci do normy - ale obym w tej kwestii si myli.

Stawiabym nadal na edukacj - jest to problem spoeczny, w ktrym trzeba czciej informowa o konsekwencjach jakie rodzi picie alkoholu i jazda samochodem nie tylko dla sprawcy, ale przede wszystkim dla jego bliskich w momencie kiedy trafi on do wizienia lub straci prac. Trzeba te mwi o losach osb, ktre cierpi z powodu okaleczenia do koca ycia, czy te tych osb, ktre cierpi po utracie bliskich. Naley wic stworzy ca platform do dziaa profilaktyczno-edukacyjnych cznie z dziaaniami represyjnymi - ale jeszcze raz podkrelam - zaostrzanie kar to najatwiejszy, najprostszy i najtaszy sposb walki z piratami drogowymi, ale nie zawsze musi on by najskuteczniejszy".


Micha R. Szczerba,
Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej:


"Ostatnia nowelizacja Kodeksu Karnego to rozwizania, ktre zwikszaj dziaania prewencyjne, maj odstraszy potencjalnych kierowcw-recydywistw przed ponownym amaniem prawa. Wiemy przecie, e we wspczesnym wiecie utrata prawa jazdy bardzo czsto powoduje wykluczenie z rynku pracy i kada osoba, ktra siada za kierownic w stanie nietrzewym powinna mie to na uwadze.

Przez wiele lat nie moglimy te poradzi sobie z du liczb wypadkw ze skutkiem miertelnym, w ktrych sprawcami byli nietrzewi kierowcy. I cho statystycznie w ostatnich latach moglimy zaobserwowa tendencj spadkow to nadal pozostajemy w tej walce w tyle Europy.

Take do tej pory niska skuteczno egzekwowania prawa i orzecznictwo sdw byo bardzo liberalne przez co bardzo czsto takim kierowcom udawao si unikn kary. A prawo powinno by skuteczne i ta nowelizacja Kodeksu Karnego to gwarantuje".

Janusz Piechociski,
Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej:


"Nowelizacja Kodeksu Karnego to taki klasyczny przykad rozwizania w stanie wyszego pogotowia, wyszej koniecznoci, pewnej desperacji. Skoro stosowane dotychczas mechanizmy eliminowania pijanych kierowcw - od presji spoecznej, poprzez edukacj rodzinn, do podnoszenia kar i odpowiedzialnoci - nie pomagay to sigamy do rozwizania, ktre jest jeszcze bardziej bolesne ni w wypadku innych sprawcw sdzonych z Kodeksu Karnego. Oni mog wyj z wizienia, mog nawet zatrze swoj kar, a tutaj mamy ju definitywne doywocie. Jest to bardzo potny sygna wysyany do wszystkich ludzi jak bardzo jestemy zdeterminowani, aby wytpi to wstydliwe i niestety nadal w Polsce na wielk skal zjawisko.

Chocia mona te powiedzie, e osignlimy pewien postp, bo zmniejszya si liczba wypadkw i ofiar spowodowanych przez pijanych kierujcych.
Nowelizacj t traktuj jako desperackie, skrajne rozwizanie, ktre ma nas zmusi do refleksji, bo jeli nie bdzie wrd nas zmiany myleniu, e po jednym kieliszku jeszcze mona, e po poowie piwa jeszcze mona - to bdzie wiadczyo, e nie wycigamy z tego wnioskw.

Jestem zwolennikiem poszerzania problematyki edukacyjnej bo uwaam, e lepiej zapobiega ni leczy. Ciesz si, e w tej dziedzinie mamy olbrzymie wsparcie ze strony partnerw spoecznych, kociow, zwizkw wyznaniowych i organizacji pozarzdowych. Jednak najwikszy problem tkwi w tym, czy we wasnym rodowisku, w ktrym yjemy, mieszkamy i pracujemy mamy przyzwolenie, czy mamy zero tolerancji dla osoby, ktra przyjeda samochodem i siga po kieliszek? Czy mamy na tyle w sobie odpowiedzialnoci, e temu ktremu podawalimy alkohol zabieramy kluczyki i mwimy, e osoba niepijca go odwiezie? Czy wszyscy ci ktrzy wypili maj wiadomo, e takswka kosztuje mniej ni prba jechania bo wtedy czowiek staje si albo ofiar, albo morderc?".

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry