strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Aktualnoci

Pie? Nie jed!
14-10-2010, rdo i materiay: ZP PPS

Rozpoczyna si kampania spoeczna "Pie? Nie jed!" organizowana przez Zwizek Pracodawcw Polski Przemys Spirytusowy. Poprzez spoty reklamowe w telewizji, stacjach radiowych, kinach, jak rwnie reklamy na autobusach i ulotki kampania przestrzega przed prowadzeniem pojazdw po spoyciu alkoholu i zwraca uwag na negatywne konsekwencje wynikajce z takich zachowa.

W ramach kampanii ZP PPS wspiera polsk edycj "Europejskiej Nocy Bez Wypadku" przypadajc na sobot 16 padziernika, organizowan przez Fundacj "Krzy". W Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bd prowadzone akcje w klubach, majce na celu przeciwdziaanie prowadzeniu pojazdw przez osoby, ktre spoyway wczeniej alkohol. Ma to ograniczy liczb nietrzewych kierowcw na drogach, w szczeglnoci wrd modych ludzi wracajcych z imprez.

Tegoroczna kampania Pie? Nie jed! rozpocznie si w poowie padziernika i potrwa do poowy listopada. Spoty reklamowe pojawi si w telewizji TVN Warszawa, w stacjach radiowych RMF Maxxx, a take przed kadym seansem filmowym w warszawskich Multikinach. Reklamy pojawi si take na 100 autobusach miejskich, czyli z przekazem kampanii bdzie jedzi co trzeci warszawski autobus.

Z kolei 16 padziernika w zwizku z "Europejsk Noc Bez Wypadku" wolontariusze Fundacji "Krzy" rozdadz 5 tysicy ulotek kampanii "Pie? Nie jed!" informujcych o zagroeniach wynikajcych z prowadzenia pojazdw po spoyciu alkoholu. Akcja odbdzie si w 50 klubach w 25 miastach Polski.

W ramach 3. edycji kampanii "Pie? Nie jed!" stoeczni policjanci rozdadz 145 tys. ulotek. Otrzymaj je m.in. kierowcy zatrzymani podczas akcji "trzewe poranki" oraz "trzewe wieczory" organizowanych przez Komend Stoeczn Policji. Take przez cztery kolejne rody - od 27 padziernika - przy Mocie Gdaskim w Warszawie policja we wsppracy z ITS ustawi symulator dachowania, na ktry bd kierowane osoby przekraczajce prdko. Dodatkowo przed 75 stoecznymi klubami i pubami pojawi si maty z hasem "Pie? Nie jed".

Leszek Wiwaa, prezes Zwizku Pracodawcw Polskiego Przemysu Spirytusowego:
"Kady kierowca powinien by w peni wiadomy, jakie negatywne konsekwencje mog wynika, jeli zdecyduje si na prowadzenie pojazdu po alkoholu. Poprzez kampani Pie? Nie jed! chcemy kierowcw przestrzec i zniechci do jazdy po alkoholu. Ryzyko jest zbyt wielkie i niestety za nieodpowiedzialne zachowanie kierowcw z promilami zbyt czsto bardzo wysok cen pac niewinne osoby, zwykli uczestnicy ruchu drogowego, ktrzy trac zdrowie a nawet ycie. Wiele osb bdnie uwaa, e po wypiciu niewielkiej iloci piwa, wina czy drinka s w stanie nadal bezpiecznie prowadzi, a we krwi nie maj wicej ni dozwolon prawnie ilo alkoholu. Niestety takie subiektywne oceny okazuj si czsto bdne, o czym przekonuj si ju za pno.

Nadal zbyt duo kierowcw po alkoholu stanowi modzi ludzie i do nich w szczeglnoci chcemy trafi z przekazem naszej kampanii. Planujc wyjcie na imprez warto rwnoczenie zaplanowa bezpieczny powrt do domu, pamitajc zasad pij, nie jad. Warto o tym pamita rwnie przy okazji "Europejskiej Nocy Bez Wypadku", ktra w t wyjtkow sobot chce uczuli i przestrzec modych kierowcw przed zagroeniami pyncymi z prowadzenia samochodw, motocykli czy skuterw po alkoholu".


"Europejska Noc Bez Wypadku" odbywa si w trzeci sobot padziernika. W tym roku bdzie obchodzona 16 padziernika we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Akcja zainspirowana zostaa przez belgijsk fundacj Responsible Young Drivers. W Polsce organizowana jest przez Fundacj "Krzy" przy wsparciu partnerw.

Micha Kopacki, Fundacja "Krzy":
"W tym roku odbdzie si ju sidma edycja "Europejskiej Nocy Bez Wypadku". Mamy nadziej, e w cigu tej nocy osobom zaangaowanym w akcj uda si namwi jak najwicej kierowcw, by nie spoywali alkoholu, jeeli po imprezie zamierzaj prowadzi pojazd. Cieszymy si, e akcja cieszy si coraz wikszym poparciem, rwnie ze strony ZP PPS i wpisuje si take w ide kampanii "Pie? Nie jed". Liczymy, e wzmoone dziaania w tym zakresie na wielu polach przynios wymierne efekty i na ulicach bdzie w przyszoci coraz mniej pijanych kierowcw"

Patronat honorowy nad kampani "Pie? Nie jed!" obja Prezydent Miasta Stoecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Parlamentarny Zesp ds. Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji s Komenda Stoeczna Policji, Instytut Transportu Samochodowego (ITS) oraz Fundacja "Krzy".

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry