strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


List otwarty w sprawie częstych przypadków bagatelizowania bezpieczeństwa ruchu drogowego przez polityków
19-12-2008, tekst: Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego, foto: archiwum

Warszawa, 18.12.2008

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej


Zaproszenie do Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

Szanowny Panie Marszałku,

Reprezentujemy organizację pozarządową podejmującą działania mające na celu trwałe zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i kosztów wypadków drogowych. Polska z liczbą 5 583 ofiar śmiertelnych i 63 224 (2007) osób rannych jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów europejskich. Co dwie godziny na polskich drogach ginie człowiek. To nie są tylko liczby, lecz codzienne tragedie wielu osób.

W tej sytuacji smucą nas bardzo częste ostatnio przypadki bagatelizowania bezpieczeństwa ruchu drogowego przez polityków, posłów (poseł Jacek Kurski) czy znane postaci życia publicznego, którzy powinni być wzorem do naśladowania i świecić przykładem. Ryba psuje się od głowy, a przykład idzie z góry.

Niebezpieczny rajd Pańskiego kierowcy przez ulice Warszawy był przykładem zachowania daleko odbiegającego od dobrych wzorów, a przyzwolenie ze strony jednej z najważniejszych osób w Państwie na drastyczne przekroczenie przepisów powoduje katastrofalne wręcz szkody dla świadomości poszanowania prawa w naszym kraju na zasadzie „Jak on może, to dlaczego nie ja?”.

Według danych KGP główną przyczyną wypadków drogowych w Polsce w 2007 roku było niedostosowanie pr ę dko ś ci do warunków jazdy (11 978 wypadków). Jesteśmy tuż przed wprowadzeniem ustawy o automatycznej kontroli prędkości pojazdów, która - jak pokazuje przykład Francji - może zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych o średnio 30% czyli ok. 1 500 osób rocznie! Nasze stowarzyszenie popiera ten projekt poprzez tworzenie dobrego klimatu wokół projektu ustawy, współpracujemy z Parlamentarnym Zespołem ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sejmie RP, Ministerstwem Infrastruktury, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Komendą Główną Policji.

Apelujemy do Pana o wyraźny sygnał dla opinii publicznej, że przepisy Kodeksu Drogowego obowiązują polityków w ten sam – a właściwie jeszcze bardziej surowy – sposób jak zwykłych obywateli i zapraszamy do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu (www.pbd.org.pl).

Z wyrazami najwyższego szacunku

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego


copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry