portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Akio Toyoda • Jeep Compass • Jednoślady • Rynek opon • Drogi ekspresowe
TESTY | Pierwsze wrażenia - Pierwsza faza elektryfikacji Renault Megane
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI | Problemy z uprzężą w fotelikach Recaro Tian

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
SALON SAMOCHODOWY
Premiery | Ford Focus III facelifting 2014

Wisienka na torcie
09-12-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Ford ko�czy rok 2014 mocnym akcentem. Do salon�w sprzeda�y wje�d�a lider, od�wie�ony Focus.Od debiutu na rynku w 1998 roku wyprodukowano 12 mln egzemplarzy Focusa, co uczyni�o go jednym z najlepiej sprzedaj�cych si� aut na �wiecie. To r�wnie� od lat najwa�niejszy model w gamie Forda, jeszcze do niedawna stanowi� 50 proc. og�u sprzeda�y. I cho� dzi� odda� nieco pola innym cz�onkom rodziny, to zabieg "odm�odzenia" powinien umocni� jego pozycj�.

Focus cieszy si� nies�abn�cym zainteresowaniem tak�e w Polsce. Od stycznia do listopada sprzedano 7719 sztuk, co w rankingu modeli wszystkich marek daje mu 4. miejsce i pozwala nawi�za� konkurencj� z odwiecznym rywalem jakim jest Volkswagen Golf. Drugi pod wzgl�dem popularno�ci Ford - Fiesta (czytaj tak�e: Dojrza�y mieszczuch) - mo�e pochwali� si� po�ow� tego wyniku.Obecna w salonach sprzeda�y, 3. generacja Focusa zadebiutowa�a w 2010 roku (czytaj tak�e: Rynkowy przeb�j Forda). Stworzono j� wedle zasady - ten sam model model bez wi�kszych zmian oferowany jest na rynkach ca�ego �wiata. Przeprowadzona w�a�nie kuracja odm�adzaj�ca upodobnia go zewn�trznie do Ka, Fiesty, Tourneo, czy debiutuj�cego zaledwie przed chwil� Mondeo (czytaj tak�e: Mondeo w nowych ods�onach). Do palety kolor�w dodano Deep Impact Blue (1950 z�).Znacz�ce zmiany zasz�y wewn�trz auta. Jeszcze niedawno za minus uznawali�my niewielki wy�wietlacz umieszczony centralnie na kokpicie. Teraz zast�pi� go kolorowy i dotykowy ekran o przek�tnej 8-cali. Niestety, w cenie auta otrzymamy go tylko w topowej wersji Titanium, w dw�ch pozosta�ych (Trend i Trend Sport) wymaga dop�aty od 1200 do 3200 z�otych. W komplecie dostaniemy jeszcze zestaw g�o�nom�wi�cy z mo�liwo�ci� sterowania g�osem (ale nie rozpoznaje j�zyka polskiego), funkcj� wzywania pomocy (b�d�c� cz�ci� wci�� nie dopracowanego og�lnoeuropejskiego systemu powiadamiania o wypadkach), 6 g�o�nik�w i pakiet gniazd USB, SD i AUX.

Ekran s�u�y r�wnie� do obs�ugi nowych element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo. Active Park Assist wzbogacono o wspomaganie parkowania r�wnoleg�ego, a tak�e mo�liwo�� automatycznego wyjechania z tego miejsca. Podczas cofania kierowc� wspieraj� czujniki ostrzegaj�ce o znajduj�cych si� w ruchu pojazdach w promieniu 40 metr�w. Z kolei ochron� Active City Stop (system zapobiegaj�cy kolizjom przy niewielkich pr�dko�ciach) podniesiono z 30 do 50 km/h.

W pakietach znajdziemy te� asystenta utrzymania pasa ruchu, funkcj� monitorowania martwych p�l lusterek, rozpoznawania znak�w drogowych, zm�czenia kierowcy, automatycznej zmiany �wiate� drogowych na mijania oraz aktywny tempomat z aktywnym systemem hamowania w przedziale od 8 do 180 km/h.Dopracowano przy tym zawieszenie auta (wersja Trend Sport ma zmienion� - adekwatnie do nazwy - charakterystyk�). Nowe rozwi�zania zastosowano m.in. w amortyzatorach, pod�u�nicach, uk�adzie kierowniczym oraz uk�adach stabilizuj�cych tor jazdy - ESP teraz z wyprzedzeniem reaguje na potencjalne zagro�enia. O w�a�ciwo�ciach tych zmian przekonali�my si� podczas dynamicznych jazd na Torze Jastrz�b pod Kielcami.

Gam� jednostek nap�dowych rozpoczyna - wielokrotnie nagradzany - silnik benzynowy 1.0 EcoBoost o mocach 100 i 125 KM. Teraz do��cza do niego 1.5 dysponuj�cy moc� 150 lub 182 koni mechanicznych.Tym s�abszym, z 6-biegow� skrzyni� bieg�w, dysponowa�y testowane auta. Zar�wno w ruchu miejskim, jak i w trasie (w tym na drodze ekspresowej) dawa� du�� rado�� z jazdy, by� elastyczny i dynamiczny, spalaj�c przy tym w okolicach 6,5 l/100 km (wed�ug producenta �rednia to 5,5 l/100 km). Prawdopodobnie to on b�dzie flagow� jednostk� w zmodernizowanym Focusie.

Pojemno�� 1.5 znalaz�a si� r�wnie� w silnikach wysokopr�nych. Tutaj moc wynosi 95, 105 lub 120 KM. Pozosta�e to 1.6 TDCi (95 i 115 KM) oraz 2.0 TDCi (150 KM). Z kolei w�r�d benzynowych mo�na jeszcze wybra� 1.6 Ti-VCT (85, 105 i 125 KM).

W zale�no�ci od pojemno�ci i mocy silnika (prawie wszystkie spe�niaj� ju� norm� Euro VI) montowana jest 5- lub 6-biegowa skrzynia manualna b�d� automatyczna o 6-prze�o�eniach lub PowerShift z podw�jnym sprz�g�em.Ceny 5-drzwiowego hatchbacka zaczynaj� si� od 57 990 z�otych. Topowa wersja z silnikiem wysokopr�nym kosztuje 96 740 z�otych. W ka�dym przypadku dop�ata do 4-drzwiowego sedana wynosi tysi�c, a do kombi trzy tysi�ce z�otych.

Test Forda Focusa znajdziesz tak�e w nr 1/2012 magazynu e-jedzbezpiecznie.pl
kliknij, aby przeczytaďż˝ on-line


 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry