strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama
Technika
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny SERWISY

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Bezpieczeństwo dzieci


Przepisy


Salon samochodowy


Elektromobilność


Testy zderzeniowe EuroNCAP


Akcje przywoławcze do serwisów


Technika


Produkty


Porady


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Sport


Technika w samochodzie

10 lat Centrum Technicznego Delphi w Krakowie
29-07-2010, rdo i foto: Delphi

Delphi Automotive obchodzi dziesita rocznic krakowskiego Centrum Technicznego. Otwarty 26 lipca 2000 roku orodek stanowi wiodc jednostk badawczo-rozwojow w kraju pod wzgldem swojej historii oraz osigni.W krakowskim Centrum Technicznym Delphi inynierowie pracuj nad rozwojem innowacyjnych technologii przyjaznych dla rodowiska oraz zapewniajcych bezpieczestwo ipoczenie ze wiatem zewntrznym. Obszary specjalizacji obejmuj: projektowanie elektroniki ioprogramowania dla systemw wbudowanych, architektur elektryczn-elektroniczn, produkty kontroli emisji oraz testowanie i walidacj.

Pod koniec 2009 roku zlokalizowana w Krakowie grupa inynierw uzyskaa unijn dotacj na dalszy rozwj innowacyjnej technologii redukcji emisji wglowodorw lotnych dla pojazdw hybrydowych. Prace nad projektem "zielonej technologii" zatytuowanym "Innowacyjny system redukcji emisji wglowodorw lotnych dla pojazdw wyposaonych w silniki nowej generacji" zostay zaplanowane do roku 2011.

Wrd technologii, nad ktrych rozwojem pracuj krakowscy inynierowie s:

- elektroniczny radar skanujcy (ESR) - Laureat prestiowej nagrody 2010 Automotive News PACE - innowacyjne urzdzenie umoliwiajce wykorzystanie wielu funkcji zwizanych z aktywnym bezpieczestwem, takich jak: adaptacyjny tempomat wraz z systemem ostrzegania o moliwoci zderzenia i systemem wspierania ukadu hamulcowego,

- bezhalogenowy kabel o ultra cienkich ciankach - finalista nagrody 2010 Automotive News PACE - s to bardzo trwae kable samochodowe o znaczco zredukowanej masie i gruboci izolacji w porwnaniu do tradycyjnych kabli,

- modu pochaniacza par paliw dla pojazdw hybrydowych - ta nowo opracowywana technologia umoliwi producentom ekonomicznych samochodw spenienie najbardziej rygorystycznych, midzynarodowych norm dotyczcych kontroli emisji wglowodorw lotnych dla pojazdw,

- urzdzenie monitorujce stan akumulatora - czy ono czujnik IVT z oprogramowaniem, ktre stale ledzi stopie naadowania akumulatora (SOC) i jego stan techniczny (SOH), a w odpowiednim momencie ostrzega kierowc, e akumulator bdzie wymaga doadowania lub wymiany,

- systemy klasyfikacji wagi pasaera siedzcego obok kierowcy (PODS) - system dziki specjalnej folii wbudowanej w siedzisko umoliwia automatyczn klasyfikacj masy ciaa na przednim fotelu, wykrywajc osob doros, dziecko czy te brak pasaera. Dziki uzyskanym informacjom napenienie czoowej poduszki powietrznej nastpuje nie tylko proporcjonalnie do siy uderzenia, ale take jest dostosowane do wagi pasaera.

- systemy zcz Delphi zlokalizowani w Krakowie inynierowie wykorzystuj Delphi Velocity Tool Suite, kompleksowa platform zintegrowanych narzdzi do projektowania, analizowania i symulacji, wspierajc wielu producentw samochodw w rozwijaniu ich architektury elektryczno-elektronicznej.

Heinrich Kleinemeier, dyrektor Centrum Technicznego Delphi w Krakowie:
"Wykwalifikowana kadra inynierw w krakowskim Centrum Technicznym ma swj znaczny wkad w innowacyjny dorobek firmy Delphi. Wdroywszy z powodzeniem wiele programw dla naszych klientw, zlokalizowane w Krakowie zespoy inynierw s gotowe do dalszej pracy nad rozwojem firmy".


copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry