portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Plusy i minusy - Cupra Born, elementy podnoszące bezpieczeństwo dzieci
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Honda, NIO i Toyota z ocenami Euro NCAP
TESTY | Dziecko w Cupra Born - foteliki i wózki

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Citroen C3 III

Dziecko w Citroenie C3 - wyposa�enie samochodu
03-11-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nowy Citroen C3 oferuje a� trzy miejsca, na kt�rych mo�na zamontowa� foteliki dzieci�ce typu Isofix. Elektryczna regulacja szyb z ty�u wymaga dop�aty nawet w topowej wersji wyposa�enia Shine.

Wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era jest standardem w ka�dej wersji wyposa�enia Citroena C3. Umieszczono go na prawym boku kokpitu, dost�p mo�liwy jest dopiero przy pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany statusu poduszki - zgodnie z widniej�cym schematem - potrzebny jest kluczyk od stacyjki silnika. W testowanym modelu C3 wybrano opcj� bezkluczykowego dost�pu do samochodu ADML (dop�ata 1500 z�otych). W jego module schowany zosta� wspomniany kluczyk, kt�ry s�u�y tak�e do awaryjnego otwarcia drzwi.Informacje o aktualnym statusie poduszki powietrznej umieszczono na centralnym panelu kokpitu. O aktywnej informuje dioda ON z tradycyjnym piktogramem, kt�ry pod�wietla si�na 60 sekund od momentu wci�ni�cia przycisku start/stop rozrusznika silnika.Po dezaktywacji poduszki powietrznej pasa�era pod�wietla si� - na sta�e - dioda OFF i tradycyjny piktogram.Ostrze�enie przed ustawieniem na prawym miejscu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej umieszczono po obu stronach os�on przeciws�onecznych pasa�era.Ostrze�enia te maj� form� uniwersalnym piktogram�w.Standardem w ka�dej wersji wyposa�enia Citroena C3 s� mocowania Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether na prawym fotelu pasa�era.Mocowania Isofix (standard i-Size) na prawym fotelu pasa�era schowano w kieszeniach zabezpieczonych suwakiem.W plecach kanapy (dzielonej w proporcji 1/3-2/3) umieszczono kolejne dwa punkty top-tether.Odpowiadaj� im dwie pary mocowa� Isofix (i-Size) na skrajnych miejscach kanapy. Uchwyty schowano g��boko pomi�dzy siedziskiem i oparciem siedze�.Testowany egzemplarz Citroena C3 to topowa wersja wyposa�enia Shine. Pomimo to regulowane szyby w drugiej parze drzwi wymaga�y dop�aty 800 z�otych (pakiet z tapicerk� Urban Red). W cenie ka�dej wersji montowane s� elektrycznie regulowane szyby z przodu, ale ze sterowaniem sekwencyjnym. Regulacja automatyczna, z funkcj� zapobiegania przyci�ciu palc�w, dost�pna jest za dop�at� w wersji Feel, seryjnie tylko w wersji Shine.

Kierowca, za po�rednictwem przycisku w panelu umieszczonym na swoich drzwiach, mo�e zablokowa� funkcj� elektrycznego sterowania szybami przez pozosta�ych pasa�er�w.Blokada otwarcia tylnych drzwi od strony kabiny pasa�erskiej jest manualna. Do zmiany jej po�o�enia - wed�ug wyt�oczonego schematu, potrzebny jest p�aski przedmiot pasuj�cy do szczeliny. My korzystali�my z kluczyka od stacyjki silnika schowanego w module ADML.Wszystkie modele radioodtwarzaczy dost�pne w Citroenie C3 posiadaj� jedno gniazdo typu Mini Jack oraz port USB. Umieszczono je na �rodkowej cz�ci kokpitu, obok znajduje si� standardowe gniazdko samochodowe 12V. S� to jedyne miejsca, do kt�rych mo�na pod��czy� zasilanie urz�dze� multimedialnych dla dzieci. D�wi�k do pok�adowego systemu nag�o�nienia mo�na sparowa� tak�e za po�rednictwem bluetooth.

W topowej wersji wyposa�enia Shine montowane jest radio z 6 g�o�nikami, 7-calowym ekranem dotykowym i systemem Mirror Screen dla smartfon�wNow. Za dop�at� otrzymamy jeszcze system z radiem cyfrowym i nawigacj� 3D.Wn�trze testowanego egzemplarza Citroena C3 pokryto opcjonaln� tapicerk� materia�ow� Urban Red (dop�ata 800 z�otych). Wykorzystano j� r�wnie� do obicia plec�w przednich foteli, co nie utrudnia�o usuni�cia z nich zabrudze� pozostawionych przez buty dzieci.

Przyciemniane szyby z ty�u wymagaj� dop�aty 700 z�otych (opcji tej nie wybrano dla testowanego egzemplarza C3). Na li�cie dodatk�w znajduje si� r�wnie� panoramiczny dach CIELO (1800 z�).W progu baga�nika Citroena C3 znajduj� si� dwa zaczepy do mocowania siatki lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Po drugiej stronie odpowiadaj� im dwa uchwyty top-tether, kt�re przeznaczone s� przede wszystkim do mocowania fotelik�w dzieci�cych typu Isofix.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry