portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Volkswagenie Tiguan - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Volkswagenie Tiguan - wyposażenie samochodu
MATERIAŁ PARTNERA | Arktyczny milesPLUS® diesel na zimowe wyzwania

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Wyniki test�w zderzeniowych EuroNCAP | Volvo XC-60 | Listopad 2017

Volvo XC-60
05-12-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto i film: EuroNCAP i archiwum

II-generacja Volvo XC-60 to najwy�ej oceniony w tym roku model samochodu w zakresie bezpiecze�stwa doros�ych i system�w podnosz�cych bezpiecze�stwo. Wysokie noty od EuroNCAP otrzyma��tak�e za poziom bezpiecze�stwa najm�odszych pasa�er�w.

Niemal po dekadzie od debiutu XC-60 marka Volvo wprowadzi�a do sprzeda�y II-generacj� tego modelu. Jest to bli�niacza konstrukcja z wi�kszym XC-90. Co ciekawe od wielu miesi�cy XC-60 (a wi�c tak�e I-generacja) jest najpopularniejszym model Volvo w Polsce. Obecny test zderzeniowy jest trzecim w historii - zar�wno w 2008, jak i 2009 roku otrzyma� tak�e maksymaln� not� 5 gwiazdek.

Standardowe wyposa�enie II-generacji XC-60 obejmuje m.in. 7 poduszek powietrznych, wszystkie pasy bezpiecze�stwa z pirotechnicznymi napinaczami i ogranicznikiem napi�cia, sygnalizacj� niezapi�cia pas�w bezpiecze�stwa dla wszystkich miejsc, system mocowania fotelik�w Isofix na skrajnych miejscach kanapy (i-Size), wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era, asystenta utrzymania pasa ruchu, autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB przy niskich pr�dko�ciach z funkcj� wykrywania pieszego i rowerzysty (City Safety) oraz tempomat z ogranicznikiem pr�dko�ci.Bezpiecze�stwo doros�ych 37,2 pkt. (98 proc.)

Podczas uderzenia przodem Volvo XC-60 w przeszkod� odkszta�caln� odnotowano u kierowcy obra�enia obu n�g, poziom ochrony pasa�era by� na optymalnym poziomie (7,8 z 8 pkt). Z kolei w trakcie uderzenia ca�� szeroko�ci� samochodu w przeszkod� sta�� jedynie u pasa�era (kt�ry w tej pr�bie siedzi na kanapie po przek�tnej stronie do kieruj�cego) dosz�o do wi�kszych obra�e� klatki piersiowej (7,6/8 pkt.).

W przypadku zderzenia bocznego i w s�up poziom ochrony kierowcy za ka�dym razem by� na optymalnym poziomie (16/16 pkt.). Podczas uderzenia w ty� auta profile siedze� i zag��wk�w z wszystkich miejsc w optymalny spos�b chroni�y kr�gi szyjne (2,8/3 pkt).

Autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB (City Safety) przy niskich pr�dko�ciach z funkcj� wykrywania pieszego jest standardem (3/3 pkt.).

Bezpiecze�stwo dzieci 42,9 pkt. (87 proc.)

Podczas test�w z XC-60 manekin m�odszego dziecka siedzia� w firmowym foteliku Volvo (przeznaczonym dla dzieci w wieku 4-10 lat), za� manekin starszego dziecka na firmowej podk�adce podwy�szaj�cej. W trakcie zderzenia czo�owego (w przeszkod� odkszta�caln�) u m�odszego dziecka stwierdzono wi�ksze przeci��enia dzia�aj�ce na klatk� piersiow�, a u starszego obci��enie kr�g�w szyjnych (15,9/16 pkt). Z kolei za ochron� dzieci przy uderzeniu bocznym (od strony wi�kszego manekina) przyznano maksymaln� not� 8 punkt�w.

Nowe XC-60 zosta�o wyposa�one w mocowania Isofix na skrajnych miejscach kanapy (standard i-Size), na li�cie opcji s� kolejne mocowania Isofix na przednim fotelu pasa�era. Specjali�ci z EuroNCAP nie mieli uwag do czytelno�ci aktualnego statusu przedniej poduszki powietrznej pasa�era, elementy te oceniono na 6 z 13 pkt.

EuroNCAP ocenia r�wnie� jako�� monta�u wybranych przez siebie 11 modeli fotelik�w dzieci�cych. W zale�no�ci od konstrukcji mog� by� mocowane za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej lub systemu Isofix. W sumie przyznano za to maksymaln� liczb� 12 punkt�w (technicznie wykluczono ustawienie fotelika Maxi-Cosi CabrioFix z opcjonaln� baz� EasyBase2 na �rodku kanapy).Ochrona pieszych 31,9 pkt. (76 proc.)

Za ochron� na wysoko�ci zderzaka (n�g osoby doros�ej) przyznano maksymaln� not� 6 pkt., na przednim pasie samochodu (miednica) zagro�enie stanowi� oba reflektory (2,6/6 pkt.). �rodkowa cz�� maski silnika zapewnia dostateczn� ochron� g�owy, krytyczne miejsca to s�upki A i podszybie (17,3/24 pkt.)

Elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo 11,4 pkt. (95 proc.)

Now� generacj� Volvo XC-60 wyposa�ono w komplet element�w, kt�re bior� pod uwag� specjali�ci z EuroNCAP: ogranicznik pr�dko�ci (2,5/3 pkt.), sygnalizacj� niezapi�tych pas�w bezpiecze�stwa dla wszystkich miejsc (3/3 pkt), asystenta utrzymania pasa ruchu (2,9/3 pkt.) i autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB dzia�aj�cy przy wy�szych pr�dko�ciach (3/3 pkt.).
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry