portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Volkswagenie Tiguan - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Volkswagenie Tiguan - wyposażenie samochodu
MATERIAŁ PARTNERA | Arktyczny milesPLUS® diesel na zimowe wyzwania

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
WYDARZENIA
IAA Frankfurt 2013 | Volkswagen

Kr�l o wielu twarzach
12-09-2013 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Czy to si� komu� podoba czy nie, nowy Golf nosi tytu� Samochodu Roku 2013. Volkswagen skrz�tnie wykorzystuje ten fakt tworz�c imponuj�c� gam� jego odmian.Golf VII-generacji zadebiutowa� niemal rok temu na Salonie Samochodowym w Pary�u. Bez w�tpienia by�a to jego najwa�niejsza premiera i prztyczek w nos francuskiej motoryzacji pokazuj�cy kto rz�dzi sercami i portfelami klient�w. Wiosn� tego roku, w przeddzie� salonu w Genewie, mi�dzynarodowe jury dziennikarzy przyzna�o mu presti�owy tytu� Car of the Year, a kilka dni p�niej przyj�� drugi - �wiatowy Samoch�d Roku.

Wszystko to jednak dotyczy�o kompakt�w w nadwoziu 3- i 5-drzwiowego hatchbacka. Niedawno do sprzeda�y trafi�o kombi, czyli Golf Variant. Przy zwi�kszonej d�ugo�ci uzyska� on baga�nik o pojemno�ci 605 litr�w. O jego praktycznych zaletach przekonamy si� jesieni�, kiedy to auto trafi do nas na testy.W tym roku dla fan�w mocniejszych wersji wprowadzono dwa osobne modele. GTD wyposa�ono w dwulitrowy silnik wysokopr�ny o mocy 184 koni mechanicznych, a GTI w benzynowy, tak�e 2.0, o mocach 220 i 230 KM. A gdyby tak zrobi� jeszcze mocniejszego Golfa?Na takiego w�a�nie czekano we Frankfurcie. Magiczna literka "R" w jego nazwie oznacza, �e pod mask� kryje si� silnik benzynowy o mocy 300 KM, kt�ry rozp�dza auto do setki w nieca�e 5 sekund. Nad stabilno�ci� toru jazdy czuwa nap�d 4Motion oparty na 5-generacji sprz�g�a Haldex z elektroniczn� blokad� mechanizmu r�nicowego XDS+ i uk�adem ESC Sport. Jego zawieszenie obni�ono o 20 mm, zamontowano nowe wspomaganie kierownicy, a ca�o�� osadzono na 18-calowych felgach z oponami 225/40.Z zewn�trz "R" wyr�nia si� 3-drzwiowym nadwoziem, wi�kszymi wlotami powietrza, dwiema parami ko�c�wek uk�adu wydechowego oraz spojlerem nad klap� baga�nika. W �rodku wiele chromowanych dodatk�w, w tym nak�adki na peda�y i "erek" widniej�cych m.in. na kierownicy i sportowych fotelach z przodu. Pomimo mocno sportowego charakteru auta, producent nie umniejsza bezpiecze�stwa dzieci i na skrajnych miejscach z ty�u znajdziemy mocowania do fotelik�w dzieci�cych Isofix, a w baga�niku dodatkowy punkt ich kotwiczenia.

Golf R trafi do salon�w sprzeda�y pod koniec tego roku. Do wyboru b�dzie z 6-biegow� skrzyni� manualn� lub DSG o tylu samych prze�o�eniach.Ale Volkswagen postanowi� zaskoczy� wszystkich odkrywaj�c w ostatniej chwili wi�ksz� - i to dos�ownie - kart�. Eksperymenty w poprzedniej generacji Golfa z Plusem zaowocowa�y Sportsvanem. Ta odmiana wpisuje si� doskonale w segment miejskich van�w, w kt�rych konkurentami jest m.in. Citroen C3 Picasso czy Ford B-Max. Jej atutem jest baga�nik o pojemno�ci od 498 do 585 litr�w, w czym wydatnie pomaga przesuwana (w zakresie 180 mm) i dzielona (40:60) tylna kanapa.

Tym samym to trzecia, po hatchbacku i kombi, i najobszerniejsza wersja nadwozia. Cho� przy zestawieniu z d�u�szym kombi pozory mog� myli�. Co prawda Sportsvan jest od niego kr�tszy o 224 mm, ale za to szerszy o 8 mm i wy�szy o 117 mm i co wa�ne rozstaw osi wzr�s� o 50 mm. Zmieniono te� proporcje - skr�cono przedni i wyd�u�ono tylny zwis.

Nap�d auta stanowi� maj� nowe silniki - 4 benzynowe TSI o mocach od 85 do 150 KM i 2 wysokopr�ne TDI 110 i 150 KM. We wszystkich montowana b�dzie funkcja start/stop, a opcjonalnie dwusprz�g�owa przek�adnia DSG.W pobie�nym przegl�dzie "salonowych" egzemplarzy od razu da�o si� odczu� wy�sz� pozycj� za kierownic� oraz zauwa�y� zmodyfikowany kokpit i sk�adane stoliki w plecach przednich foteli. Volkswagen zapowiada w nim debiut systemu ostrzegaj�cego kierowc� o pojazdach znajduj�cych si� w martwym punkcie lusterka i wykrywaj�cego zbli�aj�ce si� pojazdy podczas manewru automatycznego wyje�d�ania ty�em z miejsca parkingowego. Sportsvan, cho� nie wiadomo do ko�ca czy pod t� nazw�, trafi do sprzeda�y w przysz�ym roku.Nie mniej uwagi po�wi�cono e-Golfowi, czyli odmianie z nap�dem elektrycznym. W tym przypadku b�dzie on dysponowa� moc� 115 KM, przyspieszeniem do setki w czasie 10,4 sekundy i osi�gaj�cym pr�dko�� maksymaln� - z blokad� elektroniczn� - 140 km/h. Wed�ug specyfikacji jego zasi�g wynosi od 130 do 190 km, a czas pe�nego na�adowania - w zale�no�ci od �r�d�a - od 8 do 13 godzin. Obok e-Golfa postawiono e-up'a, a to tylko 2 z 14 planowych na przysz�y rok elektrycznych debiut�w Volkswagena.
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry