portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Kii Niro II EV - foteliki i wózki
AKCJE SERWISOWE | BMW, Mercedes i Suzuki wzywają do ASO
TESTY | Dziecko w Kii Niro II EV - wyposażenie samochodu

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
WYDARZENIA
IAA Frankfurt 2013 | Mercedes

Nowa Gwiazda Mercedesa
14-09-2013 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Ca�kowita przebudowa Klasy A okaza�a si� nie tylko udanym, ale i owocnym posuni�ciem. Na jej bazie powsta� ju� sedan CLA, teraz Mercedes prezentuje SUV-a GLA.Nie maj�ca wcze�niejszego odpowiednika nowa propozycja Mercedesa wydaje si� ju� na starcie skazana na sukces. Z jednej strony kojarzy si� z dobrze znanymi Klasami GL i GLK, z drugiej cena GLA - wzorem A i CLA - powinna by� przyst�pniejsza dla wi�kszej rzeszy nabywc�w. Przemawiaj� za tym wyniki sprzeda�y - w I po�owie tego roku now� Klas� A kupi�o ponad 173 tys. os�b, z czego po�owa po raz pierwszy w �yciu zdecydowa�a si� na Mercedesa. Jak naprawd� b�dzie przekonamy si� ju� za 2 miesi�ce kiedy to ruszy przedsprzeda�. Auto pojawi si� w salonach na pocz�tku przysz�ego roku.GLA powsta�o na p�ycie pod�ogowej, z kt�rej korzysta Klasa A, st�d te� ten sam rozstaw osi 2699 mm. Naturalnie jest on wi�kszy - liczy 4417 mm d�ugo�ci, 1804 mm szeroko�ci i 1494 mm wysoko�ci. Ale na tle pozosta�ych SUV-�w z oferty Mercedesa to niewiele i bli�ej mu do miana crossovera. Dziedziczy r�wnie� desing, kt�ry zapocz�tkowa�a nowa Klasa B. To mo�e by� kolejny atut GLA, cho� wn�trze nieco rozczarowuje, bo wygl�da identycznie jak te z ostatnich modeli osob�wek ze Stuttgartu.

Kolejn� wsp�ln� cech� jest nap�d na przedni� o�. W opcji dost�pny jest uk�ad 4Motion ze zmiennym rozdzia�em momentu obrotowego. W gamie jednostek nap�dowych dost�pne b�d� dwa silniki benzynowe 1.6 (156 KM) i 2.0 (211 KM) oraz jeden wysokopr�ny 2.2 (136 lub 170 KM). Wszystkie wyposa�ono w system start/stop, a te s�absze w 6-biegow� skrzyni� manualn�. W pozosta�ych, i tych z nap�dem 4x4, standardem jest dwusprz�g�owa skrzynia o 7-prze�o�eniach.

O ile naszym zdaniem GLA by�a najwa�niejsz� premier� Mercedesa we Frankfurcie, to dla samego producenta stanowi�a j� Klasa S z najmocniejszym nap�dem hybrydowym oraz ekscytuj�ce ju� samym wygl�dem koncepcyjne coupe.Model S 500 Plug-in Hybrid reklamowany by� has�em "3 litry na 100 kilometr�w". A to wszystko z 3-litrowym silnikiem benzynowym V6 o mocy 333 koni mechanicznych! Po��czonym rzecz jasna z elektrycznym, kt�ry dysponuje moc� kolejnych 109 KM, cho� jego zasi�g wynosi jedyne 30 kilometr�w. Niskie zu�ycie paliwa zapewnia inteligentny system zarz�dzania energi�, kt�ry potrafi m.in. wykorzysta� zapas pr�du do wjazdu na wzniesienie, a podczas zjazdu ponowne na�adowanie baterii. Mo�na je r�wnie� do�adowa� ze zwyk�ego gniazdka elektrycznego.W odr�nieniu od ni�szych Klas, we wn�trzu flagowej limuzyny znajdziemy zupe�nie inny kokpit. Kr�luj� na nim dwa du�e i kolorowe ekrany, na kt�rych wy�wietlimy wiele przydatnych funkcji samochodu z zestawem zegar�w w��cznie. W�r�d nich jest r�wnie� obraz z kamery na podczerwie�, kt�ra pomaga szybciej zobaczy� w ciemno�ciach pieszych i wi�ksze zwierz�ta. Obecnie w ofercie tej Klasy dost�pne s� dwie hybrydy 300 i 400, premierowa 500 trafi do sprzeda�y w przysz�ym roku.Najwi�kszym zainteresowaniem dziennikarzy cieszy�a si� jednak Klasa S w przedprodukcyjnym jeszcze nadwoziu coupe. T� 3-drzwiow�, 4-osobow� limuzyn� nap�dza� ma podw�jnie turbodo�adowany silnik V8 o pojemno�ci 4,7 litra i mocy 455 KM. Nadwozie mierzy 5050 mm d�ugo�ci, z czego 2945 mm zabiera rozstaw osi, 1958 mm szeroko�ci i 1409 mm wysoko�ci. Elegancji dodaje brak obramowania bocznych szyb oraz �rodkowego s�upka.Zainstalowane w pakiecie Intelligent Drive dwie kamery stereoskopowe buduj� tr�jwymiarowy obraz przestrzeni znajduj�cej si� przed mask� samochodu w promieniu 50 metr�w. To tak�e pozwala na wcze�niejsze wykrycie pieszych. Z kamery stereoskopowej korzysta r�wnie� system Road Surfance Scan. Monitoruje on stan nawierzchni drogi, a je�li ten si� pogorszy, system Magic Body Control, dostosuje charakterystyk� zawieszenia.


Mercedes zaprezentowa� r�wnie� Klas� S spod znaku AMG, Klas� B z nap�dem elektrycznym stworzon� we wsp�pracy z Tesl� oraz kilka wariant�w Viano.
 

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry