Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Skoda Yeti Outdoor 4x2

Dziecko w Skodzie Yeti - wyposa�enie samochodu
19-04-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Za niewielk� dop�at� Skoda oferuje mocowania do fotelik�w dzieci�cych typu Isofix tak�e na przednim miejscu pasa�era. Yeti to kolejny testowany przez nas model, w kt�rym status poduszki powietrznej pasa�era zmienili�my dowolnym kluczem.

Prze��cznik statusu przedniej poduszki powietrznej pasa�era jest standardem w ka�dej wersji wyposa�enia Skody Yeti. Umieszczono go w zamykanym na klucz schowku na r�kawiczki. Do zmiany statusu poduszki powietrznej - wed�ug widniej�cego schematu - potrzebny jest kluczyk od stacyjki silnika. W naszym przypadku znajduje si� on w module bezkluczykowego dost�pu do samochodu (KESSY), za kt�ry dop�aci� trzeba 1600 z�otych. Podczas testu status poduszki zmienil�my DOWOLNYM, pasuj�cym do szczeliny, KLUCZEM.O aktualnym statusie poduszki powietrznej pasa�era informuje dioda "Passenger Air Bag" umieszczona na centralnej cz�ci kokpitu. Przy aktywnej, na 60 sekund od uruchomienia silnika, pod�wietla si� piktogram ON.Po dezaktywacji poduszki powietrznej pasa�era pod�wietla si�na sta�e piktogram OFF.Ostrze�enia przed ustawieniem na przednim miejscu, ty�em do kierunku jazdy, fotelika dzieci�cego przy aktywnej poduszce powietrznej umieszczono na os�onach przeciws�onecznych po stronie pasa�era.Ostrze�enia maj� form� uniwersalnych piktogram�w.Skoda Yeti wyr�nia si� trzema, niezale�nymi od siebie fotelami z II rz�dzie siedze�. W plecach skrajnych miejsc umieszczono dodatkowy punkt mocowania (tzw. top-tether) fotelik�w dzieci�cych typu Isofix.Na skrajnych fotelach w II rz�dzie znajduj� si� pary mocowa� Isofix do fotelik�w dzieci�cych. Uchwyty umieszczono w specjalnych kieszeniach, na ich oznaczeniach brak informacji o spe�nieniu standardu i-Size (kt�ry nie obowi�zywa� jeszcze w czasie wprowadzenia Skody Yeti na rynek). Za dop�at� 150 z�otych mocowania Isofix znajd� si� r�wnie� na fotelu pasa�era z przodu (POLECAMY).Do wyko�czenia wn�trza testowanego egzemplarza Yeti u�yto opcjonalnego zestawu Antilope (8000 z�otych). Sk�ada si� on z ��czonej tapicerki Alcantara ze sk�r� naturaln� i ekologiczn�. Sk�r� pokryto m.in. plecy przednich foteli, co u�atwia usuwanie z nich zabrudze� pozostawionych przez buty dzieci. W wersjach wyposa�enia Ambition i Style, za dop�at� odpowiednio 650 lub 350 z�otych, otrzymamy sk�adane stoliki w oparciach przednich foteli.

Za przyciemniane szyby z ty�u we wszystkich wersjach wyposa�enia dop�aci� trzeba 600 z�otych. Mo�na te� wybra� je w pakiecie z podgrzewan� szyb� przedni� za 1400 z�otych. W testowanym egzemplarzu Skody Yeti u�yto jednak pakietu Trendy (1200 z�otych), na kt�ry sk�adaj� si�tak�e 17-calowe obr�cze ze stop�w lekkich, relingi dachowe w kolorze srebrnym oraz stalowe nak�adki na peda�y.Elektryczna regulacja szyb z ty�u jest standardem w dw�ch wy�szych wersjach wyposa�enia (w bazowej Active wymaga dop�aty 800 z�otych). Kierowca mo�e zablokowa� ich dzia�ania przyciskiem umieszczonym w panelu swoich drzwi. Wszystkie szyby opuszczane i podnoszone s� automatycznie (po jednym naci�ni�ciu), st�d wyposa�ono je w funkcj� zapobiegaj�c� przyci�ciu palc�w.Blokoda mo�liwo�ci otwarcia tylnych drzwi od �rodka znajduje si� w ich ramie, tu� nad mechanizmem zamka. Do zmiany jej statusu - zgodnie z wyt�oczonym schematem - wystarczy p�aski przedmiot, my skorzystali�my z kluczyka wyj�tego z modu�u KESSY.W topowej wersji wyposa�enia Skody Yeti standardowo montowany jest radioodtwarzacz Swing z gniazdami AUX i USB, kt�re znajduj� si� na �rodkowej konsoli kokpitu. To jedyne miejsca, do kt�rych mo�na pod��czy� urz�dzenia multimedialne, kt�rymi mo�emy umili� podr� dzieciom. Zasilanie do nich mo�na pod��czy� tak�e do tradycyjnego gniazda zapalniczki - jedno znajduje si� na �rodkowym tunelu, drugie w baga�niku. Opcjonalnie - w dro�szym modelu radioodbiornika lub w zestawie nawigacji satelitarnej - dost�pny jest bluetooth.Standardem wyposa�enia Skody Yeti s� te� cztery haczyki w pod�odze baga�nika, a w testowym egzemplarzu znalaz�y si� jeszcze dwie listwy z ruchomymi haczykami oraz zestw 3 r�nych siatek elastycznych. W�r�d opcji oferowana jest dwustronna mata na pod�og� baga�nika (200 z�otych) i du�a siatka oddzielaj�ca przestrze�adunkow� od kabiny pasa�erskiej (500 z�otych).

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry