portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Początek przebudowy „szesnastki” Barczewo - Biskupiec
TESTY | Dziecko w Volvo EX30 - wyposażenie samochodu
WYPADKI DROGOWE | Drugi najtragiczniejszy dzień na polskich drogach - maj 2024

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
SALON SAMOCHODOWY
Prezentacje | Salon Samochodowy Paryďż˝ 2014 | Hyundai i20

Drugie wcielenie i20
10-10-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Ostatnie modele Hyundaia potwierdzi�y, �e wysokie aspiracje marki zosta�y wprowadzone w czyn. Ostatnio mieli�my okazj� przekona� si� o tym w miejskim maluchu (czytaj tak�e: TESTY | Kolejna kontra Hyundaia), a oto do salon�w nadje�d�a nowy i20.Hyundai w Polsce radzi sobie bardzo dobrze. Na koniec wrze�nia marka plasuje si� na 8. pozycji w rankingu sprzeda�y nowych samochod�w, a najwy�ej sklasyfikowany model - i30 - zajmuje miejsce 16. Nieco wy�ej (11.) by� w podsumowaniu 2013 roku, podobnie jak z i20. Auto to zaj�o 33. pozycj�, teraz jest na 42. Jednak w tym przypadku utrata popularno�ci mo�e wi�za� si� z oczekiwaniem na II-generacj�.A ta by�a najwi�ksz� atrakcj� na stoisku Hyundaia w Pary�u. Auto, tak jak ostatnie modele tej firmy, zaprojektowano w Hyundai Motor's Design Centre Europe w niemieckim Russelsheim. I tak jak zazwyczaj bywa, nowe jest wi�ksza od poprzednika. i20 jest d�u�szy o 40 mm (4035 mm), w tym rozstaw osi o 45 mm (2570 mm), zachowano przy tym zwis przedni (815 mm), a tylny skr�cono o 5 mm.

Jest te� szersze o 24 mm (1734 mm), ale i ni�sze o 16 mm (1474 mm). Zmiany te pozwoli�y powi�kszy� o 10 proc. pojemno�� baga�nika (podobnie jak do tej pory z podw�jn� pod�og�). Standardowo jest to 326 litr�w, za� maksymalnie 1042 litry. Tym razem nie b�dzie nadwozia 3-drzwiowego.

Zyskuj� te� pasa�erowie. Hyundai chwali si�, �e 5 os�b poczuje si� w nim tak jak podczas jazdy autem z wy�szego segmentu C. Osobom siedz�cym z przodu wi�cej przestrzeni zapewnia m.in. przebudowany kokpit.

Podr�nych chroni przy tym wzmocniona struktura podwozia i nadwozia. Jak podkre�la producent a� 42 proc. tych element�w wykonano ze stali o wysokiej wytrzyma�o�ci. W poprzednim by�o to tylko 16 proc., co wystarczy�o by w testach zderzeniowych EuroNCAP (2009) otrzyma� maksymaln� not� pi�ciu gwiazdek. Zderzenia czo�owe, boczne i w s�up oceniono na 32 pkt. (88 proc.).Na wyposa�eniu auta pojawi� si� tak�e nowe elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo. Na li�cie znalaz� si� m.in. asystent utrzymania pasa ruchu (LDWS) i ruszania pod g�r� (HAC), za� w tylne �wiat�a zbudowano na diodach LED.

Do nap�du nowego i20 przeznaczono silnik benzynowy Kappa 1.25 75 lub 84 KM i 1.4 100 KM oraz wysokopr�ny 1.1 75 lub 90 KM. Poza najs�abszym dieslem wszystkie maj� po 4-cylindry. W przysz�ym roku do tej palety do��czy turbodo�adowany silnik benzynowy Kappa 1.0 T-GDI 120 KM. W zale�no�ci od jednostki nap�dowej montowana jest 5- lub 6-biegowa skrzynia manualna b�d� automat o 4-prze�o�eniach.Nowy Hyundai i20 - prosto z fabryki ulokowanej w tureckim mie�cie Izmit - trafi do pierwszych klient�w w listopadzie, jednak do polskich salon�w sprzeda�y dopiero z pocz�tkiem 2015 roku.Hyundai zaprezentowa� tak�e presti�owy model Genesis oraz concept-car o nazwie Intrado (zapewne powr�cimy do niego w osobnym materiale). Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy� si� - stoj�cy nieco na uboczu - dostawczy H350. Oferowany b�dzie w 3 wersjach nadwozia - jako tradycyjny blaszak, autobus do przewozu 14/15 pasa�er�w lub baza do indywidualnej zabudowy. Tym samym Hyundai debiutuje na europejskim rynku samochod�w u�ytkowych.
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry