portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Początek przebudowy „szesnastki” Barczewo - Biskupiec
TESTY | Dziecko w Volvo EX30 - wyposażenie samochodu
WYPADKI DROGOWE | Drugi najtragiczniejszy dzień na polskich drogach - maj 2024

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
SALON SAMOCHODOWY
Prezentacje | Salon Samochodowy Paryďż˝ 2014 | Suzuki Vitara

Zmieniona koncepcja Vitary
09-10-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Po nowym SX-4 czas na zmiany w kolejnym modelu Suzuki z mo�liwo�ci� nap�du na obie osie. P�ki co Vitara debiutuje jedynie w wersji 5-drzwiowej.Obecnie w ofercie Suzuki dost�pna jest Grand Vitara w wersji 3- i 5-drzwiowej. Pierwsza jest kr�tsza (w zale�no�ci od rodzaju os�ony ko�a zapasowego umieszczonego na drzwiach baga�nika mierzy 4035 lub 4060 mm d�ugo�ci przy rozstawie osi 2440 mm) i homologowana jest dla 4 os�b. Charakteryzuje si� te� lepszymi w�a�ciwo�ciami terenowymi, jej k�t zej�cia wynosi 36 stopni. Z kolei wersja 5-drzwiowa mierzy 4500 mm (rozstaw osi 2640), pomie�ci 5 os�b, a jej k�t zej�cia jest mniejszy o 9 stopni.

Na tym tle zupe�nie inaczej wygl�da nowa Vitara. Jest 5-drzwiowa i 5-osobowa, jej d�ugo�� zmniejszono do 4175 mm (rozstaw osi do 2500 mm), ko�o zapasowe przeniesiono pod pod�og� baga�nika, a wspominany k�t zej�cia zwi�kszono do 28 stopni. Co wa�ne, obni�ono te� z 200 do 185 mm prze�wit. Kr�tko m�wi�c bli�ej jej teraz do crossovera.Baga�nik auta mierzy 375 litr�w pojemno�ci. Po z�o�eniu opar� kanapy wzro�nie ona do 710 litr�w, a maksymalnie mo�emy wykorzysta� 1120 litr�w.Nabywca nowej Vitary przede wszystkim stanie przed wyborem: nap�d na jedn� czy obie osie. W tym drugim przypadku jest to uk�ad AllGrip doskonale znany ju� z modelu SX-4 S-Cross (czytaj tak�e: TESTY | Nieuniknione por�wnania). Rozszerzono go o funkcj� wykrywania mo�liwo�ci u�lizgu przednich k�, w tym momencie wi�kszy moment obrotowy zostaje przeniesiony na ty�.

Kolejn� nowo�ci� w gamie b�dzie mo�liwo�� personalizacji auta. Do palety kolor�w nadwozia dodano 3 nowe lakiery oraz mo�liwo�� ich ��czenia w g�rnej cz�ci nadwozia. Do tego dochodz� lakierowane na inny kolor elementy grila i b�otnik�w oraz wstawki na kokpicie. B�dzie te� mo�na podkre�li� charakter swojego auta poprzez pakiet miejski lub terenowy.

W�r�d element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo zadebiutuje m.in. Radar Brake Support, czyli system zapobiegaj�cy lub minimalizuj�cy skutki kolizji (najechania na ty� poprzedzaj�cego nas auta), adaptacyjny tempomat oraz mechanizm zapobiegaj�cy odbiciu si� do g�ry peda�u hamulca tu� po wypadku.

Suzuki podkre�la r�wnie� spos�b opracowania element�w nadwozia pod k�tem zminimalizowania skutk�w potr�cenia pieszego. Maska silnika, podszybie, ramiona wycieraczek oraz zderzak maj� teraz wi�ksz� zdolno�� poch�aniania energii uderzenia. Z kolei pasa�er�w chroni lekka i wytrzyma�a struktura nadwozia o nazwie Total Effective Control Technology.Na pocz�tek dost�pne b�d� dwie jednostki nap�dowe, obie o pojemno�ci 1.6 litra i mocy 120 koni mechanicznych. Z silnikiem benzynowym wsp�dzia�a� b�dzie 5-biegowa skrzynia manualna lub 6-stopniowa przek�adnia automatyczna. Natomiast silnik wysokopr�ny b�dzie wyposa�ony tylko w 6-biegow� skrzyni� manualn�. Gama ta w przysz�o�ci b�dzie poszerzana.Zanim Vitara pojawi si� w salonach Suzuki jesieni� do sprzeda�y trafi miejskie Celerio. Model ten zast�pi w gamie Alto i Splasha. Na parysk� nowo�� poczekamy do pocz�tku przysz�ego roku.
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry