portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYPADKI DROGOWE | Tragiczne dane z polskich dróg (12-15 sierpnia)
POLSKIE DROGI | Powstaną obwodnice Dobrego Miasta, Kołobrzegu, Mierzyna i Zabierzowa
POLSKIE DROGI | Prawie pół miliona błyśnięć fotoradarów

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Dacia Dokker Outdoor

Dziecko w Dacii Dokker - wyposa�enie samochodu
02-08-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Testowali�my Daci� Dokker w limitowanej wersji Outdoor, kt�rej przypisano niedost�pne wcze�niej elementy wyposa�enia podnosz�ce bezpiecze�stwo i komfort podr�uj�cych dzieci. Standardem w ka�dej wersji s� trzy pary mocowa� Isofix dost�pne na kanapie.

Prze��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era to typowe rozwi�zanie stosowane przez Renault. Mechanizm umieszczono w prawym boku kokpitu, dost�p do niego mo�liwy jest dopiero przy pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany statusu poduszki wystarczy wcisn�� i obr�ci� (wed�ug umieszczonego powy�ej schematu) prze��cznik. Mo�e to wi�c z �atwo�ci� zrobi� ka�da osoba, tak�e dziecko!W Dacii Dokker zamiast dw�ch diod wskazuj�cych aktualny status poduszki powietrznej pasa�era zastosowano tylko jedn�. Po jej dezaktywacji zapala si� (na ca�y czas pracy silnika) tradycyjna dioda z przekre�lon� poduszk�. Panel z diod� umieszczono na centralnym miejscu kokpitu, pomi�dzy wlotami uk�adu wentylacji. Obok diody poduszki znajduje si� druga informuj�ca o niezapi�ciu pas�w bezpiecze�stwa przez pasa�era na prawym fotelu.Ostrze�enia przed ustawieniem na przednim miejscu, ty�em do kierunku jazdy, fotelika dzieci�cego przy aktywnej poduszce powietrznej umieszczono na os�onach przeciws�onecznych po stronie pasa�era.Ostrze�enia maj� form� uniwersalnych piktogram�w.W plecach ka�dego miejsca na kanapie (dzielonej w proporcji 1/3-2/3) zamontowano dodatkowy punkt kotwiczenia dla fotelik�w dzieci�cych typu Isofix (tzw. top-tether).Standardem ka�dej wersji wyposa�enia Dacii Dokker s� trzy pary mocowa� dla fotelik�w dzieci�cych typu Isofix (bez i-Size) na ka�dym miejscu kanapy!Dodatkowe lusterko wewn�trzne, pomocne przy obserwacji dzieci podr�uj�cych z ty�u, montowane jest wy��cznie w limitowanej wersji Outdoor.Podobnie jest ze sk�adanymi stolikami, kt�re znalaz�y si� w oparciach przednich foteli. Wyr�nikiem limitowanej wersji Outdoor jest tak�e czarna tapicerka tekstylna ��czona ze sztuczn� sk�r� - pokryto ni� m.in. plecy foteli, co u�atwia usuwanie zabrudze� pozostawionych przez buty dzieci. Kieszenie w plecach foteli s� standardem ka�dej wersji wyposa�enia Dacii Dokker.Konstrukcja przesuwanych drzwi z ty�u (z lewej strony standard w wersji Laureate i Outdoor) wyklucza monta� mechanizmu opuszczania szyb. Zast�piono go systemem uchylnych szyb, z ich otworzeniem nie poradzi sobie dziecko. Blokada mo�liwo�ci otwarcia drzwi od �rodka jest manualna, prze��cznik umieszczono na wewn�trznej stronie ramy.Limitowan� wersj� Outdoor wyposa�ono fabrycznie w topowy zestaw Media NavEvolution obejmuj�cy m.in. 7-calowy ekran dotykowy, z��cze Bluetooth oraz port USB. Zasilanie urz�dze� multimedialnych umilaj�cych podr� dzieciom mo�na pod��czy� tak�e do dw�ch tradycyjnych gniazd 12V - oba znajduj� si� na �rodkowym tunelu, pomi�dzy fotelami i na jego ko�cu.Standardem ka�dej osobowej (w ofercie jest jeszcze dwuosobowy van) wersji Dacii Dokker s� cztery uchwyty w baga�niku przeznaczone do mocowania siatki (do firmowej dop�aci� trzeba 500 z�) lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Dwustronn� mat� ochronn� otrzymamy w cenie wersji Laureate i Outdoor.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | Dwa plus trzy

 
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry