portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Wkrótce początek prac na S11 Kępno - Olesno?
WYPADKI DROGOWE | Wypadek wypadkowi nierówny - luty 2024
AKCJE SERWISOWE | Honda, Hyundai, Peugeot i Renault

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Suzuki Ignis III 4WD

Dziecko w Suzuki Ignis - wyposa�enie samochodu
19-10-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nasz egzemplarz Suzuki Ignis wyposa�ony zosta��w podstawowe elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo i komfort podr�y dzieci. Wyj�tkiem jest baga�nik, w kt�rym zabrak�o uchwyt�w do mocowania siatki lub linek zabezpieczaj�cych np. przewo�ony w�zek.

W Suzuki Ignis wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era umieszczono w zamykanym schowku kokpitu. Do zmiany statusu (zgodnie z widniej�cym schematem) potrzebny jest kluczyk od stacyjki silnika - w testowanej topowej wersji wyposa�enia Elegance schowano go w module elektronicznego dost�pu do samochodu.O aktywnej poduszce powietrznej pasa�era informuje dioda ON umieszczona na �rodkowym panelu kokpitu. Po uruchomieniu silnika dioda �wieci si� przez minut�.Po dezaktywacji dzia�ania poduszki powietrznej pasa�era zapala si� - na ca�y czas pracy silnika - dioda OFF.Ostrze�enie przed ustawieniem z przodu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej umieszczono po obu stronach os�ony przeciws�onecznej pasa�era.Ostrze�enia maj� form� uniwersalnych piktogram�w.W plecach opar� obu miejsc z ty�u umieszczono dodatkowy punkt kotwiczenia (top-tether) fotelik�w dzieci�cych typu Isofix.Testowana wersja Suzuki Ignis homologowana jest dla czterech os�b. Oba miejsca z ty�u wyposa�ono w pary uchwyt�w Isofix (i-Size). Punkty mocowania fotelik�w s� integraln� cz�ci� konstrukcji siedze� i przesuwaj� si� razem z nimi.Elektrycznie regulowane szyby w obu parach drzwi dost�pne s� wy��cznie w topowej wersji wyposa�enia Elegance. Mechanizm automatycznego otwierania posiada tylko szyba w drzwiach kierowcy, jednak przy jej zamykaniu nale�y przez ca�y czas trzyma� przycisk regulacji. W panelu drzwi kierowcy znajduje si� r�wnie� przycisk do blokady sterowania szybami przez pozosta�ych pasa�er�w. Przycisk z symbolem k��dki s�u�y do centralnej blokady otwarcia wszystkich drzwi zar�wno od zewn�trz, jak i wewn�trz samochodu. Mo�e wi�c pe�ni� rol� dodatkowego zabezpieczenia dla dzieci.Do blokady otwarcia tylnych drzwi od �rodka (zgodnie z wyt�oczonym schematem) s�u�y manualny prze��cznik.Fotele Suzuki Ignis pokryte zosta�y tapicerk� materia�ow� (jej wyko�czenie mo�e si� r�ni� w zale�no�ci od wybranej opcji personalizacji, w naszym przypadku zwi�zane to by�o z dwukolorowym lakierem nadwozia Flame Orange Pearl Metallic). Materia�em pokryto tak�e plecy przednich foteli (pasa�era posiada dodatkow� kiesze� z ty�u), z kt�rych bez trudu usun�li�my zabrudzenia pozostawione przez buty dzieci.

Przyciemniane szyby z ty�u montowane s� w �rodkowej wersji wyposa�enia Premium.Ka�da wersja Suzuki Ignis wyposa�ona zosta�a w system audio z Bluetooth, wej�ciem typu Jack oraz portem USB, a tak�e w jedno standardowe gniazdo 12V. Wszystko to umieszczono na �rodkowej cz�ci kokpitu. W schowku testowanego egzemplarza Ignis znalaz� si� dodatkowy kabel USB. Dzi�ki niemu �atwiej pod��czy� do systemu multimedialnego (dost�pny od wersji Premium) lub zasilania urz�dzenie multimedialne dla dziecka.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | D�uga lista...

 
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry