portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Citroenie C3 Aircross - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Citroenie C3 Aircross - wyposażenie samochodu
POLSKIE DROGI | Kluczowy moment dla przebiegu przez Warszawę ekspresówki S7

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
TESTY

Plusy i minusy | Ford Fiesta VIII 5d


Dodatki, kt�re robi� r�nic�

17-01-2018 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

�sma generacja Forda Fiesta wyr�nia si� kilkoma praktycznymi na co dzie� elementami wyposa�enia, z kt�rych tylko trzy mogli�my uwzgl�dni� w podsumowaniu testu. W�r�d minus�w dwie wa�ne dla nas pozycje zwi�zane z bezpiecze�stwem.
www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - z otwartym baga�nikiem

Plusy

www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - ekran dotykowy 8-cali SYNC 3

Ekran na �rodku kokpitu

- w poprzedniej generacji Forda Fiesta by� ma�y i umieszczony w niepraktycznym dla kierowcy miejscu. Na szcz�cie to zmieniono. Teraz ka�dy z trzech oferowanych modeli stanowi osobny, jakby wysuni�ty nad kokpit, panel. W bazowej wersji ekran ma przek�tn� 4,2 cala, za nim umieszczono stacj� My Ford Dock, do kt�rej mo�emy podczepi� smartfona. I to ju� jest rewolucyjne rozwi�zanie w zestawieniu z poprzednim. Kolejne dwa modele maj� ekran dotykowy, przek�tn� 6,5 lub 8 cali i system SYNC 3. Na nich wy�wietlany jest obraz z kamery cofania.

www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - sze�ciobiegowa skrzynia manualna

Sz�sty bieg w skrzyni manualnej

nie jest czym� wyj�tkowym, ale w miejskich modelach to nadal rzadko��. W nowej Fie�cie, opr�cz bazowych wersji z silnikiem 1.1, to standard. W praktyce przek�ada si� na ni�sze zu�ycie paliwa, wska�nik zmiany bieg�w sugerowa� nam "sz�stk�" po przekroczeniu 60 km/h, ale te� nie nakazywa� redukcji, gdy zrobili�my to przy 50 km/h. �rednia z testu w mie�cie to 7,1 l/100 km, a wed�ug danych producenta to 5,4 l/100 km. W podsumowaniu testu poprzedniej generacji Fiesty w�r�d minus�w umie�cili�my w�a�nie brak sz�stego biegu.

www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - Pre-Collision Assist

Pre-Collision Assist

czyli "system wspomagaj�cy kierowc� w unikaniu lub zmniejszaniu skutk�w kolizji z poprzedzaj�cymi pojazdami lub pieszymi". W �smej generacji Forda Fiesta to nowo�ci, cho� dost�pna wy��cznie za dop�at� w dw�ch topowych wersjach wyposa�enia. Nie pr�bowali�my skuteczno�ci autonomicznego hamowania, ale wyr�niamy go za spos�b informacji o zagro�eniu. Pomimo, �e umieszczono go na zestawie zegar�w (naszym zdaniem lepsze rozwi�zanie by�o w Fordzie Mondeo) to jest wystarczaj�co czytelny, aby kierowca b�yskawicznie zareagowa�.


Minusy

www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era

Wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era

- a dok�adnie spos�b zmiany statusu jej dzia�ania, sprawdzamy ostatnio w ka�dym testowanym samochodzie. W przypadku Nowego Forda Fiesta potrzebny jest do tego kluczyk od zap�onu silnika (u nas w module opcjonalnego systemu Ford KeyFree). Mo�na to zrobi� tak�e dowolnym przedmiotem, pasuj�cym wymiarem do szczeliny wy��cznika. W praktyce zmiany statusu dzia�ania poduszki mo�e dokona� ka�da osoba, tak�e dziecko, bez wiedzy kierowcy. Co prawda jest to sygnalizowane odpowiedni� diod� na kokpicie, ale jej niezauwa�enie mo�e stworzy realne zagro�enie.

www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - brak uchwyt�w do siatki lub linek w baga�niku

Uchwyty do mocowania siatki lub linek

- kt�rymi mo�emy zabezpieczy� przewo�one w baga�niku przedmioty, s� dla nas jednym z podstawowych element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo. Szczeg�lnie w przypadku podr�y z dzieckiem zach�camy do mocowania w ten spos�b element�w w�zka. Szkoda, �e ich zabrak�o w nowej Fie�cie, w ruchu miejskim istnieje wi�ksze ryzyko uderzenia w ty��naszego samochodu.

www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - niski profil opon

Profil opon

- w testowanym egzemplarzu to 205/45, kt�re za�o�ono na 17-calowe obr�cze ze stop�w lekkich (dop�ata 1700 z�otych). Wygl�daj� efektownie, ale wyb�r ich do typowego auta miejskiego jest niepraktyczny. Mocno odczujemy wjechanie w ka�d� nier�wno�� na asfalcie, co dodatkowo rodzi obawy uszkodzenia opony lub felgi. Tak�e podjazd pod niewysoki kraw�nik (czego i tak unikamy) staje si� wyzwaniem. Naszym zdaniem je�li Fiesta eksploatowana b�dzie w mie�cie lepiej pozosta� przy seryjnych oponach 195/55. Montowane z nimi 16-calowe felgi i tak wykonano ze stop�w lekkich.

Dane z komputera pok�adowego:

przejechany dystans podczas testu: 487 km, �rednia pr�dko��: b.d. (nie wybrany przez nas przed testem parametr komputera pok�adowego), �rednie zu�ycie paliwa: 7,1 l/100 km.

Polecamy
www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - front www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - wy�acznik poduszki powietrznej www.jedz-bezpiecznie.pl | Ford Fiesta VIII 5d - u�yte w te�cie foteliki dzieci�ce Maxi-Cosi Britax-Romer Recaro
Pierwsze wra�enia -
Ford Fiesta wci�� na topie
Bezpiecze�stwo dziecka -
wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka -
foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry