Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PRZEPISY | e-Pakiet Kierowcy w komplecie, czyli bez prawa jazdy przy sobie
TESTY | Dogrywka - Popularny w Polsce SUV także na LPG | Dacia Duster
STATYSTYKI WYPADKÓW | Kilka tragicznych dni listopada

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | DS4 Crossback

Dziecko w DS4 Crossback - wyposa�enie samochodu
25-10-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Pod k�tem bezpiecze�stwa i komfortu podr�y dzieci standardowe wyposa�enie DS4 i DS4 Crossback nieznacznie si� r�ni, na korzy�� tego drugiego. Mocowania Isofix schowane s� g��boko pomi�dzy siedzisko i oparcie kanapy, co mo�e przysporzy� trudno�ci podczas wpinania fotelika.

Wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era znajduje si� w zamykanym schowku na r�kawiczki po stronie pasa�era. Do zmiany statusu poduszki - wed�ug widniej�cego schematu - potrzebny jest kluczyk od stacyjki silnika. W naszym przypadku schowany by� w pilocie bezkluczykowego systemu dost�pu do samochodu (opcja za 3000 z�otych).Informacj� o aktualnym statusie przedniej poduszki powietrznej pasa�era umieszczono na �rodkowym panelu kokpitu. Przy aktywnej poduszce zapala si� (na 60 sekund od w��czenia silnika) pomara�czowy piktogram i napis "Passenger Airbag ON".Po dektywacji dzia�ania przedniej poduszki powietrznej pasa�era zapala si� - na ca�y czas pracy silnika - drugi piktogram i napis "Passenger Airbag OFF".Ostrze�enia przed ustawieniem na miejscu pasa�era fotelika dzieci�cego odwr�conego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej umieszczono po obu stronach os�on przeciws�onecznych pasa�era.Ostrze�enie ma form� naklejki z uniwersalnymi piktogramami.Na ��czeniu s�upka B z progiem po stronie pasa�era umieszczono dodatkowe ostrze�enie w formie uniwersalnego piktogramu.Dodatkowy punkt mocowania fotelika dzieci�cego typu Isofix umieszczono z ty�u opar� kanapy. Zaczep odpowiada jednej parze mocowa� Isofix z drugiej strony kanapy.Pary mocowa� dla fotelik�w typu Isofix montowane s� fabrycznie. Umieszczono je g��boko pomi�dzy siedziskiem i oparciem.Manualna blokada mo�liwo�ci otwarcia tylnych drzwi od �rodka znajduje si� w ich ramie. Do zmiany po�o�enia blokady - wed�ug wygrawerowanego schematu - potrzebny jest p�aski przedmiot, my pos�u�yli�my si� kluczykiem wyj�tym z obudowy pilota.W testowanym modelu DS4 Crossback znalaz�a si� opcjonalna tapicerka materia�owo-sk�rzana Basal Black (dop�ata 3500 z�otych). Elementami sk�ry pokryto ty�y�opar� foteli, co u�atwia usuwanie z nich zabrudze� pozostawionych przez buty dzieci.

Przyciemniane szyby z ty�u s� standardem w Crossback (opcja w DS4). W obu wersjach nadwozia zamontowano je na sta�e.Gniazdo 12V, do kt�rego mo�na podl�czy� zasilanie np. urz�dze� multimedialnych dla dzieci, montowane jest z przodu, na ko�cu �rodkowego tunelu (z wyj�tkiem modeli z automatyczn� przek�adni�) oraz w baga�niku. W standardzie montowane jest r�wnie��jedno gniazdo typu Jack, porty USB wymagaj� dop�aty, kt�rej wysoko�� uzale�niona jest od wyboru zestawu audio b�d� innych element�w wyposa�enia. Za kwot� 430 z�otych mo�emy jeszcze zam�wi� gniazdo 230V.W pod�odze baga�nika znajduj� si� 4 uchwyty do mocowania linek lub siatki podtrzymuj�cej przewo�one przedmioty.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Niedaleko pada jab�ko od jab�onI
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry