Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dogrywka - Popularny w Polsce SUV także na LPG | Dacia Duster
STATYSTYKI WYPADKÓW | Kilka tragicznych dni listopada
WEZWANIA DO SERWISÓW | Usterki w modelach PSA i Hyundaia

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Pierwsze wra�enia | DS4 Crossback

Niedaleko pada jab�ko od jab�oni
21-10-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Dzi� ka�dy producent samochod�w musi mie� w swojej ofercie crossovera. Marka DS przy okazji od�wie�enia modelu DS4 zbudowa�a na nim "uterenowion�" odmian�.

Model DS4 zadebiutowa� na rynku w 2011 roku jeszcze jako Citroen. Dzi� to ju� osobna marka, jednak w czasach tonalnej unifikacji samochod�w za daleko uciec si� nie da i "czw�rka" spokrewniona jest z Citroenem C4. A skoro tak, to mo�na doszuka� si� w rodzinnym gronie powi�zania z Peugeotem 308. Czyli autem, kt�re w 2014 roku zdoby�o presti�owy tytu��europejskiego Samochodu Roku.

S�owo "presti�" jest tu akurat bardzo po��dane, bowiem tak chce by� postrzegana marka DS. O ile w DS3 widzimy zgrabnego i pe�nego uroku malucha, a w wy�szych poziomach wyposa�enia DS5 znajdziemy niebanalne rozwi�zania, to DS4 wydawaje si� samochodem bez wyrazu. Nieco atrakcyjniejszy wygl�d zyska� dopiero Crossback, w kt�rym znajdziemy os�ony wok� nadkoli, lakierowane na czarno obudowy lusterek bocznych, grill, obw�dki �wiate��przeciwmg�owych i spojler nad szyb� baga�nika oraz relingi dachowe. Dodatkowe nasze auto jest w matowym kolorze Orange Tourmaline (dop�ata 2500 z�otych). Ale tak naprawd�, to wci�� kompaktowa "czw�rka", kt�ra wraz z debiutem tego crossovera jesieni� ubieg�ego roku przesz�a kuracj� odm�adzaj�c�.

Obie wersje maj� wi�c t� sam� p�yt� pod�ogow�, rozstaw osi wynosi 2612 mm, ale r�ni� si� minimalnie d�ugo�ci�. Crossback jest kr�tszy o 9 mm, co by� mo�e przyniesie jakie� korzy�ci podczas jazdy w lekkim terenie. O wiele wi�cej da zwi�kszony o 30 mm - niby niewiele, bo to mniej wi�cej szeroko�� pude�ka z zapa�kami - prze�wit.

Te dodatkowe 3 centymetry pozwol� jednak na pokonanie g��bszych kolein czy zag��bie� w terenie. Dla niekt�rych kierowc�w b�d� te� doskona�ym pretekstem do podje�d�ania na wy�sze kraw�niki. Niestety, w DS4 Crossback nie znajdziemy, ani nap�du na obie osie, ani mo�liwo�ci zmiany charakterystyki uk�adu jezdnego w zale�no�ci od nawierzchni drogi. To ostatnie akurat by�oby �atwe do zaadaptowania chocia�by z Peugeot 2008, w kt�rym dost�pny jest Grip Control System.

Du�� r�nic� i w odbiorze wizualnym i we w�a�ciwo�ciach jezdnych sprawia dob�r k�. Fabrycznie montowane s� 16-calowe obr�cze aluminiowe z oponami 215/60. Wyj�tek stanowi wersja z silnikiem BlueHDi 180 KM, w kt�rych producent zak�ada 215/55 R17. Za dop�at� - od 500 do 6000 z��za obr�cze diamentowane - mo�emy wybra� inne obr�cze i opony (wi�ksza oferta obejmuje zwyk�e DS4).

W testowanym przez nas egzemplarzu Crossbacka znalaz�y si� 18-calowe, lakierowane w ca�o�ci na czarno felgi Brisbane z oponami 225/45. Dop�ata do nich wynosi 4500 z�otych, ale wed�ug cennika nie mo�na ich zam�wi� do egzemplarza z silnikiem 1.6 THP 165 KM (ta konfiguracja jest jednym z wyr�nik�w limitowanej wersji DS4 Crossback Terre Rouge). W tej kwocie jeszcze standardowy zestaw naprawczy zast�powany jest ko�em dojazdowym.Czy to zestaw czy dojazd�wka miejsce dla nich znalaz�o si� w g��bokiej wn�ce pod pod�og� baga�nika. W DS4 i Crossbacku ma on identyczn� pojemno�� 359 litr�w. Dzi�ki mo�liwo�ci z�o�enia opar� kanapy (dzielonej w proporcji 1/3-2/3) mo�na j� powi�kszy� do 1021 litr�w. Nad nadkolami znalaz�y si� dwa haczyki do zawieszenia siatki z zakupami oraz dwa �r�d�a o�wietlenia, przy czym jedno to wyjmowana latarka.Wyposa�enie obu wersji jest identyczne i sprowadzone je do jednego poziomu wyposa�enia Be Chic (limitowana wersja Terre Rouge to zaledwie 500 egzemplarzy). We wn�trzu na �rodku kokpitu dopiero za dop�at��- co dziwi przy takim plasowaniu marki DS - mo�e znale�� si� 7-calowy ekran dotykowy wraz z multimedialnymi dodatkami. W zale�no�ci od naszego wyboru zyskamy mo�liwo�� synchronizowania zawarto�ci smartfona (MirrorLink), pobierania aplikacji ze sklepu Apple (CarPlay), s�uchania radia cyfrowego czy korzystania z nawigacji satelitarnej. Jest te� zestaw HiFi firmowany przez Denon.

W naszej wersji tapicerka materia�owo-sk�rzana wymaga dop�aty 3500 z�otych. Pe�na sk�ra jest o wiele dro�sza, jej cena mo�e doj�� nawet do 16 tys. z�otych! Za t� kwot� otrzymamy m.in. charakterystyczn� plecionk� na siedzisku i oparciu, a przy okazji fotel kierowcy z funkcj� pami�ci ustawienia, oba fotele z funkcj� masa�u i nie wiedzie� czemu w tym pakiecie elektrycznie regulowane, podgrzewane i sk�adane lusterka boczne oraz czujniki parkowania prz�d/ty.

Je�li chcemy podkre�li� wyj�tkowo�� naszego "deesa" mo�emy sk�r� obszy� kokpit i boczki drzwi, za co te� dop�acimy kolejne 5 tys. z�otych.Wej�cia do ty�u broni� w�skie otwory drzwiowe. Klamki - podobnie jak wcze�niej - schowano w ramce na wysoko�ci szyb, kt�rych pozbawiono funkcji otwierania. Na kanapie wygodnie podr�owa� b�d� dwie osoby doros�e, na miejsce w �rodku specjalnie nie ma co liczy�.Jak ju� wspominali�my prezentowany DS4 Crossback nap�dzany jest 4-cylindrowym silnikiem benzynowym 1.6 THP o mocy 165 KM. Wsp�pracuje on z now� skrzyni� automatyczn� o 6-prze�o�eniach. Jak zapewnia producent jest precyzyjniejsza w dzia�aniu, a tym samym pozwala na wi�ksz� oszcz�dno�� paliwa. To samo zadanie spoczywa na systemie start/stop, w kt�ry wyposa�ono wszystkie - 3 benzynowe i 4 wysokopr�ne - jednostki nap�dowe. Paleta silnik�w jest jednakowa dla DS4 i Crossbacka.

Bez wzgl�du na wyb�r jednostki nap�dowej i rodzaju skrzyni bieg�w r�nica w cenie pomi�dzy DS4 i DS4 Crossback wynosi 6 tysi�cy z�otych. Tak naprawd� jest to dop�ata za te dodatkowe 30 mm w prze�wicie, no i relingi dachowe.Testowana wersja: DS4 Crossback 1.6 THP start/stop 165 KM (przy 6000 obr/min.), automat o 6-prze�o�eniach, pr�dko�� maksymalna 204 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 8,7 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,5 l/100 km, wyposa�enie Be Chic, cena podstawowa 105 900 z�otych.

Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 4275 mm, rozstaw osi 2612 mm, szeroko�� 2052 mm (z lusterkami), wysoko�� 1526 mm, prze�wit b.d., pojemno�� baga�nika 359/1021 l, �rednica zawracania 10,7 m, pojemno�� zbiornika paliwa 60 l, masa w�asna 1310 kg, �adowno�� 540 kg.

Testy zderzeniowe EuroNCAP: nie testowano.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry