POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Działania na rzecz BRD | Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Partner dla Bezpieczeństwa Drogowego

25-11-2010 | opr. Maciej Kalisz | foto: PBD

25 listopada 2010 w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród "Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego". To pierwsza edycja nagrody, która corocznie przyznawana będzie przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Pierwsza edycja konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Specjalne przesłanie do uczestników uroczystości w dniu 25 listopada 2010 roku skierowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska:

"Dzisiejsze wręczenie nagród Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dowodem, że w naszym kraju działa na szczęcie wiele osób i instytucji, publicznych i prywatnych, które czynnie i z widocznymi efektami propagują bezpieczną jazdę oraz wspierają kampanie ją promujące. Gratuluje organizatorom tego cennego przedsięwzięcia, a laureatom konkursu zdobycia zasłużonych nagród".

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego powołało Kapitułę Nagrody, która dokona…a wyboru laureatów w 5 kategoriach: Osoba roku, Organizacja pozarządowa roku, Instytucja publiczna roku, Firma roku oraz Media roku.

W skład Kapituły weszli: Katarzyna Turska (Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Andrzej Podsiadło (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Paweł Żuk (Shell Polska), Piotr Pawłowski (Prezes Fundacji Integracja), Ewa Łabno-Falęcka (prezes PBD), Paweł Wideł (Wiceprezes PBD), Jarosław Giemza, Bartłomiej Morzycki oraz Piotr Sikorski (członkowie Zarządu PBD).

Współorganizatorem konkursu i uroczystości była Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a patronatu honorowego udzieliło Ministerstwo Infrastruktury.

"Partner bezpieczeństwa ruchu drogowego to nagroda, którą chcemy przyznawać co roku tym osobom, instytucjom czy organizacjom, które wniosły największy wkład w trwałą poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Chcemy pokazać, jak wiele jest pozytywnych przykładów skutecznych działań".

- powiedziała dr Ewa Łabno-Falęcka, prezes Zarządu PBD, przewodnicząca Kapituły.


Lista nominowanych

OSOBA ROKU:

Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ubiegłych latach dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Za organizowanie wielu długofalowych inicjatyw, np. trzeźwy poranek, czy też piątkowy wieczór. Jako Dyrektor BRD KGP zainicjował i przeprowadził szereg kampanii ogólnopolskich między innymi "Odblaski ratują życie". Jest pomysłodawcą filmu "Masz jedno życie" oraz spotu "Warszawa jest zbyt piękna by ginąć na jej ulicach".

Karolina Chemicz, Radna Miasta Tychy

Za zorganizowanie akcji "A widzisz? Widoczne dziecko na drodze" prowadzonej w mieście Tychy. Akcja miała na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w elementy odblaskowe. Ogólnie rozdano ponad 3000 odblasków.

Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego

Za żelazną konsekwencję w zabiegach o wprowadzenie automatycznego systemu kontroli prędkości w Polsce oraz za doskonałą rzeczową współpracę z wieloma partnerami będącymi stronami w tej kwestii. Za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce.

Laureatem w tej kategorii został Jacek Zalewski.


ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:

Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci

Za nowatorskie podejście i konsekwencję działania. Stowarzyszenie działa od 1999 roku jako organizacja humanitarna, której głównym celem jest działalnoSC profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczny wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci. Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci - ofiar wypadków i ich rodzin oraz ratowników medycznych.

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Za organizację międzynarodowych seminariów GAMBIT - największej tego typu konferencji w Polsce. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej od lat prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Ponadto Fundacja jest partnerem europejskiego programu EuroRAP, służącego ocenie dróg w Europie pod kątem ich bezpieczeństwa.

Fundacja KRZYŚ

Za organizowanie corocznych kampanii "Noc bez wypadków", które odbywają się dzięki zaangażowaniu licznych wolontariuszy. Fundacja KRZYŚ, która działa tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu, jest również organizatorem ogólnopolskich kampanii Symulator Bezpiecznej Jazdy.

Laureatem w tej kategorii zostało Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci.


INSTYTUCJA PUBLICZNA ROKU:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Za doprowadzenie do końca projektu zautomatyzowanego systemu radarów w Polsce. Za prowadzenie akcji skierowanej do dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczny Autokar".

Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sejmie RP

Za podnoszenie kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego na forum Parlamentu i zainteresowanie problematyką brd na najwyższym szczeblu.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Za organizowanie ogólnopolskiej konferencji i kampanii społecznej "Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność".

Laureatem w tej kategorii został Główny Inspektorat Transportu Drogowego.


FIRMA ROKU:

PZU SA

Za długoletnie angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz brd między innymi organizując ogólnopolską kampanię "STOP Wariatom Drogowym". Za podjęcie i wdrożenie programu bezpieczeństwa Flota, podnoszącego poziom świadomości wśród użytkowników pojazdów flotowych i służbowych.

Toyota Motor Poland

Za całokształt działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szerzenie oświaty w tym zakresie (między innymi filmy na płytach DVD), prowadzenie Akademii Jazdy, dla tych którzy chcą poprawić technikę jazdy i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Liberty Direct

Za długofalowy program "Taksówka z fotelikiem" w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci podróżujących taksówkami oraz edukowania rodziców na temat bezpiecznego przewożenia dzieci, również podczas krótkich przejazdów.

Laureatem w tej kategorii zostało PZU SA.


MEDIA ROKU:

Polskie Radio Program Trzeci

Za stałe podnoszenie w ramach swoich audycji problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego i częste apelowanie do kierowców o bezpieczną jazdę. Nadawana audycja "Radionawigator Trójki" informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności na drogach.

Auto Świat

Za konsekwentne, cotygodniowe propagowanie tematyki brd w sposób profesjonalny i niepopulistyczny.

TVN

Za poświęcanie uwagi regularnym informacjom na temat stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, uzupełnianie ich komentarzami ekspertów, nagłaśnianie ogólnopolskich akcji prowadzonych między innymi przez policję. Ponadto za cykliczne emitowanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, w tym poprzez edukację kierowców: "Uwaga Pirat", "Wypadek - Przypadek", "Do Celu", "Jazda Polska", "Pogoda dla Kierowców".

Laureatem w tej kategorii zostało Polskie Radio Program Trzeci.