portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEZWANIA DO SERWISÓW | Uwaga właściciele Dacii Logan i Opli Corsa
Z RYNKU | Dwukrotny wzrost rejestracji elektryków w Polsce
TESTY | Dogrywka - Efekt Euro 6d na przykładzie Suzuki Vitary

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
SALON SAMOCHODOWY
Prezentacje | Salon Samochodowy Paryż 2014 | Mazda MX-5

Od ćwierć wieku na topie
16-10-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Przez 25 lat obecno�ci na rynku MX-5 wypracowa�a sobie miano kultowego modelu. Do dzi� �aden inny nie jest w stanie odebra� jej sukcesu wpisanego do Ksi�gi Rekord�w Guinessa.Sprzeda� tego roadstera na ca�ym �wiecie zbli�a si� do miliona sztuk. Najwi�ksz� popularno�ci� cieszy�a si� pierwsza generacja, produkowana a� przez 10 lat, od 1988 roku. W ca�ej puli produkcji stanowi stanowi blisko po�ow�. Najwi�kszym rynkiem dla tej Mazdy jest Ameryka P�nocna, nieco mniejszym Europa. W Polsce co roku znajduje oko�o 60 nowych u�ytkownik�w.

MX-5 to dwuosobowe auto ze sk�adanym mi�kkim dachem. Obecn�, 3-generacj� (od 2005 roku, czyli tak�e mija dekada jej produkcji), nap�dza dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 160 koni mechanicznych (6-biegowa skrzynia manualna). Jego osi�gi nie s� imponuj�ce, prawie 8 sekund do setki, ale potrafi rozp�dzi� auto do 218 km/h. Mazda ta mierzy 4020 mm d�ugo�ci (rozstaw osi 2330 mm), 1720 mm szeroko�ci, 1245 mm wysoko�ci, za� prze�wit wynosi 136 mm, a pojemno�� baga�nika 150 litr�w. Wszystko to przy masie w�asnej 1173 kg.Wymienione parametry by�y punktem wyj�cia przy tworzeniu nowego MX-5. Pracom musia�a oczywi�cie przy�wieca� idea technologii SkyActive, kt�r� Mazda wdra�a w swoich ostatnich modelach. A to oznacza�o znaczne odchudzenie kolejnej generacji. W konsekwencji mas� zredukowano o 100 kg. Po cz�ci to zas�uga nowszych materia��w, ale te� i nieznacznego przebudowania proporcji. D�ugo�� ca�kowit� skr�cono do 3915 mm, a rozstaw osi do 2315 mm. Poszerzono j� za to do 1730 mm, odejmuj�c kolejne 10 mm z wysoko�ci.

Przesuni�cie w stron� kabiny silnika (pozostawiono nap�d na ty�) oraz obni�enie foteli pozwoli�o idealnie roz�o�y� �rodek ci�ko�ci (50:50). Ca�o�� przykryto nadwoziem stworzonym zgodnie ze stylizacj� KODO, kt�r� zapocz�tkowa�a Mazda CX-5 (czytaj tak�e: TESTY | Nowa to�samo�� Mazdy). Atrakcyjno�ci, bezwzgl�dnie, dodaje czerwony lakier i niskoprofilowe opony w rozmiarze 205/45 R17.Kierownica i kokpit tak�e nawi�zuj� to ostatnich modeli Mazdy. Na �rodku kr�luje dotykowy ekran ��cz�cy funkcj� radioodtwarzacza, zestawu telefonu g�o�nom�wi�cego, nawigacji oraz komputera pok�adowego. Manualne sterowanie nimi umieszczono na �rodkowym tunelu za d�wigni� zmiany bieg�w.

Inny jest zestaw zegar�w - co cieszy analogicznych. Po �rodku umieszczono du�y obrotomierz (tak jak w testowanej przez nas w�a�nie Ma�dzie 3 sedan - w hatchbacku by� w tym miejscu pr�dko�ciomierz - czytaj tak�e: TESTY | Zauroczenie po raz trzeci). Po prawej jest - wyskalowana do 240 km/h - tarcza ze wskaz�wk� pr�dko�ci.Takie osi�gi ma zapewni� nowy silnik benzynowy - z bezpo�rednim wtryskiem paliwa - o pojemno�ci 1.5 litra o mocy (niepotwierdzonej) 130 koni mechanicznych z 6-biegow� skrzyni� manualn�. Zapewne charakteryzuje si� niskim zu�yciem paliwa i technologi� odzyskiwania energii podczas hamowania - s� to kolejne charakterystyczne cechy SkyActive.Nowa Mazda MX-5 mia�a swoj� premier� na pocz�tku wrze�nia, do sprzeda�y - tak�e w Polsce - wejdzie w przysz�ym roku.

Decyzja Mazdy o uczynieniu MX-5 g��wn� atrakcj� w Pary�u jest troch� niezrozumia�a. Za chwil�, 3 listopada, w Barcelonie zaprezentowana zostanie nowa Mazda2. Co by nie m�wi� jest to znacznie bardziej popularny model tej marki.
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry