STATYSTYKI

Wypadki drogowe w Polsce | 2019

Skutki wypadków drogowych w województwach Polski

22-04-2020 | tekst: Maciej Kalisz | grafika: redakcja

W 2019 roku na polskich drogach doszło do 30 288 wypadków, w wyniku których poszkodowanych zostało 35 477 osób, a 2909 poniosło śmierć. Przyjrzyjmy się tym statystykom w rozbiciu na województwa, nie zawsze wysoka liczba zdarzeń przekłada się na liczbę zabitych.

Statystyki - Wypadki drogowe w województwach Polski

Według raportu policji "Wypadki drogowe w Polsce w 2019 roku", najczęściej do tych zdarzeń dochodziło w województwie wielkopolskim. Liczba 3894 stanowi aż 12,9 proc. ogółu.

Na drugim miejscu jest mazowieckie, dla którego prowadzone są oddzielne statystyki - jako województwa i obszaru objętego działaniem Komendy Stołecznej Policji. My jednak połączyliśmy te dane, suma 3802 wypadków stanowi kolejne 12,6 proc.

Trzecim województwem w tej statystyce jest łódzkie. W ubiegłym roku na jego drogach doszło do 3351 wypadków, co daje 11,1 proc.

Wynika z tego, że ponad 1/3 wypadków miała miejsce na obszarze tej trójki!

Pod tym względem najbezpieczniejsze były: kujawsko-pomorskie (940), lubuskie (660), opolskie (614) i podlaskie (585). Łącznie na terenie tych czterech województw doszło do 2799 zdarzeń, co stanowi 9,2 procent ogółu.

Naturalnie kluczową sprawą w wielkości tych danych jest powierzchnia oraz siatka dróg o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim. Dlatego najlepszym odzwierciedleniem tej statystyki jest wyliczenie wskaźnika osób poszkodowanych i zabitych na 100 wypadków.

Statystyki - Odsetek rannych na 100 wypadków drogowych w podziale województwa Polski

Wśród rannych na pierwszym miejscu pojawia się województwo warmińsko-mazurskie. W 1218 wypadkach (to zaledwie 4 proc. ogółu!) obrażenia odniosło 1486 osób (4,2 proc.), co w przeliczeniu na 100 zdarzeń daje wskaźnik 112.

Kolejne województwa, które zaznaczyliśmy na czerwono to pomorskie ze wskaźnikiem 120,8 (2297 wypadków/7,6 proc. ogółu i 2775 rannych/7,8 ogółu), łódzkie 120,8 (3351/11,0 i 4047/11,0) i śląskie 120,1 (2965/9,8 i 3591/10,0).

W sumie na obszarze tej trójki w skali 2019 roku doszło do blisko 30 proc. wypadków i mniej więcej taki sam odsetek osób zostało rannych.

Najmniej osób odniosło obrażenia w wypadkach drogowych na terenie lubelskiego - wskaźnik 108,3 (1139/3,8 i 1233/3,8), podlaskiego 106,0 (585/1,9 i 620/1,7) i kujawsko-pomorskiego 103,6 (940/3,1 i 974/3,1).

Tu z kolei mamy po niecałe 9 proc. z wszystkich zdarzeń i osób poszkodowanych.

Statystyki - Odsetek zabitych na 100 wypadków drogowych w podziale województwa Polski

W 2019 roku najtragiczniejszym miejscem pod względem konsekwencji wypadków drogowych było województwo kujawsko-pomorskie. W 940 zdarzeniach (3,1 proc. ogółu) zginęły 211 osoby (7,2 ogółu), co w przeliczeniu na 100 wypadków daje wskaźnik 22,4.

Natomiast w podlaskim, w którym doszło do najmniejszej w skali kraju liczby 585 wypadków (1,9), śmierć poniosło 106 osób (3,6), ale wskaźnik wyniósł aż 18,1. W lubelskim w 1139 zdarzeniach (3,8) zginęło 170 osób (5,8), co daje wskaźnik 14,9.

W sumie tej trójce przypada 8,8 proc. wszystkich wypadków i 16,6 proc. wszystkich ofiar.

Województwami z najniższymi wskaźnikami ofiar śmiertelnych na 100 wypadków były: pomorskie 7,0 (2297 zdarzeń/7,6 proc. ogółu i 160 zabitych/5,5 proc. ogółu), śląskie 6,7 (2965/9,8 i 199/6,8) oraz małopolskie (3136/10,3 i 176/6,0).

Na tle wszystkich województw największą "stabilność" w korelacji liczby wypadków, rannych i zabitych miały: dolnośląskie, podlaskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie.

Warto zaznaczyć, że przy wysokiej liczbie wypadków w województwach małopolskim, łódzkim, śląskim i pomorskim był niski wskaźnik ofiar śmiertelnych.