STATYSTYKI

Wypadki drogowe w Polsce | 2019

Pełniejszy obraz sytuacji na polskich drogach w 2019 roku

14-01-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji otrzymaliśmy pełniejsze dane wypadków z 2019 roku. Nie jest to jeszcze ostateczny bilans, ale wiadomo już niestety, że wzrosła liczba ofiar śmiertelnych.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Wypadki drogowe w Polsce - 2019

Co miesiąc, przez cały ubiegły rok, publikowaliśmy wstępne dane dotyczące wypadków drogowych i ich następstw. Zastrzegaliśmy przy tym, że statystyki te są niepełne i niestety będą jeszcze wyższe. Chociażby z uwagi na uwzględnienie poszkodowanych, którzy zmarli do 30 dni od zaistniałego zdarzenia.

W połowie stycznia 2020 roku Biuro Ruchu Drogowego KGP przesłało do nas pełniejsze dane z podziałem na dwanaście miesięcy. Te z grudnia są jeszcze wstępne, ale już teraz wzrost liczby zabitych z 213 do 264 osób (+51) jest przerażający.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Wypadki drogowe w Polsce - 2019

Według wstępnych danych, które zbieraliśmy na podstawie statystyk dziennych, w 2019 roku na polskich drogach doszło do 29 164 wypadków. W najnowszym bilansie ich liczba wzrosła do 30 276 (+ 1112). Pomimo to najbezpieczniejszym miesiącem pozostał luty (zmiana z 1799 na 1844 wypadków, tj. +45). Podobnie jest z czerwcem, czyli miesiącem, w którym doszło do największej liczby tych zdarzeń (z 2911 na 3000, tj. +89).

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Ranni w wypadkach drogowych w Polsce - 2019

Najmniej osób poszkodowanych w wypadkach drogowych zostało w lutym (zmiana z 2046 na 2169, tj. + 123), zaś najwięcej w czerwcu (z 3399 na 3547, tj. +148). Te miesiące także "prowadziły" w bilansie wstępnym.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Zabici w wypadkach drogowych w Polsce - 2019

Najtragiczniejszym miesiącem 2019 roku był październik. Zginęły wówczas 293 osoby (+59 osób). We wcześniejszych danych pod tym względem wymienialiśmy zarówno lipiec, jak i październik (po 234 osoby).

Najmniej ofiar śmiertelnych było w styczniu (193 osoby). Tu także bez zmian, w statystykach wstępnych podawaliśmy 161 osób (zmiana + 32 osoby).

W przypadku zabitych przedstawmy statystyki w inny sposób, dzieląc liczbę wypadków przez liczbę ofiar śmiertelnych. Pod tym względem najwyższy wskaźnik, 11,2 osoby, widnieje aż przy trzech miesiącach - maju, czerwcu i listopadzie. Najniższy zaś, 8,6 osoby, przy lutym.

Dla porównania wskaźnik dla wymienionego wcześniej października wynosi 9,9 osoby, a dla stycznia 10 osób.

Średnia dzienna z 2019 roku to 83 wypadki, 97 poszkodowanych i 8 zabitych. Dane te możemy przyrównać do 2018 roku, w którym wskaźniki wyniosły odpowiednio 87, 102 i 7,8. Było bezpieczniej, jednak w najtragiczniejszej statystyce o 44 ofiary śmiertelne więcej.

Ostateczny raport za ubiegły rok policja opublikuje na przełomie marca i kwietnia.