portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Citroenie C3 Aircross - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Citroenie C3 Aircross - wyposażenie samochodu
POLSKIE DROGI | Kluczowy moment dla przebiegu przez Warszawę ekspresówki S7

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Testy
Bezpiecze�stwo dziecka | Volkswagen Polo Cross V facelifting

Dziecko w Volkswagenie Polo - wyposa�enie samochodu
29-05-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

O wy��czniku poduszek powietrznych trzeba pami�ta� podczas kupowania auta, p�niej nie ma mo�liwo�ci jego zamontowanie. W Polo, tak jak w bli�niaczej Ibizie, brakuje ostrze�e� przed ustawieniem z przodu fotelika dziecka.W Volkswagenie Polo wy��cznik poduszek powietrznych pasa�era jest opcj�. Dop�ata wynosi 190 z�otych. Modu� wy��cznika umieszczono w zamykanym schowku na r�kawiczki. Do zmiany ich statusu - zgodnie z widniej�cym schematem - potrzebny jest kluczyk od stacyjki silnika.Od��czenie poduszek sygnalizowane jest ci�g�ym pod�wietleniem pomara�czowej diody OFF. W Polo nie ma sygnalizacji o aktywnych poduszkach oraz jakichkolwiek ostrze�e� przed ustawianiem w tej sytuacji na prawym miejscu pasa�era fotelika dziecka ty�em do kierunku jazdy.W plecach kanapy znajduj� si� dwa dodatkowe punkty kotwiczenia (top-tether) fotelik�w dzieci�cych typu Isofix.Oznakowane pary mocowaďż˝ Isofix umieszczono na skrajnych miejscach kanapy.Elektrycznie sterowane szyby s� standardem w ka�dej wersji 5-drzwiowego nadwozia. Kierowca mo�e zablokowa� ich dzia�anie przyciskiem umieszczonym w panelu swoich drzwi.Do zablokowania mo�liwo�ci otwarcia tylnych drzwi od �rodka potrzebny jest p�aski przedmiot, np. kluczyk od stacyjki silnika.Wersj� Cross wyposa�ono w materia�ow� tapicerk� Link. Z plec�w przednich foteli bez trudu usuniemy zabrudzenia pozostawione przez buty dzieci. Przyciemniane szyby z ty�u s� opcj� (770 z�otych).Ka�da wersja Polo wyposa�ona zosta�a w ruchom� p�k� dziel�c� przestrze� baga�nika. Gdy potrzebujemy wi�cej miejsca mo�emy j� po�o�y� na najni�szym poziomie. W obu konfiguracjach dost�pne s� mocowania do linek lub siatek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Przez pola, przez lasy
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry