portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Citroenie C3 Aircross - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Citroenie C3 Aircross - wyposażenie samochodu
POLSKIE DROGI | Kluczowy moment dla przebiegu przez Warszawę ekspresówki S7

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Testy
Pierwsze wra�enie | Volkswagen Polo Cross V facelifting

Przez ��ki i przez lasy
28-05-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wi�kszy prze�wit i dodatki stylistyczne czyni� z tego Polo mini crossovera. Dzi�ki nim auto lepiej radzi sobie w terenie, o ile jest to utwardzona nawierzchnia.Na pocz�tek jednak �yczenia. W tym roku mija 40 lat od rynkowego debiutu Polo. Dzi� to, obok Golfa i Passata, najbardziej rozpoznawalny model osobowy Volkswagena. Jest oczywi�cie i Garbus, ale jak dla nas pozostaje poza wszelk� konkurencj�.

W sumie Polo doczeka�o si� V generacji, ostatnia debiutowa�a w Genewie w 2009 roku. Jak na dzisiejsze standardy w bran�y motoryzacyjnej by�o to wieki temu. By� mo�e Volkswagen nie znalaz� powod�w do zmian - wszak kilkana�cie miesi�cy p�niej Polo odnios�o spektakularny sukces - doceni�o je mi�dzynarodowe jury dziennikarzy przyznaj�c zar�wno tytu� Europejskiego (czytaj tak�e: Oficjalne wr�czenie statuetki COTY 2010), jak i �wiatowego Samochodu Roku (czytaj tak�e: Volkswagen Polo �wiatowym Samochodem Roku 2010). Do tej samej rodziny nale�y Audi A1, Skoda Fabia i SEAT Ibiza.

Wiosn� 2014 roku, r�wnie� na salonie w Genewie, zaprezentowano zmodernizowan� wersj� Polo (czytaj tak�e: Wiosenna odnowa). W polskich salonach pojawi�a si� jesieni�, za� rok 2014 zako�czy� na 26. miejscu w rankingu sprzeda�y (3109). Bie��cy rok mo�e okaza� si� jeszcze lepszy - co prawda po czterech miesi�cach spad� o jedno oczko, ale kupiono ju� 1138 sztuk.Na polskim rynku nie by�o i nadal nie ma sedana, Polo oferowane jest wy��cznie jako hatchback w 3- i 5-drzwiowym nadwoziu. Ta ostatnia wyst�puje tak�e w wersji Cross. Jak wspominali�my we wst�pie wyr�nia si� przede wszystkim wy�szym prze�witem - ma 17,5 cm, podczas gdy "zwyk�y" zawieszono o 3,2 cm ni�ej. Tak podaj� poszczeg�lne specyfikacje techniczne, ale wed�ug danych z cennika r�nica wynosi 1,5 cm. Zapewne bierze si� to z r�nych rozmiar�w opon, nasz mia� - jeszcze zim�wki - 215/40 R17. Niemniej jad�c przez le�ne dr�ki czy g��bsze koleiny pod�wiadomie nabiera si� pewno�ci, �e nie przytrze si� spodem auta.

Gorzej by�o podczas przejazdu przez sypki piach. Nap�d wy��cznie na prz�d b�yskawicznie zakopa� auto. Druga pr�ba, szybsza i zdecydowana jazda, wypad�a lepiej, ale dalej ju� nie ryzykowali�my.

Producent podaje jeszcze k�t natarcia, zej�cia i rampowy. Polo ma odpowiednio 13,5/19,4/11,1 stopnia, a Cross 14,7/21,3/13,3 stopnia. Nasza test�wka jest te� o 100 kg (1165 kg) ci�sza. W standardzie montowany jest asystent u�atwiaj�cy ruszanie pod g�r�.

Cross wyr�nia si� jeszcze pakietem stylistycznym. To m.in. poszerzone nadkola, na�laduj�ce aluminium os�ony pod przednim i tylnym zderzakiem oraz czarne, plastikowe listwy wok� nadwozia. Na miar� w�a�ciwo�ci jezdnych tego auta w zupe�no�ci chroni� przed porysowaniem lakieru. Z klapy baga�nika znikn�o oznaczenie modelu i silnika.Wewn�trz znajdziemy jeszcze nak�adki na peda�y wykonane - tym razem z prawdziwego - aluminium, 3-ramienn� kierownic� pokryt� sk�r� oraz dedykowan� do tej wersji tapicerk� o nazwie Link z przeszyciami Cross Polo. Reszta to unifikacja deski, kierownicy i przycisk�w znana z innych modeli Volkswagena. Na szcz�cie na �rodku kokpitu zamiast po�yskliwego Piano Black mamy matowe (plastikowe) aluminium.

Osoby siedz�ce z przodu doceni� podparcia boczne jakie daj� sportowe fotele. Dodatkowo oba maj� regulacj� wysoko�ci. Z ty�u, nie ukrywajmy, zmieszcz� si� tylko dwie osoby. Za dop�at� 2450 z�otych wszystkich podr�nych zabezpieczymy kurtynami powietrznymi. Kolejne 3190 z�otych mo�emy wyda� na automatyczn� klimatyzacj�. Drogo.

Na fabrycznym wyposa�eniu zmodernizowanego Polo znajduje si� hamulec multikolizyjny. Zapobiega on bezw�adnemu przemieszczaniu si� samochodu po zderzeniu. W wersji Cross nie dokupimy aktywnego tempomatu z automatyczn� regulacj� odleg�o�ci oraz funkcj� zapobiegaj�c� kolizji przy ma�ej pr�dko�ci. Z kolei system rozpoznaj�cy zm�czenie kierowcy montowany jest jedynie w wersji Highline.Baga�nik ma 280 litr�w pojemno�ci. W uporz�dkowaniu w nim rzeczy pomaga podw�jna pod�oga, kt�ra nale�y do fabrycznego wyposa�enia. Na samym dole umieszczono dojazdowe ko�o zapasowe z narz�dziami potrzebnymi do jego wymiany. Je�li potrzebujemy wi�cej miejsca mo�emy z�o�y� dzielone asymetrycznie (60:40) oparcia kanapy. Maksymalna pojemno�� wynosi 952 litry. Wyr�nikiem wersji Cross s� jeszcze aluminiowe relingi dachowe.Polo wyposa�ono w niewielkie jednostki nap�dowe o pojemno�ciach od 1.0 do 1.4 litra i mocach od 60 do 110 koni mechanicznych. W przypadku silnik�w benzynowych s� to TSI, za� wysokopr�nych TDI. Wszystkie wsp�pracuj� z 5-biegow� skrzyni� bieg�w, jedynie w najmocniejszych wersjach dost�pna jest skrzynia manualna z sz�stym biegiem lub DSG o 7-prze�o�eniach.

Decyduj�c si� na wersj� Cross wybiera� mo�emy jedynie pomi�dzy moc� (90 lub 110 KM) i jedn� z wy�ej wymienionymi skrzyniami bieg�w. Baz� jest 4-cylindrowy silnik TSI o pojemno�ci 1.2 litra. Zastosowana technologia BlueMotion obejmuje system start/stop oraz odzyskiwanie energii w trakcie hamowania. Z os�ony silnika tak�e usuni�to wszelkie oznaczenia.

S� jeszcze dwa skrajnie r�ne oblicza Polo. Zwolennicy ekologii mog� wybra� wersj� BlueMotion z dieslem 1.4 TDI 75 KM. �rednie spalanie - wed�ug producenta - wynosi 3,1 l/100 km przy emisji dwutlenku w�gla na poziomie 82 g/km. Fani mocniejszych wra�e� maj� do dyspozycji GTI z silnikiem benzynowym 1.8 TSI i moc� 192 KM. �rednie zu�ycie paliwa zwi�ksza si� do 5,6 l/100 km, a emisja CO2 do 129 g/km. By� mo�e triumf w kolejnym sezonie WRC zostanie uczczone Polo R.

Kupuj�c Polo warto zdecydowa� si� na praktyczniejsz� wersj� 5-drzwiow�. Cross to propozycja dla os�b chc�cych odr�ni� si� od innych. Nieco wi�kszy prze�wit zadowoli osoby uprawiaj�ce aktywny tryb �ycia w terenie, za� monta� baga�nika rowerowego u�atwi� fabrycznie montowane relingi dachowe. To tak�e alternatywa dla os�b mieszkaj�cych na uboczu, kt�re do dojazdu nie potrzebuj� nap�du na obie osie.Testowany model: Volkswagen Polo Cross 1.2 TSI 110 KM, 6-biegowa skrzynia manualna, pr�dko�� maksymalna 190 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 9,8 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,0 l/100 km, emisja CO2 110 g/km, wyposa�enie Cross, cena podstawowa 70 190 z�otych.

Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 3987 mm, rozstaw osi 2469 mm, szeroko�� (z lusterkami) 1901 mm, wysoko�� 1453 mm, prze�wit 175 mm, pojemno�� baga�nika 280/952 l, �rednica zawracania 10,9 m, pojemno�� zbiornika paliwa 45 l, masa w�asna 1165 kg, �adowno�� 396-490 kg.

Testy zderzeniowe EuroNCAP: rok 2009, bezpiecze�stwo doros�ych 32 punkty (90 proc. maksymalnej oceny), bezpiecze�stwo dzieci 42 (86), ochrona pieszych 15 (41), systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 5 (71). W 2012 roku dodano wyr�nienie Advanced Rewards za hamulec multikolizyjny.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry