portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Volkswagenie Tiguan - wyposażenie samochodu
WEEKEND | Światła • VW ID.5 • Nauka jazdy • AC na elektryki • Polskie drogi
MATERIAŁ PARTNERA | Arktyczny milesPLUS® diesel na zimowe wyzwania

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Volvo XC60 D3

Dziecko w Volvo XC60 - wyposa�enie samochodu
25-08-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W Volvo XC60 dop�aci� trzeba za wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era. W�r�d opcji znajduje si� r�wnie� podwy�szenie dla starszych dzieci, kt�re zintegrowano ze skrajnymi miejscami na kanapie.

Wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era (oznaczony w cenniku jako PACOS) jest opcj�, za kt�r� dop�aci� trzeba 390 z�otych w ka�dej wersji wyposa�enia Volvo XC60. Takie rozwi�zanie by�o kiedy� promowane przez szwedzki koncern i w tym przypadku przypomina o d�ugim sta�u tego modelu na rynku. Wy��cznik umieszczony jest w prawym boku kokpitu i dost�p do niego mo�liwy jest dopiero po pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany statusu poduszki - zgodnie z widniej�cym schematem - potrzebny jest kluczyk od zap�onu silnika. W przypadku testowanego przez nas egzemplarza schowano go w pilocie bezkluczykowego systemu otwierania drzwi i uruchomienia silnika (opcja Personal Car Communication z uk�adem Keyless Drive kosztuje 3860 z�otych).Panel z informacj� o statusie przedniej poduszki powietrznej pasa�era umieszczono nad lusterkiem wstecznym. O aktywnie dzia�aj�cej poduszce informuje nas pod�wietlenie (przez 60 sekund od chwili uruchomienia silnika) standardowego piktogramu.Po dezaktywacji poduszki pod�wietla si� (na sta�e podczas pracy silnika) napis Passenger Airbag Off z dodatkowym piktogramem.Po obu stronach os�on przeciws�onecznych pasa�era umieszczono ostrze�enie przed ustawieniem na tym miejscu fotelika dzieci�cego odwr�conego ty�em do kierunku jazdy.Ostrze�enia maj� form� uniwersalnych - i obecnie powszechnie stosowanych - piktogram�w.Ostrze�enie to, w formie tradycyjnego piktogramu, powt�rzono na prawym s�upku B. Jest on widoczny podczas otwierania przednich drzwi.W plecach kanapy umieszczono (nieoznaczone) 3 dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w Isofix (tzw. top-tether).Na skrajnych miejscach kanapy umieszczono pary mocowa� Isofix. S� one schowane g��boko pomi�dzy oparcie i siedzisko, na ich oznaczeniach brak symbolu i-Size. To kolejny znak �wiadcz�cy o d�ugim sta�u Volvo XC60 na rynku.Kanap� Volvo XC60 mo�na wyposa�y� w dwa zintegrowane podwy�szenia dla starszych dzieci. Dop�ata do nich wynosi 1240 z�otych. Korzystniejszym wyborem jest pakiet Family (1600 z�), kt�ry dodatkowo zawiera wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era (osobno 390 z�) oraz elektryczn� blokad� mo�liwo�ci otwarcia tylnych drzwi od �rodka (osobno 440 z�). Do podwy�sze� warto jeszcze dokupi� specjalne plecy z zag��wkiem zabezpieczaj�cym g�ow� dziecka (820 z�).Ka�da wersja wyposa�enia Volvo XC60 posiada elektryczn� regulacj� bocznych szyb. Kierowca mo�e zablkowa� ich dzia�anie wci�ni�ciem przycisku znajduj�cego si� w panelu swoich drzwi. Po blokadzie kierowca nadal mo�e sterowo� szybami. Wszystkie szyby otwieraj� si� i zamykaj� automatycznie, dlatego wyposa�ono je w funkcj� zapobiegaj�c� przyci�ciu palc�w. W testowanym egzemplarzu do przycisku blokuj�cego regulacj� szyb dodano funkcj� Power Child Lock (opcja w ka�dej wersji wyposa�enia za 440 z�otych). Dzi�ki temu jednocze�nie aktywuje si� blokada otwarcia tylnych drzwi od �rodka.Po za��czeniu blokady na zegarze pr�dko�ciomierza wy�wietla si� stosowny komunikat. Jest on widoczny tak�e w chwili wy��czenia silnika.W tym samym miejscu pojawia siďż˝ teďż˝ komunikat o dezaktywacji blokady drzwi.Do testowanego przez nas egzemplarza XC60 wybrano sk�rzan��tapicerk� z elementami z winylu (dop�ata do wersji wyposa�enia Momentum wynosi 7580 z�). Sk�r� pokryto tak�e plecy foteli, co u�atwia usuwanie zabrudze� pozostawionych przez buty dzieci siedz�cych w fotelikach. W�r�d opcji - za 220 z� - oferowana jest dodatkowa os�ona na plecy foteli.

Przyciemniane szyby z ty�u (tu ich nie by�o) w ka�dej wersji wyposa�enia wymagaj� dop�aty 1930 z�otych. Volvo oferuje jeszcze zas�on� przeciws�oneczn��na drug� par� bocznych drzwi (520 z�) i na szyb� baga�nika (680 z�).

Komfort dzieciom siedz�cym z ty�u podnosi osobny nawiew (dwustrefowa klimatyzacja automatyczna jest standardem), kt�rego kratki umieszczono w s�upkach B. Zasilanie do urz�dze� multimedialnych mo�na pod��czy� do gniazda 12V umieszczonego na ko�cu �rodkowego tunelu. W zamykanym pod�okietniku pomi�dzy przednimi fotelami znajduje si� gniazdo USB i audio typu Jack (niedost�pne w bazowej wesji Kinetic) oraz kolejne gniazdo 12V.W baga�niku ka�dej wersji Volvo XC60 znajdziemy cztery uchwyty do mocowania siatki lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Do testowanej wersji Momentum dok�adana jest elastyczna siatka oddzielaj�ca przestrze� baga�ow� od kabiny pasa�erskiej (opcja w Kinetic za 550 z�otych). Otwory do jej mocowania znajduj� si� w okolicach s�upka C. Na li�cie akcesori�w znajduj� si� m.in. dodatkowe maty ochronne na pod�og� baga�nika oraz siatki i listwy zabezpieczaj�ce.Od wersji wyposa�enia Momentum w baga�niku montowane jest kolejne - trzecie ju� - gniazdo 12V.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry