portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Plusy i minusy - SEAT Ateca 4Drive facelifting
Z RYNKU | Podsumowanie sprzedaży 2022 - prym Toyoty, utrzymanie Skody i awans Kii
MATERIAŁ PARTNERA | Zimowa oferta już dostępna na stacjach Circle K

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Informacje | Przegl�d mijaj�cego tygodnia

Aktualno�ci, nowo�ci i ciekawostki
23-24-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Fiat, Renault, BMW, Ford, Hankook

W ci�gu tygodnia otrzymujemy kilkadziesi�t maili z informacjami, kt�rych nie jeste�my w stanie wykorzysta� w bie��cych publikacjach. Nic straconego, co weekend zrobimy przegl�d najciekawszych i nie zawsze zwi�zanych z bezpiecze�stwem na drodze.


Fiat 124 Spider
Nowe Renault Koleos zadebiutuje w Chinach
Limitowana edycja BMW Cruise M Bike
Ford testuje jazd� w ciemno�ciach
Laufenn, nowa marka opon w Europie


Fiat 124 Spider

Polscy dilerzy Fiata rozpocz�li przyjmowanie zam�wie� na nowe wcielenie roadstera ze sk�adanym mi�kkim dachem. 124 Spider oferowany jest w dw�ch poziomach wyposa�enia, za najta�szy model zap�aci� trzeba 110 tys. z�otych.Fiat 124 Spider by� jedn� z najwa�niejszych premier na tegorocznym salonie samochodowym w Genewie. Chwil� p�niej mogli�my go zobaczy� na Pozna� Motor Show (czytaj tak�e: 10 miejsc, kt�re warto odwiedzi� na Pozna� Motor Show). Auto nawi�zuje do, legendarnego dzi�, modelu z 1966 roku. Teraz mask� znalaz� si� czterocylindrowy, turbodo�adowany silnik 1.4 MultiAir II 16 V o mocy 140 KM. Nap�d na ty� przenosi 6-biegowa skrzynia bieg�w.

W ofercie dost�pne s� dwie wersje wyposa�enia. Pierwsza, nazwana po prostu 124 Spider, zawiera m.in. 4 poduszki powietrzne, aktywne zag��wki przednie i aktywn� mask� silnika unosz�c� si� w ca�o�ci w momencie potr�cenia pieszego, klimatyzacj� manualn� oraz systemem multimedialny z 7-calowym ekranem, radiem cyfrowym i 6 g�o�nikami, w tym dwoma w zag��wku fotela kierowcy. Wersj� t� wyceniono na 110 tys. z�otych.

Drugi poziom wyposa�enia, Lusso, zosta� wzbogacony o tapicerk� sk�rzan�, podgrzewane fotele, elementy stylistyczne oraz pakiet widoczno�� zawieraj�cy adaptacyjne �wiat�a przednie, spryskiwacze reflektor�w, tylne �wiat�a z diodami LED, a tak�e czujnik zmierzchu i deszczu. Dodatkowo zmieniono w nim ko�a z 16- na 17-cali. Za tak wyposa�ony model zap�aci� trzeba 117 tys. z�otych.

Nowe Renault Koleos zadebiutuje w Chinach

Nowe Renault Koleos zadebiutuje na salonie samochodowym w Pekinie. Miejsce to nie zosta�o wybrane przypadkowo, bowiem ten model ma teraz podbi� rynek dalekowschodni.Koleos obecny jest na rynku r�wno od 10 lat. SUV ten otrzyma� logo Renault w ramach wsp�pracy z Nissanem. R�wnie� II-generacja bazuje na X-Trail, jednak francuski koncern nie zdradza jeszcze zbyt wielu szczeg��w. Wszystko wiadomo b�dzie po oficjalnej premierze, kt�ra nast�pi ju� w najbli�szy poniedzia�ek, 25 kwietnia, podczas salonu samochodowego w Pekinie.

O wadze plan�w dla tego modelu na chi�skim rynku �wiadczy r�wnie� fakt, �e na pocz�tku tego roku Renault uruchomi�o nowy zak�ad w miejscowo�ci Wuhan.

Renault Koleos facelifting 2013
· Pierwsze wraďż˝enia | Japoďż˝skie geny, francuska finezja
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
· Plusy i minusy | Z dzieďż˝mi na pokďż˝adzie

Limitowana edycja BMW Cruise M Bike

W�r�d jedno�lad�w z logo BMW znajduj� si�tak�e rowery. Bawarska marka zaprezentowa�a w�a�nie model nawi�zuj�cy do nowego coupe M2.Limitowana wersja roweru bazuje na modelu Cruise Bike. Osadzono go na 28-calowych ko�ach z oponami Continental Cruise Contact, kt�re wyr�niaj� si� m.in. drucianym oplotem, ochron� przed przebiciem i odblaskowym otokiem. Uk�ad hamulcowy tworz� tarcze hydrauliczne marki Shimano, za� komfort jazdy podnosi 30-biegowa przerzutka. Dla podkre�lenia zwi�zku z coupe aluminiow� ram� pomalowano tym samym metalicznym lakierem Long Beach Blue, a na ramie pojawi� si� kultowy znaczek "M".

Wszystkie rowery BMW z serii Cruise Bike oferowane s� w trzech rozmiarach: S od 160 cm, M od 175 cm i L od 185 cm wzrostu. Ich cena w Polsce waha si� pomi�dzy 4,5 a 5,5 tys. z�otych. Limitowana wersja wyprodukowana zosta�a w liczbie 1500 sztuk i dost�pna jest na zam�wienie.

Ford testuje jazd� w ciemno�ciach

Ford wykona� kolejny krok w kierunku popularyzacji samochod�w autonomicznych. Niedawno Fusion Hybrid samodzielnie pokona� testow� tras� w... absolutnych ciemno�ciach.Coraz cz�ciej otrzymujemy informacje o kolejnych, i udanych, testach samochod�w prowadzonych bez wi�kszej ingerencji cz�owieka. Co wi�cej odbywaj� si� one ju� na drogach publicznych. Ford, w ramach prowadzonego programu Smart Mobility, zdecydowa� si� na jazd� bez... w��czonych �wiate�. P�ki co test ten mia� miejsce na zamkni�tym terenie o�rodka Ford Arizona Proving Ground w Stanach Zjednoczonych.

Do autonomicznej jazdy samochodu wykorzystuje si� przede wszystkim mapy 3D w wysokiej rozdzielczo�ci. Ca�y system jest na bie��co monitorowany uk�adem kamer i czujnik�w, kt�re odczytuj� dane z ustawionych znak�w drogowych, linii wymalowanych na drodze oraz odnosz� si� do charakterystycznych punkt�w, jak budynki czy znaki. Do jazdy bez w��czonych �wiate� wykorzystano radar LIDAR. Dzia�a on na podczerwieni i podczas skanowania generuje 2,8 miliona impuls�w na sekund�.

"Dzi�ki zastosowaniu czujnik�w LiDAR samochody testowe nie s� uzale�nione od warunk�w o�wietleniowych na zewn�trz ani od kamer, kt�re wykrywaj� bia�e linie namalowane na asfalcie" - powiedzia� Jim McBride, kierownik Forda ds. technicznych w dziale samochod�w autonomicznych - "Tak naprawd� LiDAR pozwala samochodowi autonomicznemu na poruszanie si� w ciemno�ci z r�wn� �atwo�ci�, co w ci�gu dnia".

"Siedz�c w aucie czu�em, �e si� poruszamy, ale gdy wyjrza�em przez okno widzia�em tylko ciemno��" - doda� Wayne Williams, in�ynier i specjalista ds. bada� Forda - "Siedzia�em z ty�u i �ledzi�em tor ruchu auta w czasie rzeczywistym na ekranie komputera. Przyznaj�, �e samoch�d precyzyjnie pokonywa� kr�t� tras�".

Laufenn, nowa marka opon w Europie

Firma Hankook zdecydowa�a si� na wprowadzenie w Europie nowej marki Laufenn. Jej oferta ma trafi� do segmentu opon popularnych, za� debiut rozpoczyna od trzech modeli na lato.Opona S Fit EQ (w rozmiarach od 15 do 19 cali) posiada asymetryczny bie�nik z czterema rowkami wzorem bie�nika Aqua Hydro, co ma zapewni� skuteczne odprowadzanie wody i hamowanie na mokrych nawierzchniach drogi. Opona dedykowana jest do samochod�w o wy�szych osi�gach.

Z kolei do samochod�w z ni�szych klas (okre�lonych przez Hankook jako turystyczne) przeznaczona jest opona Laufenn G Fit EQ (13-17 cali). R�wnie� opracowano j� pod k�tem optymalnego odprowadzania wody, jak i mniejszego oporu toczenia co wp�ywa na poziom zu�ycia paliwa i ha�asu.

Ostatni� z nowo�ci jest opona X Fit Van (14-16 cali), kt�r� r�wnie��mo�na montowa� w samochodach dostawczych. W tym przypadku dodano liczne kontury 3D, wzmocniono �rodkowe �ebra, za� dwuwarstwowa konstrukcja osnowy i wzmocnienie opasania zwi�ksza wytrzyma�o�� przy przewo�eniu ci�szych �adunk�w.

W ofercie marki Laufenn znajd� si� r�wnie��zim�wki Fit i Fit Ice. Wszystkie opony zosta�y opracowane w Europejskim Centrum Technologicznym Hankook w Hanowerze, za� ich produkcja odbywa si� w fabryce na W�grzech.
 

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry