PRZEPISY

Ograniczenia prędkości

Czym jest „bezpieczna prędkość”?

11.08.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: policja

Początek przedłużonego sierpniowego weekendu zbiega się z ogólnoeuropejską akcją „Speed”. Policja zapowiada wzmożone kontrole prędkości, ale też apeluje, aby przestrzegać obowiązujących ograniczeń bez względu na tego rodzaju działania.

Akcja Prędkość - Czy jest bezpieczna prędkość na drodze

Akcja „Speed” została przed laty zainicjowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL). Tego samego dnia funkcjonariusze ze wszystkich krajów naszego kontynentu prowadzą kontrolę prędkości. Wykorzystywane są zarówno urządzenia statyczne, jak i dynamiczne z użyciem pojazdów wyposażonych w wideo rejestratory. Zostają także ustawione kaskadowe kontrole prędkości - w dwóch lub trzech następujących po sobie miejscach na tym samym odcinku drogi.

Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów zawsze, bez względu na zapowiadane akcje. Jednocześnie przypominają, że:

„bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do obowiązujących limitów prędkości, natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności”

Limity prędkości na polskich drogach

Przy tej okazji „drogówka” przypomina obowiązujące w Polsce ograniczenia prędkości:

 • strefa zamieszkania - 20 km/h

 • obszar zabudowany - 50 km/h

 • droga jednojezdniowa poza obszarem zabudowanym - 90 km/h

 • droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym - 100 km/h

 • droga ekspresowa o przekroju jednej jezdni - 100 km/h

 • droga ekspresowa o przekroju dwóch jezdni - 120 km/h

 • autostrady - 140 km/h

Punkty i mandaty za nieprzestrzeganie prędkości

Od połowy września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. Ich liczba zależna jest od przedziału przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Dodatkowo przy nieprzestrzeganiu jej powyżej 31 km/h wprowadzono tzw. recydywę. Jest ona liczona przez okres dwóch lat od daty popełnienia pierwszego wykroczenia. W tym czasie kwota mandatu mnożona jest razy dwa.

Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości:

 • (kod E01) o więcej niż 70 km/h: 15 pkt. - 2500 zł (5000 zł)

 • (kod E02) od 61 do 70 km/h: 14 pkt. - 2000 zł (4000 zł)

 • (kod E03) od 51 do 60 km/h: 13 pkt. - 1500 zł (3000 zł)

 • (kod E04) od 41 do 50 km/h: 11 pkt. - 1000 zł (2000 zł)

 • (kod E05) od 31 do 40 km/h: 9 pkt. - 800 zł (1600 zł)

 • (kod E06) od 26 do 30 km/h: 7 pkt. - 400 zł

 • (kod E07) od 21 do 25 km/h: 5 pkt. - 300 zł

 • (kod E08) od 16 do 20 km/h: 3 pkt. - 200 zł

 • (kod E09) od 11 do 15 km/h: 2 pkt. - 100 zł

 • (kod E10) do 10 km/h: 1 pkt. - 50 zł

Według statystyk najczęściej zabija „prędkość”

W 2022 roku na polskich drogach doszło do 21 322 wypadków (dane raport policji „Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku”). Do niemal 91 procent z nich przyczynili się kierujący. Najczęstszą przyczyną było „nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu” (23,4 proc.). Kolejna, z niewielką różnicą 0,3 procent, to „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu".

Nieco odwrotnie rozkładają się proporcje wśród rannych - odpowiednio 24,1 proc. i 24,3 proc.

Zupełnie inaczej było wśród zabitych. Z powodu „nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu” zginęło niemal 11 proc. z wszystkich ofiar śmiertelnych. Natomiast „prędkość” była przyczyną aż 38,6 proc. zgonów.

Komentarz redakcji

Dane opublikowane w raporcie „Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku” nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny. Na wypadek może nałożyć się kilka przyczyn, ich klasyfikacja zależy między innymi od funkcjonariuszy będących na miejscu zdarzenia.

Pod pojęciem „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu” kryje się także nie przestrzeganie ograniczeń prędkości widniejących na znakach drogowych. Z kolei hasło „prędkość zabija” fałszuje rzeczywistość, bowiem odpowiedzialny za nią jest wyłącznie kierujący pojazdem. Stąd też w tekście słowo „prędkość” ujęliśmy w cudzysłów.