POLSKIE DROGI

Aktualności | 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie na rozwój bezpiecznej sieci dróg w Polsce

04.05.2024 | oprac. redakcja | foto: GDDKiA/archiwum

GDDKiA podsumowała inwestycje zrealizowane po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dzięki współfinansowaniu powstały między innymi trzy tysiące kilometrów dróg szybkiego ruchu. W dużej mierze przełożyło się to na spadek wypadków, poszkodowanych i ofiar śmiertelnych.

20 lat Polski w Unii Europejskiej, współfinansowanie inwestycji drogowych

Pierwszego maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. W tym dniu sieć dróg szybkiego ruchu liczyła 720 kilometrów. Większość z nich powstała po zmianie ustroju państwa w 1989 roku dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach programu PHARE (Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies) oraz Funduszu Spójności.

Kolejne zostały pozyskane z tytułu przynależności do Unii Europejskiej. Pula dofinansowania z dwóch dekad wyniosła 104 mld złotych. Z kolei z budżetu naszego państwa wydano 130 mld złotych. Za te kwoty zrealizowano ponad 2930 kilometrów dróg ekspresowych i 970 kilometrów autostrad. Ponadto przebudowano 1300 kilometrów dróg niższych kategorii, które powstały w czasach PRL.

Rozwój infrastruktury drogowej to mniej wypadków i ofiar

Bez wątpienia inwestycje te przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Jak wynika z policyjnych statystyk w 2004 roku odnotowano 51 069 wypadków i 424 938 kolizji. W ich następstwie 64 661 osób zostało rannych, a 5712 poniosło śmierć.

Z kolei w 2023 roku doszło do 20 936 wypadków (spadek o 30 133 zdarzeń, czyli o 60 proc.) i 365 991 kolizji (-58 947 zdarzeń, -14 proc.). Bilans to 24 125 poszkodowanych (-40 536 osób, -63 proc.) i 1893 zabitych (-3819 osób, -67 proc.).

Dla lepszego zobrazowania sytuacji. W 2004 roku zarejestrowanych w Polsce było 16 701 072 pojazdów silnikowych. Dwie dekady później 35 915 484 pojazdów. Oznacza to wzrost o 19 214 412 pojazdów (+115 proc.).

Cel - osiem tysięcy dróg szybkiego ruchu

W najbliższych latach GDDKiA wybuduje (część z nich jest już na etapie zaawansowanych realizacji) ponad 5000 kilometrów ekspresówek i 130 kilometrów autostrad (A2 i A50). Zostanie też zakończony rządowy program budowy 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych. Ich łączna długość przekroczy 1300 kilometrów.

W ramach modernizacji zostaną przebudowany poniemiecki odcinek autostrady A4. Wzrost ruchu drogowego wymusza też rozbudowę o dodatkowy pas fragmentów pozostałych autostrad.

Częściowe finansowe tych inwestycji zapewniają Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (18,4 mld zł), program Łącząc Europę (438 mln euro) oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (około 2,5 mld zł).