WYPADKI DROGOWE

Statystyki wypadków drogowych | 2023

Bezpieczeństwo na polskich drogach - wstępne dane za 2023

03.01.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: policja

Wiele wskazuje, że rok 2023 był kolejnym, w którym nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. W policyjnych statystykach figurują cztery dni bez ofiary śmiertelnej i jeden, w którym zginęło aż 15 osób.

Wypadki drogowe - wstępne podsumowanie roku 2023, statystyki dzienne policji

Według statystyk dziennych w 2023 roku na polskich drogach doszło do 20 340 wypadków. W ich następstwie 22 944 osób zostało rannych, a 1669 osób poniosło śmierć.

Oznacza to, porównując te dane także do wstępnych z 2022 roku, spadek o 130 zdarzeń, 178 poszkodowanych i 6 zabitych. W ostatecznym podsumowaniu statystyki te wzrosły - odpowiednio - o 4, 7 i 13 procent.

Wypadki drogowe - wstępne podsumowanie roku 2023, statystyki dzienne policji, wypadki

Na bazie wstępnych danych najbezpieczniejszym miesiącem 2023 roku był luty. W jego trakcie doszło do 1034 wypadków drogowych. Skrajnym okresem był wrzesień z liczbą 2120 zdarzeń.

Do najmniejszej liczby wypadków, po 18 zdarzeń, doszło 22 stycznia (25 poszkodowanych, 0 zabitych) oraz 12 marca (11 poszkodowanych, 7 zabitych).

Najwięcej wypadków (98) wydarzyło się 14 sierpnia (111 poszkodowanych, 8 zabitych).

Statystyczna średnia dzienna wynosi 56 wypadków drogowych.

Wypadki drogowe - wstępne podsumowanie roku 2023, statystyki dzienne policji, poszkodowani

Pod względem rannych także wyróżnia się luty - 1143 osób. Przeciwieństwem do niego był lipiec - 2365 osób.

Najmniej osób (11) zostało poszkodowanych 12 marca (18 wypadków, 7 zabitych). Najwięcej (113) 23 sierpnia (95 wypadków, 6 zabitych).

Statystyczna średnia dzienna wynosi 63 poszkodowanych.

Wypadki drogowe - wstępne podsumowanie roku 2023, statystyki dzienne policji, ranni

Najmniej osób (96) zginęło w lutym, najwięcej (173) w sierpniu.

W 2023 roku były cztery dni bez ofiar na drodze. To 22 stycznia (18 wypadków, 25 poszkodowanych), 8 luty (24 wypadki, 27 poszkodowanych), 21 kwietnia (56 wypadków, 75 poszkodowanych) oraz 29 sierpnia (54 wypadków, 62 poszkodowanych).

Najtragiczniejszym dniem 2023 roku był 12 sierpnia, w którym zginęło aż 15 osób (90 wypadków, 102 poszkodowanych).

Statystyczna średnia dzienna wynosi 5 ofiar śmiertelnych.

Niemniej warto spojrzeć na wskaźnik liczby wypadków do zabitych w skali danego miesiąca. Najniższy ma wrzesień, bo co w 13 zdarzeniu była ofiara śmiertelna (13,5). Najwyższy ma styczeń, w co 10 zdarzeniu jedna osoba ponosiła śmierć (10,04).

Wypadki drogowe - wstępne podsumowanie roku 2023, statystyki dzienne policji, nietrzeźwi

W 2023 roku policjanci ujawnili 93 214 nietrzeźwych kierujących. Najwięcej takich osób (9590) było w lipcu. Statystyczna średnia dzienna wynosi 255 osób.