PRZEPISY

Aktualności | Nowelizacje przepisów

Nowy taryfikator punktów karnych. Pełna lista 2022

16-09-2022 | opr. redakcja | foto: Lubuska Policja

W sobotę 17 września 2022 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Jego załącznik nr 1 zawiera nowy taryfikator punktów karnych.

Przepisy - nowy taryfikator punktów karnych, 17 września 2022

Wprowadzane zmiany podtrzymują maksymalną liczbę 24 punktów karnych. Jednak „ważność” każdego z nich została wydłużona do dwóch lat. Okres też nie będzie już liczony od daty przyznania, ale od dnia uiszczenia wystawionego mandatu.

Ponadto zniesione zostają kursy reedukacyjne, które pozwalały na „przedterminowe” ujęcie z konta kierującego posiadanych punktów karnych.


REKLAMA

A. Naruszenia o charakterze szczególnym


 • (A01) Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo - 15 pkt.

 • (A02) Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia - 12 pkt.

 • (A03) Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 15 pkt.

 • (A04) Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 15 pkt.

 • (A05) Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - 15 pkt.

 • (A06) Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia - 10 pkt.

 • (A07) Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu - 8 pkt.

 • (A08) Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu - 8 pkt.

 • (A09) Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim - 15 pkt.


B. Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych


 • (B01) Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 15 pkt.

 • (B02) Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 15 pkt.

 • (B03) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście - 15 pkt.

 • (B04) Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia - 15 pkt.

 • (B05) Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 12 pkt.

 • (B06) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - 10 pkt.

 • (B07) Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 8 pkt.

 • (B08) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 8 pkt.

 • (B09) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 8 pkt.

 • (B10) Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 8 pkt.

 • (B11) Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych - 8 pkt.

 • (B12) Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku - 6 pkt.


C. Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych


 • (C01) Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu - 15 pkt.

 • Niezastosowanie się do:

  - (C02) sygnałów świetlnych - 15 pkt.

  - (C03) sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - 15 pkt.

  - (C04) sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego - 15 pkt.

 • (C05) Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką - 6 pkt.

 • Niestosowanie się do znaków:

  - (C06) B-2 „zakaz wjazdu” - 8 pkt.

  - (C07) B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” - 8 pkt.

  - (C08) B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” - 5 pkt.

  - (C09) C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” - 5 pkt.

  - (C10) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” - 5 pkt.

  - (C11) P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” - 5 pkt.

  - (C12) P-4 „linia podwójna ciągła” - 5 pkt.

  - (C13) B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 4 pkt.

  - (C14) B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” - 3 pkt.

  - (C15) B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” - 2 pkt.

 • (C16) Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 8 pkt.

 • Niestosowanie się do znaków:

  - (C17) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking - miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 - 6 pkt.

  - (C18) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 6 pkt.

  - (C19) B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju” - 1 pkt.

 • (C20) Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów - 1 pkt.

D. Naruszenia przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów


 • (D01) Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch - liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem A02, A06 albo A08.

 • (D02) Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 pkt.

 • (D03) Naruszenie zakazu zawracania - 5 pkt.

 • (D04) Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej - 12 pkt.

 • (D05) Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu - 4 pkt.


E. Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości


 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

  - (E01) o więcej niż 70 km/h - 15 pkt.

  - (E02) od 61 do 70 km/h - 14 pkt.

  - (E03) od 51 do 60 km/h - 13 pkt.

  - (E04) od 41 do 50 km/h - 11 pkt.

  - (E05) od 31 do 40 km/h - 9 pkt.

  - (E06) od 26 do 30 km/h - 7 pkt.

  - (E07) od 21 do 25 km/h - 5 pkt.

  - (E08) od 16 do 20 km/h - 3 pkt.

  - (E09) od 11 do 15 km/h - 2 pkt.

  - (E10) do 10 km/h - 1 pkt.

 • (E11) Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym - 5 pkt.


F. Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania


 • (F01) Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony - 8 pkt.

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:

  - (F02) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany - 10 pkt.

  - (F03) silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 10 pkt.

  - (F04) silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi - 10 pkt.

  - (F05) silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany - 10 pkt.

  - (F06) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim - 10 pkt.

  - (F07) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany - 10 pkt.

 • (F08) Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” - 15 pkt.

 • (F09) Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 10 pkt.

 • (F10) Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 6 pkt.

 • (F11) Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu - 6 pkt.


G. Naruszenia przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych


 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

  - (G01) od zmierzchu do świtu - 6 pkt.

  - G02) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 2 pkt.

  - (G03) w okresie od świtu do zmierzchu - 2 pkt.

  - (G04) w tunelu, niezależnie od pory doby - 6 pkt.

 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

  - (G05) przednich - 2 pkt.

  - (G06) tylnych - 2 pkt.

 • (G07) Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia - 3 pkt.

 • (G08) Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 4 pkt.


H. Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym


 • Naruszenie zakazu cofania:

  - (H01) na drodze ekspresowej lub autostradzie - 10 pkt.

  - (H02) w tunelu, na moście lub wiadukcie - 6 pkt.

  - (H03) Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony - 6 pkt.

 • (H04) Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu - 3 pkt.

 • (H05) Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie - 5 pkt.

 • (H06) Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” - 6 pkt.

 • (H07) Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem - 5 pkt.

 • (H08) Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym - 5 pkt.

 • (H09) Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 12 pkt.

 • Naruszenie zakazu:

  - (H10) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 15 pkt.

  - (H11) wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 15 pkt.

  - (H12) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 15 pkt.

  - (H13) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 4 pkt.

 • (H14) Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 8 pkt.

 • (H15) Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 5 pkt.

 • (H16) Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej - 2 pkt.

 • (H17) Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku - 10 pkt.

 • Zatrzymanie pojazdu:

  - (H18) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - 5 pkt.

  - (H19) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania - 5 pkt.

  - (H20) w tunelu, na moście lub na wiadukcie - 5 pkt.

 • (H21) Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu - 10 pkt.

 • (H22) Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu - 8 pkt.

 • (H23) Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych - 15 pkt.

 • (H24) Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu - 6 pkt.

 • (H25) Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 5 pkt.

 • (H26) Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - 5 pkt.

 • (H27) Wjeżdżanie na pas między jezdniami - 5 pkt.

 • (H28) Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodami H18-H20 - 1 pkt.


J. Naruszenia przepisów dotyczących przewożenia osób


 • (J01) Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - 5 pkt.

 • (J02) Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - 10 pkt.

 • (J03) Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - 15 pkt.

 • (J04) Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych - 5 pkt.

 • (J05) Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych - 8 pkt.

 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

  - (J06) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym - 5 pkt.

  - (J07) kierującego innym pojazdem - 4 pkt.

 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

  - (J08) kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne - 5 pkt.

  - (J09) kierującego innym pojazdem - 4 pkt.

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

  - (J10) 1 osobę - 6 pkt.

  - (J11) 2 osoby - 7 pkt.

  - (J12) 3 osoby - 8 pkt.

  - (J13) 4 osoby - 9 pkt.

  - (J14) 5 osób - 10 pkt.

  - (J15) 6 osób - 11 pkt.

  - (J16) 7 osób - 12 pkt.

  - (J17) 8 osób - 13 pkt.

  - (J18) 9 osób - 14 pkt.

  - (J19) 10 osób lub więcej - 15 pkt.

 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

  - (J20) liczba osób przekracza pięć - 6 pkt.

  - (J21) osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy - 6 pkt.

 • (J22) Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodami E01-E10, C08-C16, C17 i C18 - 5 pkt.

 • (J23) Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodami E01-E10 - 5 pkt.

 • (J24) Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem - 10 pkt.

Czy punkty karne za naruszenia w ruchu drogowym się sumują?

Odpowiedź na to pytanie zawarto w treści rozporządzenia i tak w § 3. czytamy:

2. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia popełnione przez tego kierującego, przypisując każdemu z tych naruszeń odpowiadającą mu liczbę punktów.

3. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń:

1) oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami od C06 do C12, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy;

2) oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami od G01 do G04, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, któremu odpowiada największa liczba punktów, a jeżeli jest ona równa – temu, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

4. Jeżeli w związku z wyprzedzaniem nie więcej niż jednego pojazdu, zespołu pojazdów albo jednej kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych kierujący dopuścił się dwóch lub większej liczby naruszeń oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodami B02, C12 lub od F01 do F08, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, któremu odpowiada największa liczba punktów, a jeżeli jest ona równa – temu, którego kod ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.

5. Jeżeli naruszenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A01, kierującemu przypisuje się punkty wyłącznie w liczbie odpowiadającej temu przestępstwu. Naruszenia, które przyczyniło się do popełnienia przestępstwa oznaczonego kodem A01, nie wpisuje się do ewidencji.

6. Jeżeli kierujący spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do ewidencji wpisuje się naruszenie oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A02 albo A06 oraz zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia naruszenie będące przyczyną spowodowania zagrożenia. Punkty przypisuje się wyłącznie za naruszenie, któremu odpowiada większa ich liczba, a jeżeli jest ona równa – za naruszenie oznaczone kodem A02 albo A06.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do naruszenia oznaczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A08.

8. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem naruszenia zakwalifikowanego jako przestępstwo oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A01 i naruszenia powodującego zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oznaczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem A02, do ewidencji wpisuje się wyłącznie naruszenie oznaczone kodem A01.

9. Naruszenie oznaczone w załączniku nr 1 do rozporządzenia kodem D01 wpisuje się do ewidencji tylko w połączeniu z naruszeniem oznaczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia odpowiednio kodem A02, A06 albo A08.