PORADY

Eksploatacja | Oświetlenie

Bezpłatna kontrola ustawień świateł w samochodzie

20.10.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: ITS i archiwum

Nie obawa o mandat czy punkty karne, ale konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, powinny skłaniać każdego kierowcę do systematycznego dbania o prawidłowe oświetlenie pojazdu. Na bezpłatną kontrolę i korektę ustawień zapraszają organizatorzy akcji „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”.

Porady – bezpłatne kontrole ustawień świateł, gdzie i kiedy w 2023 roku

W okresie jesienno-zimowym szczególnego znaczenia nabiera stan techniczny oświetlenia pojazdów. Pomijając już przepalone żarówki, wciąż niewielu kierowców zwraca uwagę na ustawienie reflektorów. Ich nieodpowiednia pozycja może kierowcy zmniejszyć pole widzenia, bądź oślepić pozostałych uczestników ruchu drogowego.

O konieczności systematycznej kontroli świateł przypomina co roku akcja organizowana przez Instytut Transportu Samochodowego i Policję. Co ważne, w jej ramach prowadzone są bezpłatne badania na wybranych stacjach diagnostycznych w całej Polsce. Ich lista znajduje się pod tym linkiem.

W 2023 roku kontrole świateł zaplanowano na:

 • 21 października,

 • 28 października,

 • 18 listopada,

 • 9 grudnia.


REKLAMA

Kierowco bądź świadom jakich świateł używasz

17 kwietnia 2007 roku wprowadzono w Polsce obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Cztery lata później dyrektywa UE wprowadziła na wyposażenie fabrycznie nowych samochodów osobowych światła do jazdy dziennej. Obejmują one tylko reflektory przednie.

Porady – kierowca powinien kontrolować zmianę świateł do jazdy dziennej na mijania

Od tego czasu znacznie rozwinęła się technologia, chociażby w postaci czujnika zmierzchu, który automatycznie przełącza rodzaj światła. Z reguły reaguje także na zmieniającą się przejrzystość powietrza w pochmurną lub deszczową pogodę. Niemniej kierowca powinien skontrolować prawidłowe działanie tego układu.

Ale po drogach poruszają się również pojazdy, w których takiej zmiany należy dokonać manualnie bądź zamontowano w nich akcesoryjne światła do jazdy w dzień. Ich kierowcy zbyt późno lub wcale nie reagują na zmieniające się otoczenie. W efekcie tył samochodu pozostaje nieoświetlony, co stwarza potencjalne zagrożenie na drodze.

Punkty i mandaty karne za uchybienia dotyczące świateł pojazdu

Obowiązujące w Polsce przepisy nie przewidują kar za jazdę z przepaloną żarówką lub brakiem zapasowej. Nie obligują też kierowcy do natychmiastowej jej wymiany na drodze. Jednakże, poza oczywistymi względami bezpieczeństwa, policjant może uznać pojazd za niesprawny technicznie i zakazać dalszej podróży do czasu usunięcia usterki. A w skrajnych przypadkach zatrzymać dowód rejestracyjny.


Taryfikator punktów karnych wyszczególnia też szereg naruszeń przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych:


 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

  - (G01) od zmierzchu do świtu - 6 pkt.

  - G02) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 2 pkt.

  - (G03) w okresie od świtu do zmierzchu - 2 pkt.

  - (G04) w tunelu, niezależnie od pory doby - 6 pkt.

 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

  - (G05) przednich - 2 pkt.

  - (G06) tylnych - 2 pkt.

 • (G07) Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia - 3 pkt.

 • (G08) Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 4 pkt.


Z kolei taryfikator mandatów nakłada kary za:


 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 zł

 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 zł

 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 zł

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 300 zł

 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł

 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł

 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 zł

 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150 - 300 zł

 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł

 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł

 • Używanie "szperacza" podczas jazdy - 100 zł