PRZEPISY

Okresowe badania techniczne | eCall

Diagnosta (nie)skontroluje eCall na przeglądzie okresowym?

24-07-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wdrożenie najnowszej dyrektywy unijnej w zakresie badania technicznego samochodu osobowego i lekkiego dostawczego wprowadzana nowy element. Diagnosta ma skontrolować obecność i poprawność działania systemu powiadamiania ratunkowego eCall.

Przepisy - kontrola systemu powiadamiania ratunkowego eCall na okresowych badaniach technicznych pojazdu

Planowane zmiany w rozporządzeniu „w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach” wynikają z dyrektywy unijnej z 2014 roku. Siedem lat później rozszerzono jej zakres o system pokładowy eCall.

Jest on obowiązkowym wyposażeniem samochodów osobowych i lekkich dostawczych, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku. Niemniej mógł być stosowany już przed tą datą i w zależności od producenta, modelu oraz wersji być standardem lub opcją. Siłą rzeczy zmiany te dotyczyć będą wyłącznie pojazdów, w których został zamontowany.

Zadaniem systemu eCall jest automatyczne powiadomienie służb ratunkowych (na bazie numeru alarmowego 112) o zaistnieniu wypadku (aktywacja następuje na podstawie sygnałów z czujnika przeciążenia i działania poduszek powietrznych). W praktyce ma skrócić czas reakcji i dotarcia na miejsce zdarzenia, a tym samym podjęcie niezbędnych czynności dla zachowania zdrowia i życia poszkodowanych.

Istotne więc jest jego niezmienne działanie, zarówno pod względem mechanicznym, jak i technicznym w tym łączności radiowej i oprogramowania. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Ujęto to w pkt. 7.13. załącznika do wymienionego rozporządzenia. Diagnosta oprze się na kontroli organoleptycznej chyba, że producent pojazdu udostępnił odpowiednie dane techniczne i złącze do przeprowadzenia testu urządzeniem elektronicznym.

W zakres tych czynności wejdzie sprawdzenie wersji oprogramowania i kodowania, widocznych uszkodzeń, wyświetlanych błędów na desce rozdzielczej, poprawności działania instalacji elektrycznej, akustycznej i radiowej, w tym zawartości przesyłanych danych.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. W przesłanym do Ministerstwa Infrastruktury piśmie zaproponowano zaniechanie tych zmian. W uzasadnieniu czytamy „Stacja kontroli pojazdów nie dysponuje urządzeniami do weryfikacji tej kwestii. W przypadku użycia interfejsu elektronicznego (nie określono jakiego), konieczne jest użycie oprogramowania, które obsługuje pojazdy danej marki, które nie są dostępne dla stacji”.

Czasu na konsultacje i decyzje w tej sprawie pozostało niewiele. Zgodnie z dyrektywą unijną zmiany w rozporządzeniu odnośnie kontroli systemu eCall powinny zostać wprowadzone 27 września 2022 roku.