PRZEPISY

Aktualności | Nowelizacje przepisów

Mniejsze opłaty przy zakupie pojazdu

05-09-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym znosi wydawanie karty pojazdu i nalepki kontrolnej. To kolejna część tzw. pakietu deregulacyjnego.

Przepisy - zniesienie nalepki kontrolnej i karty pojazdu

Zmiany weszły w życie 4 września 2022 roku. To niedziela, więc praktycznie nastąpiło to dzień później w poniedziałek. Od teraz nowy właściciel pojazdu poniesie mniejsze opłaty.

Z obiegu zniknęła bowiem nalepka kontrolna (z numerem rejestracyjnym) umieszczana na przedniej szybie. Jej koszt wynosił 18,50 złotych plus złotówka lub 50 groszy opłaty ewidencyjnej.

Fakt ten pozwala - bo nie nakłada obowiązku - na zdjęcie nalepki z użytkowanego już pojazdu. Trzeba jednak liczyć się z trudnościami z jej fizycznym usunięciem.

Drugą zmianą jest wycofanie karty pojazdu. Za jej wydanie przy pierwszej rejestracji w Polsce, a więc także w przypadku auta sprowadzonego zza granicy, trzeba było zapłacić 75 złotych.

W przypadku obecnych posiadaczy karty pojazdów nie ma obowiązku przekazywania jej nowemu właścicielowi przy sprzedaży.

Wycofanie naklejki kontrolnej i karty pojazdu są kolejnymi etapami tzw. pakietu deregulacyjnego. W jego ramach między innymi zniesiono obowiązek posiada przy sobie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Dokumentu tego nie trzeba też wymieniać, jeśli zabraknie w nim miejsca na kolejne pieczątki z badania technicznego.

Od 31 stycznia 2022 roku po zakupie używanego auta można też zachować dotychczasowe numery rejestracyjne bez względu na miejscowość zameldowania (wyjątkiem są tzw. czarne tablice lub białe z symbolem polskiej flagi). Można też czasowo - z powodu konieczności naprawy - wycofać z ruchu samochód osobowy.