POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - czerwiec 2022

29-06-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Chrzanów z Trzebinią i spoza podstawowej listy Dobre Miasto.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Chrzanów i Trzebinia

Chrzanów i Trzebinia

W województwie małopolskim zaplanowano 7 nowych obwodnic w ciągu dróg krajowych. Jedną z miejscowości na tej liście jest Trzebinia (DK79). Będzie ona jednak wspólnym obejściem dla pobliskiego Chrzanowa. Stąd też jej długość wyniesie aż 16 kilometrów.

GDDKiA podpisała właśnie umowę na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W jego ramach zostanie opracowana dokumentacja projektowa - wiadomo, że będzie to droga (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwóch jezdni. Dokument ten będzie podstawą do złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Jej uzyskanie także należy do wykonawcy umowy, którym jest firma Multiconsult Polska (10,8 mln zł). Na wykonanie tych zadań przewidziano 43 miesiące.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Dobre Miasto

Dobre Miasto

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano pięć obwodnic. Na tej liście nie ma jednak Dobrego Miasta. Zostało wpisane jako rezerwowe i teraz dzięki zaangażowaniu finansowemu urzędu gminy inwestycja będzie realizowana (wkład 1,5 mln zł).

Właśnie ogłoszono dla tej obwodnicy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Termin składania ofert mija 28 lipca 2022.

Obwodnica o długości 8 kilometrów powstanie w ciągu DK51. Tu też zaplanowano obejście miejscowości Dywity i Smolajny. Z tą ostatnią, która jest już w budowie, będzie się łączyć.

POLECAMY