POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Budowa 100 obwodnic - kwiecień 2021

29-04-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

W lutym 2020 rząd ogłosił nowy program budowy 100 obwodnic. Dziesięcioletni plan jest nie tylko ambitny, ale i ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie śledzimy postępy na nich, dziś Blachownia, Brześć Kujawski, Ciechanów, Człuchów, Gostyń, Gryfino, Kolbuszowa, Kruszwica, Łuków, Miejsce Piastowe, Prudnik, Przemyśl, Sidzina, Smolajny, Starogard Gdański, Strykowo, Strzelno, Sztabin, Sztum i Żodyń.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Brześć Kujawski, Kruszwica i Strzelno

W województwie kujawsko-pomorskim zaplanowano 6 obwodnic. W kwietniu 2021 GDDKiA zakończyła przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji dla trzech z nich: Brześcia Kujawskiego (droga krajowa nr 62, długość 9 km), Kruszwicy (DK 62, 7 km) i Strzelna (DK15/DK25, 8,5 km).

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Trakt (spółka komandytowa - lider, spółka z o.o. - partner), podpisanie umowy planowane jest na maj. W ramach kontraktu zostanie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz przygotowane materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ich uzyskaniem. Kolejny etap - w systemie projektuj i buduj - powinien zakończyć się w 2029 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Łuków

W województwie lubelskim zaplanowano 7 obwodnic. Dla Łukowa (DK63/DK76, przebieg nie ustalony) STEŚ-R z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracuje firma Safege (2,7 mln zł). Budowa tej obwodnicy została zaplanowana na lata 2026-28.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Ciechanów

W województwie mazowieckim powstanie 9 obwodnic. W kwietniu 2021 wybrano wykonawcę STEŚ-R z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla Ciechanowa (DK60, 16 km). Została nim firma S.T.I. Polska (4,2 mln zł). Przygotowania te zakończą się w 2024 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Prudnik

W województwie opolskim zaplanowano 4 obwodnice. STEŚ-R z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla Prudnika (DK41, 3,3 km) przygotują Mosty Katowice (2 mln zł), a dla Sidziny (DK46, 8 km) ZPB P.S. Projekt (2,9 mln zł).

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Kolbuszowa, Miejsce Piastowe i Przemyśl

W województwie podkarpackim powstanie 8 obwodnic. Umowy na przygotowanie STEŚ-R z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej podpisano z Promost Consulting (2,9 mln zł) dla Kolbuszowej (DK9, 8,5 km) z Promost Consulting (2,9 mln zł) i konsorcjum firm MPRB, Mosty Kraków i MP Infra (23,3 mln zł) dla Miejsca Piastowego (DK28, 22 km) i Przemyśla (DK28/DK77, 22 km). Wszystkie te projekty powinny zakończyć się po 33 miesiącach.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Sztabin

W województwie podlaskim zaplanowano 5 obwodnic. GDDKiA wskazało, że najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sztabina (DK8, 4,2 km) złożyła firma Budimex (135 mln zł). Przy braku odwołań umowa i dopełnieniu formalności umowa powinna zostać podpisana w III kwartale 2021, zaś zakończenie inwestycji w 2025 roku.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Człuchów, Starogard Gdański i Sztum

W województwie pomorskim powstanie 5 obwodnic. W przetargu na przygotowanie STEŚ-R z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla Człuchowa (DK22/DK25, przebieg nie ustalony) uznana, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Schuessler - Plan Inżynierzy (3,2 mln zł). Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Z kolei dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego (DK22, 16,1 km) złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla piątego (południowego) wariantu. Jej otrzymanie jest niezbędne do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla trzeciej z tych obwodnic, Sztumu (DK55, 6 km), podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą jest firma Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe (2,4 mln zł).

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Blachownia

W województwie śląskim zaplanowano 5 obwodnic. Jedna z nich będzie wspólna dla Blachowni i Herb (DK46, 10,8 km). Najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożyło konsorcjum firm Trakt (4 mln zł). Przygotowania powinny potrwać do 2024, zaś budowa zakończyć się w 2028.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Smoljany

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano 5 obwodnic. Pod koniec kwietnia jako pierwsza z całego programu w fazę robót budowlanych weszła inwestycja dla Smolajn (DK51, 1,8 km). Wykonawca, firma Budimex (26 mln zł) zrealizuje ją w przeciągu 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) czyli w październiku 2022.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gostyń, Strykowo i Żodyń

W województwie wielkopolskim przewidziano powstanie 8 obwodnic. W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obejścia dla Gostynia (DK12, 17 km) najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia (247 mln zł). Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 33 miesiące (w tym 10 na prace projektowe).

Natomiast dla obwodnicy Strykowa (DK32, 3 km) uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym zatwierdzono jej przebieg i można ogłosić przetarg na jej projekt i budowę. Powinno to nastąpić w połowie roku.

Obwodnica Żodynia (DK32, 3,3 km) jest pierwszą w województwie wielkopolskim inwestycją, dla której podpisano umowę na projekt i budowę. Wykonawcą jest firma Infrakom Kościan (32,7 mln zł). Droga powinna być gotowa w połowie 2024.

Polskie drogi - Budowa 100 obwodnic - Gryfino

W województwie zachodniopomorskim zaplanowano 9 obwodnic. Jako pierwsza w fazę projektu i budowy weszła dla Gryfina (DK31, 5,6 km). Podpisana umowa z wykonawcą, konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras (74,8 mln zł) przewiduje jej realizację w II kwartale 2025 roku.